အ႐ြယ္ေရာက္ေနာက္က်ပါက အသက္ႀကီးလာလၽွင္ အ႐ိုးပြႏိုင္ေျခ မ်ား

လူပ်ိဳေဖာ္၊ အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္က အသက္ႀကီးလာရင္ အ႐ိုး ဘယ္ေလာက္သန္မာမယ္၊ မသန္မာဘူးဆိုတာကို အဆုံးအ ျဖတ္ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ေလ့လာခ်က္အသစ္က ဆိုပါတယ္။ ဆယ္ ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္ေႏွာင္းပိုင္းမွ အ႐ြယ္ေရာက္တယ္ဆိုရင္ အ သက္ႀကီးတဲ့အခါ အ႐ိုးက်ိဳးအက္ႏိုင္ေျခပိုမ်ား၊ အ႐ိုးပြေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားပါသတဲ့။ ]အ႐ြယ္ေရာက္ေနာက္က်ရင္ အသက္ ႀကီးတဲ့အခါ အ႐ိုးက်ိဳးအက္ႏိုင္ေျခမ်ားတယ္ဆိုတဲ့ ေလ့လာခ်က္ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလ့လာခ်က္က ထပ္အားျဖည့္ေပးလိုက္တာ ပါပဲ]လို႔ ေခါင္းေဆာင္သုေတသီက ဆိုပါတယ္။ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ကေန ၂၅ ႏွစ္ၾကား ကေလးေပါင္း ၆၃၀၀ ေက်ာ္ရဲ႕အ႐ိုးကို ဓာတ္မွန္ေျခာက္ႀကိမ္စီ႐ိုက္ထားၿပီး အဲဒီဓာတ္မွန္ေတြကို သုေတ သီေတြက ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာခဲ့ၾကတာပါ။ လူပ်ိဳေဖာ္၊ အပ်ိဳ ေဖာ္ဝင္ခ်ိန္က အ႐ိုးသိပ္သည္းမႈကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သလား ဆိုတာသိရေအာင္ သူတို႔ကအခုလို ေလ့လာခဲ့တာပါ။ အ႐ြယ္ ေရာက္ခ်ိန္က အ႐ိုးပြေရာဂါနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အရင့္အ ရင္က ေလ့လာခ်က္နဲ႔ အခုေလ့လာခ်က္က ကိုက္ညီေနပါတယ္။ အ႐ိုးက်န္းမာေရးေကာင္းေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို လူေတြပိုသိလာေစဖို႔ ေလ့လာခ်က္ကိုျပဳစုခဲ့တာ လို႔ ပညာရွင္ေတြက ဆိုပါတယ္။

(UPI, 15.8.19) ခ်ယ္ရီ

Post Author: Good Health Journal