ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ စပ္ ေနေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား

ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ ေရာဂါရွိသူ ေတြဟာ ႏွလုံးတိုက္ခိုက္ခံရႏိုင္ေျခ၊ ေလ ျဖတ္ႏိုင္ေျခနဲ႔ တျခားက်န္းမာေရးျပႆ နာေတြကို ခံစားရႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားတတ္ပါ တယ္။ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္တာေၾကာင့္ နာက်င္မႈေတြ၊ စိတ္႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ ခံစားရ ၿပီး အလုပ္ပ်က္၊ ေက်ာင္းပ်က္တဲ့အထိ ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ ေလ့လာမႈအရ ေခါင္း တစ္ျခမ္းကိုက္ေဝဒနာကို ခံစားရသူေတြ ဟာ စိတ္ဓာတ္က်တာ၊ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားတာ၊ ႏွလုံးနဲ႔ေသြးေၾကာေရာဂါျဖစ္တာ စတာ ေတြ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခမ်ားတယ္လို႔ သုေတ သနေတြအရ သိရပါတယ္။

စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းႏွင့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားျခင္း
ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္တာနဲ႔ စိတ္ ဓာတ္က်တာ၊ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားတာ စတဲ့ စိတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာေဝဒနာေတြက ဆက္စပ္ေနပါ တယ္။ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေဝဒနာ ခံစား ေနရသူေတြမွာ စိတ္ဓာတ္က်တာ၊ စိုးရိမ္ စိတ္မ်ားတာေတြ ျဖစ္တတ္သလို တခ်ိဳ႕ စိတ္ေဝဒနာ ခံစားရသူေတြက ေခါင္းတစ္ ျခမ္းကိုက္တာကို ခံစားရတတ္ပါတယ္။ ေလ့လာမႈအရ အသက္ ၄၀ ဝန္းက်င္အ ႐ြယ္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေဝဒနာ ခံစား ေနရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက စိတ္ဓာတ္က် တာနဲ႔ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားတာကို ပိုမိုျဖစ္ပြားၾက တယ္လို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေလ့လာမႈအရ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္သူေတြရဲ႕ ၃၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းက စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါျဖစ္ပြားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ႏွလုံးႏွင့္ ေသြးေၾကာေရာဂါမ်ား
ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္သူေတြရဲ႕ သုံးပုံ တစ္ပုံက အျမင္အာ႐ုံျပႆနာေတြျဖစ္ တဲ့ အလင္းေရာင္ကိုမၾကည့္ႏိုင္တာ၊ ခဏ တာ အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့တာေတြခံစားရႏိုင္ ပါတယ္။ ေလ့လာမႈေတြရ ေခါင္းတစ္ျခမ္း ကိုက္တာက ႏွလုံးတိုက္ခိုက္ခံရႏိုင္ေျခ အ ပါအဝင္ ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခလည္း ျမင့္မား တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္သူေပါင္း သုံးေသာင္း နီးပါးပါဝင္တဲ့ ေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ႏွလုံးေရာဂါနဲ႔ ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မား တာကို အမ်ားဆုံးေတြ႕ရၿပီး ေသြးဖိအား ျမင့္မားတာကို ဒုတိယအမ်ားဆုံးေတြ႕ရပါ တယ္။ သုေတသီေတြက ဆက္လက္ေလ့ လာခဲ့ရာ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ထြက္တဲ့ ျဒပ္ေပါင္းက ေသြးေၾကာနံရံေတြ ကို ပ်က္စီးေစလို႔ ႏွလုံးေရာဂါနဲ႔ ေလျဖတ္ ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားရတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္တာကို သက္သာ ေအာင္ ထိန္းႏိုင္ပါက ႏွလုံးနဲ႔ ေသြးေၾကာ ေရာဂါေတြျဖစ္ပြားမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါ တယ္။

ဝက္႐ူးျပန္ျခင္း
ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္တာနဲ႔ ဝက္႐ူး ျပန္တာက ဦးေႏွာက္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မႈ ေၾကာင့္ပါ။ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္သူေတြ က ဝက္႐ူးျပန္ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိၿပီး ဝက္ ႐ူးျပန္ေရာဂါရွိသူေတြကလည္း ေခါင္းတစ္ ျခမ္းကိုက္တာကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ ပညာ ရွင္ေတြက ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈနဲ႔ ကာကြယ္ႏိုင္ တဲ့ေဆးဝါးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီေရာဂါ ႏွစ္ခုရဲ႕ ဆက္စပ္မႈကို ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ နယူးေယာ့ခ္မွာရွိတဲ့ ကိုလံဘီယာတကၠ သိုလ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ေလ့လာမႈမွာ ဝက္႐ူး ျပန္ေရာဂါရွိသူေတြရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ေတြကို ေလ့လာခဲ့ရာမွာ ေခါင္းတစ္ျခမ္း ကိုက္ေဝဒနာရွိသူ ႏွစ္ဆရွိတာကို ေတြ႕ရၿပီး ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္သူေတြရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးေတြ ကို ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာေတာ့ ဝက္႐ူး ျပန္ေရာဂါရွိသူ နည္းတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဓာတ္မတည့္ျခင္း
ႏွာေခါင္း ဓာတ္မတည့္ေရာဂါရွိသူ ေတြဟာ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္တာကို ခံ စားရတတ္ပါတယ္။ ႏွာေခါင္းရဲ႕အခၽြဲလႊာ ကို ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ အာ႐ုံေၾကာ ေၾကာင့္ျဖစ္ရတာပါ။ ႏွာေခါင္းဓာတ္မ တည့္သူေတြမွာ အာ႐ုံေၾကာကို လႈံ႔ေဆာ္ တာ ဒါမွမဟုတ္ ေရာင္ရမ္းတာေတြ ေၾကာင့္ ယားယံတာနဲ႔ ႏွာရည္က်တာေတြ ျဖစ္ေပၚ ေစပါတယ္။

ေလျဖတ္ျခင္း
ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္တတ္သူေတြက ေလျဖတ္တာ ႏွစ္ဆပိုမ်ားႏိုင္တယ္လို႔ ေလ့လာမႈေတြအရ သိရပါတယ္။ ေခါင္း တစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါရွိတယ္၊ အမ်ိဳး သမီးျဖစ္တယ္၊ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အထက္ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားပါ တယ္။

အၾကားအာ႐ုံထိခိုက္ျခင္း
ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါရွိသူ ေတြက အၾကားအာ႐ုံ ႐ုတ္တရက္ ဆုံး႐ႈံး ႏိုင္ေျခလည္း ျမင့္မားပါတယ္။ ေခါင္းတစ္ ျခမ္းကိုက္ေဝဒနာခံစားရအၿပီး ရက္ပိုင္း အတြင္း အၾကားအာ႐ုံ႐ုတ္တရက္ ဆုံး႐ႈံး တာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ေပမယ့္ အျဖစ္နည္းပါ တယ္။

ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါ
ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါက အသက္ ႐ႉလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ ၿပီး ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္တာက အာ႐ုံ ေၾကာေရာဂါတစ္ခုပါ။ ပန္းနာရင္က်ပ္ ေရာဂါက အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းမွာ အ လြန္အမင္းက်ပ္ၿပီး ေရာင္ရမ္းမႈကို ျဖစ္ ေစပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ရဲ႕အျပင္ဘက္ရွိ ေသြးေၾကာေတြ ေရာင္ရမ္းမႈ ျဖစ္တာက ေခါင္းတစ္ျခမ္းတာကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဇာျခည္ဝင္း (ေဆးဝါးတကၠသိုလ္)

Post Author: Good Health Journal