ေခ်ာင္းဆိုးလိုက္တိုင္း တကၽြိကၽြိအသံျမည္သည္႕ ကေလးငယ္၏လည္ေခ်ာင္းထဲမွ ၀ီစီကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိ

အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ေလးႏွစ္သားအရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦးဟာ ေခ်ာင္းဆိုးလိုက္တိုင္း ထူးထူးျခားျခားတကၽြိကၽြိအသံျမည္ေနတာ ေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ေတြက စစ္ေဆးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ကေလးရဲ႕လည္ ေခ်ာင္းထဲမွာ အ႐ုပ္၀ီစီကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေလ လမ္းေၾကာင္းမွာပိတ္ဆို႔မႈတစ္ခုေၾကာင့္ ကေလးရဲ႕ဘယ္ဘက္အဆုတ္ က ေဖာင္းပြေနတာကို ဓာတ္မွန္မွာျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတာပါ။ ဒါဟာ ပန္း နာရင္က်ပ္ရွိတဲ့လူေတြမွာ ျမင္ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့အဆုတ္အေျခအေန တစ္မ်ဳိးပါ။ ကေလးငယ္ဟာ အ႐ုပ္၀ီစီနဲ႔ကစားရင္းကေန မေတာ္တဆမ်ဳိ ခ်မိခဲ့တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ ေခ်ာင္းဆိုးေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အဆုတ္ရဲ႕ေလလမ္း ေၾကာင္းမွာပိတ္ဆို႔ေနရင္ ေခ်ာင္းဆိုးတတ္ေပမယ့္ တကၽြိကၽြိအသံေတာ့ ထြက္ေလ့မရွိပါဘူး။ အ႐ုပ္၀ီစီကို ဖယ္ရွားၿပီးတဲ့ေနာက္မွသာ ကေလးရဲ႕ ေဖာင္းပြေနတဲ့အဆုတ္က ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္သြားခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

◘ ေအးယုႏိုင္ (AP,6.9.18) 

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *