ေပါင္မုန္႔မီးကင္က ကားမီးခိုးမ်ားထက္ ပိုမိုအဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏိုင္

ေပါင္မုန္႔မီးကင္က ပတ္ဝန္းက်င္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈထက္ ပိုမိုအဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ သုေတသနသစ္တစ္ ရပ္မွာ ဆိုလိုက္ပါတယ္။ တကၠဆက္တကၠသိုလ္က သုေတသီ ေတြရဲ႕အဆိုအရ ႂကြပ္သြားတဲ့အထိအေရာင္ရင့္ေအာင္ေစာင့္ ၿပီးကင္တဲ့ေပါင္မုန္႔ကင္ဟာ အႏၲရာယ္ရွိတာေၾကာင့္ ေပါင္မုန္႔ကို အနည္းငယ္ေ႐ႊေရာင္သန္းတဲ့အေနအထားေလာက္သာ ကင္ စားၾကဖို႔ အႀကံျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ေပါင္မုန္႔မီးကင္တဲ့အခါ အပူေပး စနစ္ေၾကာင့္ ကင္စက္ထဲက အဆီပါတဲ့အစအနေတြနဲ႔အေစး ကပ္တဲ့အရာေတြကို ျပန္အပူေပးလိုက္သလိုျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကင္လိုက္တဲ့ေပါင္မုန္႔က ထြက္လာတဲ့အရာေတြအမ်ား ႀကီးကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီးေတာ့ အထူးသျဖင့္ တေဆးရဲ႕ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္တဲ့အီသေနာထြက္ရွိျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေပါင္မုန္႔မီး ကင္တဲ့အခါ မီးခိုးလို႔သာထင္ရတဲ့ မီးကင္စက္ေအာက္ေျခက အမႈန္႔ငယ္ေလးေတြကို ျမင္ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒီအမႈန္ေတြ ဟာ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ေလထုကို အိမ္အျပင္ဘက္ကားမီးခိုး ေတြရဲ႕ေလထုညစ္ညမ္းမႈထက္ ပိုမိုဆိုး႐ြားေစႏိုင္ပါတယ္။
(AP,22.2.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *