ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္တြင္း ဓာတုႏွင့္ဖြဲစည္းပုံမ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္

ေမာ္ေတာ္ကားေတြနဲ႔စက္႐ုံအလုပ္ ႐ုံေတြေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ေလထုညစ္ ညမ္းမႈေတြေၾကာင့္ ကေလးေတြရဲ႕ဦး ေႏွာက္တြင္းဓာတုေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံေတြ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး စိုးရိမ္စိတ္လြန္ကဲမႈ အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ University of Cincinnati က ျပဳလုပ္ တဲ့သုေတသနေလ့လာမႈအရသိရပါတယ္။ ညစ္ညမ္းတဲ့ေလထုကို ႐ႉ႐ႈိက္မိတဲ့က ေလးေတြအေနနဲ႔ အယ္ဇိုင္းမားေရာဂါနဲ႔ ဦးေႏွာက္ေရာဂါေတြလည္း ဆက္စပ္ျဖစ္ ပြားလာႏိုင္တယ္လို႔လည္း အဆိုပါေလ့ လာမႈမွာ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ ညစ္ညမ္း တဲ့ေလထုေၾကာင့္ ကေလးေတြမွာ စိုးရိမ္ စိတ္လြန္ကဲမႈေတြအျပင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ရႏိုင္တယ္လို႔ ေလ့လာမႈမွာ ဆိုပါတယ္။ ညစ္ညမ္းတဲ့ေလထုကို အခ်ိန္ကာလ ရွည္ၾကာစြာ ႐ႉ႐ႈိက္ေနရတဲ့အခါ အသက္ ႀကီးငယ္မေ႐ြး ပန္းနာေရာဂါ၊ ႏွလုံး၊ အ ဆုတ္နဲ႔ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခေတြလည္း ျမင့္မားလာႏိုင္တယ္လို႔ ေလ့လာမႈမွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကေလး ေတြက ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအ ႐ြယ္မွာ ညစ္ညမ္းတဲ့ေလထုေၾကာင့္ က်န္း မာေရးထိခိုက္မႈ ပိုမိုဆိုး႐ြားႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO ရဲ႕ေၾကညာခ်က္အရ ေလထုညစ္ ညမ္းမႈေၾကာင့္ အသက္ ငါးႏွစ္ေအာက္ အ႐ြယ္ ကေလးငယ္ ၇၀၀၀၀၀ ခန္႔ ႏွစ္ စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေသဆုံးေနရတယ္လို႔ သိရ ပါတယ္။

(DM, 23.5.19) သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *