“၆ ေပ ၂ လက္မထက္ အရပ္ရွည္သူမ်ား ႏွလံုးတိုက္ခိုက္ခံရႏိုင္ေျခ ျမင့္မား”

အရပ္ျမင့္တဲ့အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြက ႏွလံုးျပႆနာျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ေသြးျပန္ေၾကာထဲမွာ ေသြးခဲမႈေတြျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားတယ္လို႔ လူေပါင္း ႏွစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္းကို ေလ့လာမႈ အၿပီးမွာ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ လန္းဒ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီေတြက ေဖာ္ ထုတ္လိုက္ပါတယ္။

အရပ္ရွည္သူေတြက ႏွလံုးတိုက္ခိုက္ခံရတာနဲ႔ ေလျဖတ္ႏိုင္ ေျခ ပိုမိုျမင့္မားတယ္လို႔ သုေတသီေတြက ဆိုပါတယ္။ အရပ္ ရွည္တဲ့အတြက္ ေျခေထာက္မွေသြးျပန္ေၾကာေတြ ရွည္ေနတာ ျဖစ္ၿပီး ေျခေထာက္ေသြးျပန္ေၾကာအတြင္း ကမၻာေျမႀကီးရဲ႕ဖိအား ပိုမိုသက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ေသြးစီးဆင္းႏႈန္းေႏွးေကြးသြား တာ၊ ယာယီရပ္တန္႔သြားတာေတြ ျဖစ္ၿပီး ေသြးျပန္ေၾကာအတြင္း ေသြးခဲသြားတာေၾကာင့္ ႏွလံုးတိုက္ခိုက္ခံရတာနဲ႔ ေလျဖတ္ခံ ရတာေတြျဖစ္တယ္လို႔ ရွင္းျပပါတယ္။

ဆြီဒင္မွာ သုေတသီေတြက အသက္ ၃၀ နဲ႔ ၄၃ ၾကား အမ်ိဳး သားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးႀကီး အုပ္စုႏွစ္ခုခြဲၿပီး ေလ့လာခဲ့ရာ အရပ္ငါး ေပသံုးလက္မထက္ပုတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြက အရပ္ေျခာက္ေပ  ႏွစ္လက္မထက္ရွည္တဲ့အမ်ိဳးသားေတြထက္ ေသြးျပန္ေၾကာ အတြင္း ေသြးခဲႏိုင္ေျခ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းတာကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ပါတယ္။ အရပ္ ငါးေပတစ္လက္မထက္ပုတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြ က အရပ္ေျခာက္ေပအထက္ရွည္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ ေသြး ခဲႏိုင္ေျခ ၆၉ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းၾကပါတယ္။

ေလယာဥ္အၾကာႀကီး စီးရသူ  ဒါမွမဟုတ္ အိပ္ရာထဲမွာ အေန မ်ားသူလိုမ်ိဳး နာရီေပါင္းမ်ားစြာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား မရွိသူေတြ၊ ကိုယ္ ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ ပဋိဇီဝေဆးဝါးမွီဝဲသူေတြကလည္း ေသြးျပန္ေၾကာအတြင္း ေသြးခဲႏိုင္ေျချမင့္မားႏိုင္ပါတယ္။

ေရႊမိုး

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *