ေဘာလံုးပြဲၾကည့္ျခင္းက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေစ

ေဘာလံုးပြဲၾကည့္တာက စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာကို က်န္းမာေစႏိုင္တယ္လို႔ ၿဗိ တိန္အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈအဖြဲ႕ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ပါေမာကၡအလစ္စတယ္ဘန္းစ္က ဆိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သက္ႀကီးပိုင္းေတြက ေဘာ လံုးပြဲကို မၾကာခဏၾကည့္ေပးသင့္ၿပီး ေဘာလံုးပြဲၾကည့္ရာကေန ဦးေႏွာက္တြင္း မွတ္ၪဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈအပိုင္း ေတြကို ပိုမိုတက္ႂကြလာေစတာေၾကာင့္ မွတ္ၪဏ္တိုးတက္ေစႏိုင္တယ္လို႔ လည္း ပါေမာကၡအလစ္စတယ္ဘန္းစ္ က ဆိုပါတယ္။ ေဘာလံုးပြဲၾကည့္ရင္း ပြဲမွာပါ၀င္ကစားေနတဲ့သူေတြေနရာမွာ စိတ္ကူးနဲ႔ ပါ၀င္ေဆာ့ကစားေနတတ္ၾက တာေၾကာင့္ ေဘာလံုးပြဲၾကည့္ေပးတာက ဦးေႏွာက္တြင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ စြမ္း အင္တိုးတက္လာေစၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကို တိုးတက္လာေစႏိုင္ တာျဖစ္တယ္လို႔ ပါေမာကၡအလစ္စတယ္ က ဆိုပါတယ္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးထိခိုက္မႈရွိလာသူ ၈၅၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေနၿပီး သက္ႀကီးပိုင္းမွတ္ ၪာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈျဖစ္သူ ရွစ္သန္းနီးပါးရွိ လာခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေဘာလံုးပြဲ ၾကည့္တာက အေပါင္းအသင္းေတြရေစ ၿပီး အထီးက်န္မႈကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းလာ ေစကာ စိတ္ခံစားမႈမွာလည္း စြမ္းအင္ ပို တိုးလာေစတာေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအတြက္ တိုးတက္ေစတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ပါေမာကၡအလစ္စတယ္က ဆိုပါတယ္။

◘ (DM, 12.7.18) သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *