ေန့စဥ္ မိနစ္ ၂၀ မွ် ေယာဂေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ အိုမင္းခ်ိန္ထိဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ႏိုင္

မိုင္ယာမီတကၠသိုလ္ရဲ႕ေလ့လာခ်က္အသစ္အရ ေန႔စဥ္ မိနစ္ ၂၀ မွ် ေယာဂေလ့က်င့္ေပးတာက အသက္အရြယ္အိုမင္း လာခ်ိန္ထိ ၪာဏ္ရည္ထက္ျမက္လာေစႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေန႔စဥ္ေယာဂေလ့က်င့္ေပးတာအျပင္ လမ္းေလွ်ာက္ေပးတာကလည္း အိုမင္းခ်ိန္ထိ ၪာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေနေစဖုိ႔ အေထာက္အကူျပဳတယ္လို႔ မိုင္ယာမီေမလာေဆးတကၠသိုလ္မွ သုေတသနဦးေဆာင္သူ ေဒါက္တာဂၽြဳိက္စ္ဂိုမက္စ္ေအာ့စမန္ကဆိုပါတယ္။ သုေတသနေလ့လာမႈမွာ လူေပါင္း ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ေလ့လာခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး ေယာဂေလ့က်င့္တာနဲ႔ အေပါ့စားေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြကို ေန႔စဥ္မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ျပဳလုပ္ေစခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အက်ဳိးရလဒ္ အေနနဲ႔ေန႔စဥ္နည္းနည္းနဲ႔ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းကို ကာလရွည္ၾကာစြာ ျပဳလုပ္လာခဲ့သူေတြမွာ ၪာဏ္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယုတ္ေလ်ာ့မႈမရွိဘဲ မူလအတိုင္း ၪာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေနၿမဲျဖစ္ေစတာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းေတြေၾကာင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေစၿပီး ေသြးလည္ပတ္မႈပံုမွန္ျဖစ္ေစကာ ဦးေႏွာက္တြင္းမွတ္ၪာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာေထာက္ပံ့မႈေတြလည္းျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ အသက္အရြယ္အိုမင္းခ်ိန္မွတ္ၪာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါးလာေစတာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒါက္တာေအာ့စမန္က ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

◘ (DM,31.5.18) သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *