ညႇစ္ထုတ္ထားသည့္ မိခင္ႏို့ထက္ မိခင္ႏို့တိုက္႐ိုက္တိုက္ေကၽြးျခင္းက ကေလးငယ္၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္

အေမရိကန္သုေတသနတစ္ရပ္မွာ ညႇစ္ထုပ္ထားတဲ့ မိခင္ႏို႔ ထက္ မိခင္ႏို႔ကို တိုက္႐ိုက္တိုက္ေကၽြးတာက ကေလးငယ္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမြးကင္းစမွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး မက်န္းမာတဲ့ကေလးေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးအကာအကြယ္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ညႇစ္ထုတ္ထားတဲ့မိခင္ႏို႔နဲ႔တိုက္႐ိုက္ တိုက္ေကၽြးတဲ့ မိခင္ႏို႔ၾကားက ကြဲျပားျခားနားခ်က္ကို ေလ့လာထား တဲ့သုေတသနမရွိေသးေပမယ့္ စုပ္ထုတ္ၿပီးေအးခဲထားတဲ့မိခင္ ႏို႔ထဲမွာ မူလပါ၀င္ပစၥည္းေတြဟာ ဓာတ္ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေျခရွိ ေနတာေၾကာင့္ သတိျပဳစရာအခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိခင္ႏို႔မွာ အင္ဇိုင္းေတြ၊ ေဟာ္မုန္းေတြ၊ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးေစတဲ့ပစ္ၥည္းေတြ၊ ပဋိပစၥည္းေတြအမ်ားႀကီးပါ၀င္တာမွန္ေပမယ့္ ကေလးကို လတ္ လတ္ဆတ္ဆတ္တိုက္ေကၽြးေနခ်ိန္မွာသာျဖစ္ၿပီးေတာ့ စုပ္ထုတ္ ၿပီးေအးခဲထားတဲ့မိခင္ႏို႔မွာဆိုရင္ ဒီပါ၀င္ပစၥည္းေတြက အလုပ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေျခမရွိေတာ့မွာစိုးရိမ္ရတယ္လို႔ သုေတသီေတြ က ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

◘ (DM,27.9.18) ေအးယုႏုိင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *