စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖိအားမ်ားေၾကာင့္ အျမင္အာရံုဆံုးရႈံးသည္အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္ဟုဆို

သုေတသနသစ္တစ္ရပ္မွာ စိတ္ဖိ အားအလြန္မ်ားျခင္းေၾကာင့္ အျမင္အာ႐ံု ဆံုး႐ႈံးရတဲ့အထိျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ၾက ပါတယ္။ အျမင္အာ႐ံုဆံုး႐ံႈးရျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ေစႏိုင္ေပမယ့္ စိတ္ဖိစီးမႈ ေၾကာင့္လည္း မ်က္စိကြယ္ေစႏိုင္တယ္ လို႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက အခုအခါမွဆို လာခဲ့တာပါ။ စိတ္ဖိအားေဟာ္မုန္းျဖစ္တဲ့ ေကာ္တီဇုန္းပမာဏ ျမင့္တက္ေနမယ္ဆို ရင္ မ်က္လံုးနဲ႔ဦးေႏွာက္ထဲက နာ့ဗ္ေၾကာ နဲ႔ေသြးေၾကာေလးေတြကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ တဲ့အတြက္ အျမင္အာ႐ံုကို ဆိုးရြားလာ ေစပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေရတိမ္၊ ဆီးခ်ဳိ ေၾကာင့္ မ်က္စိကြယ္ျခင္း၊ အရြယ္မတိုင္ မီ အျမင္အာ႐ံုေ၀၀ါးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစ ႏိုင္ပါတယ္။ သုေတသနမွာ ေနာက္ထပ္ ေတြ႕ရွိခဲ့တာတစ္ခုက စိတ္ဖိအားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ထားတဲ့အျမင္အာ႐ံုက ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈဆိုတာ အလုပ္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ အိမ္မွာျဖစ္ျဖစ္ တစ္စံုတစ္ခုကို အလြန္အမင္းစိုးရိမ္ပူပန္ေနတာမ်ဳိး ေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

◘ (AP, 21.6.18) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *