ဆံေကသာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အယူအဆအလြဲ ေလးခု

လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဆံေကသာေတြကို တန္ဖိုးထားၿပီး ဂ႐ုစိုက္တတ္ၾကၿပီး တစ္ခုခုဆို ၾကားဖူးတဲ့ စကားေတြ မွတ္ထားၿပီး လိုက္လုပ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဆံပင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လြဲမွားေနတဲ့ အယူအဆ ေလးမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
Read more about ဆံေကသာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အယူအဆအလြဲ ေလးခု