အေမရိကန္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ငွက္ဖ်ားေရာဂါကုသေဆးသစ္ကို အသံုးျပဳခြင္႕ေပး

အေမရိကန္တြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကု သေဆးသစ္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက အသံုး ျပဳခြင့္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ႏွစ္စဥ္လူေပါင္း ၈.၅ သန္းျဖစ္ပြား ေလ့ရွိၿပီး Plasmodium Vivax ကပ္ပါး ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာငွက္ဖ်ားေရာဂါအ တြက္ သီးသန္႔ကုသသည့္ေဆးျဖစ္သည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ အသည္းထဲတြင္ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနႏိုင္ၿပီး အႀကိမ္ေပါင္းမ်ား စြာျပန္လည္ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကိုလံုး၀ေပ်ာက္ကင္းေစ သည့္ေဆးသည္ ထူးကဲ့သည့္ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ ယခုအခါ အျခားႏိုင္ငံအသီးသီး မွသိပၸံပညာရွင္မ်ားကလည္း ၎င္းတို႔ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆးကို ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားၾကမည္ျဖစ္ သည္။ အေမရိကန္အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕ကခြင့္ျပဳေပး လိုက္သည့္Tafenoquine ေဆးသစ္ သည္ အသည္းထဲတြင္ပုန္းေအာင္းေန သည့္ကပ္ပါးေကာင္ကို ေမာင္းထုတ္ ပစ္ႏိုင္ၿပီး ငွက္ဖ်ားေရာဂါထပ္မံမျဖစ္ပြားေတာ့ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ေရာဂါ ပိုး၀င္ေရာက္မႈကိုကုသရန္ အျခားေဆး မ်ားႏွင့္လည္းတြဲဖက္ေသာက္သံုးႏိုင္ သည္။ အသည္းထဲတြင္ပုန္းေအာင္းေန သည့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါပိုးကိုရွင္းလင္းေပးႏိုင္ေသာ Primaquine အမည္ရွိေဆး တစ္မ်ဳိးသည္ ယခင္ကတည္းကရွိခဲ့ေသာ္ လည္း Tafenoquine သည္ တစ္ႀကိမ္သာ ေသာက္သံုးရန္လိုအပ္ၿပီး Primaquine က ၁၄ ရက္ဆက္တိုက္ေသာက္သံုးေပးရ ေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕လူနာမ်ားသည္ ရက္ ပိုင္းအတြင္းသက္သာသြားသည္ႏွင့္ ေဆး ရပ္ပစ္လိုက္ၾကမည္ကို ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက စိုးရိမ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ေဆးသစ္သည္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ္လည္းG6PD ခ်ဳိ႕တဲ့မႈဟုလူသိမ်ားသည့္ အင္ ဇိုင္းျပႆနာမွာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးတစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေသြးအားနည္းသည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိုခံစားလာရပါက ေဆးကိုမေသာက္သံုးသင့္ေၾကာင္းလည္း သတိေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

◘ (BBC,23.7.18) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *