ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါ

အဆုတ္ေရာင္ရမ္းတဲ့ေရာဂါတစ္ မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါဟာ ကေလးေတြမွာ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ ေရာဂါကာကြယ္ေရးနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟုိ ဌာနက အဆုိအရ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ကေလး ၁၀ ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ႏႈန္း ခန္႔ ပန္းနာရင္က်ပ္ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ သိရ ပါတယ္။ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ကေလးငယ္ေတြဟာ အေအးမိေ၀ဒနာ ခံစားရတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ ပန္း၀တ္မႈန္ ကုိ ႐ွဴ႐ိႈက္မိတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ အသက္ ႐ွဴလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ေရာဂါပုိး၀င္တဲ့ အခါလုိမ်ဳိး လႈံ႔ေဆာ္မႈေတြေၾကာင့္ သူတုိ႔ ရဲ႕ အဆုတ္နဲ႔ ေလႁပြန္ဟာ အလြယ္တကူ ေရာင္ရမ္းတတ္ၾကပါတယ္။ ကေလးငယ္ ေတြမွာ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကုိ တိတိက်က် ေသခ်ာ မသိရွိၾကေသးေပမယ့္ ကေလးငယ္ေတြ က ခုခံအားစနစ္ကုိ တံု႔ျပန္မႈလြန္တာ ေၾကာင့္လုိ႔ မွတ္ယူၾကပါတယ္။

ပန္းနာရင္က်ပ္ျဖစ္ေစတဲ့ တျခားအ ေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ ကေလးေတြက ငယ္လြန္းတာေၾကာင့္ အသက္႐ွဴလမ္း ေၾကာင္းအတြင္း ေရာဂါပုိး၀င္ေရာက္လြယ္ တာနဲ႔ ေဆးလိပ္ေငြ႕ ဒါမွမဟုတ္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈလုိမ်ဳိး ပတ္၀န္းက်င္မွအရာ ေတြကုိ ထိေတြ႕မႈရွိတာေၾကာင့္လုိ႔ သိရပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ မိသားစု၀င္ေတြထဲမွာ ပန္းနာရင္က်ပ္ရွိတာ ဒါမွမဟုတ္ အ၀ လြန္တာေတြေၾကာင့္လည္း ငယ္ငယ္ရြယ္ ရြယ္နဲ႔ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခ ျမင့္မားပါတယ္။

ေရာဂါလကၡဏာ
ကေလးငယ္ေတြမွာ ပန္းနာရင္က်ပ္ ျဖစ္ခဲ့ရင္ မၾကာခဏ ေခ်ာင္းဆုိးတာ၊ အသက္႐ွဴထုတ္တဲ့အခါ တရီႊရီႊအသံျမည္ တာ၊ အသက္႐ွဴမ၀တာနဲ႔ ခၽြဲက်ပ္တာလုိ မ်ဳိး လကၡဏာေတြ ျပတတ္ပါတယ္။
အိပ္မေပ်ာ္တာ၊ ေခ်ာင္းဆုိးတာ ဒါ မွမဟုတ္ တရႊီရႊီျမည္သံေတြက အသက္ ႐ွဴလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ေရာဂါပုိး၀င္တဲ့ အခါမွာ ပုိမုိဆုိးရြားလာတာ၊ ေရာဂါ ေပ်ာက္ႏႈန္းေႏွးေကြးတာ ဒါမွမဟုတ္ ေလႁပြန္ေရာင္တာေတြနဲ႔ ေမာပန္းတဲ့ လကၡဏာေတြလည္း ျပတတ္ပါတယ္။
ကေလးငယ္တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ ေယာက္ ေရာဂါလကၡဏာရရွိပံုခ်င္းေတာ့ တူညီမွာ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ဒီရင္က်ပ္ပန္း နာေရာဂါေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေတြအေန နဲ႔ အားကစားလႈပ္ရွားမႈမျပဳလုပ္ႏုိင္တာ၊ ေက်ာင္းပ်က္တာနဲ႔ အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ဒဏ္ ေတြပါ ခံရတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြအားလံုး ဟာ ကေလးငယ္ရဲ႕ ႀကီးထြားမႈျဖစ္စဥ္ (ကာယနဲ႔ ၪာဏ)ေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။
ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါကုိ ေပ်ာက္ ကင္းဖုိ႔အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္မကု သႏုိင္ေသးေပမယ့္ ဘ၀ေနထုိင္မႈပံုစံေျပာင္း လဲတာနဲ႔ ေအာက္ပါအိမ္တြင္းကုထံုးေတြ က ရင္က်ပ္ေရာဂါကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ဘ၀အရည္ အေသြးေကာင္းမြန္လာၿပီး အဆုတ္ပ်က္ စီးမႈမရွိေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။
ေအာက္ပါတုိ႔ဟာ ကေလးငယ္ေတြ မွာ ျဖစ္တဲ့ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါကုိ ကု သႏုိင္တဲ့ အိမ္တြင္းနည္းလမ္းေတြပါ။

၁။ ပန္းနာျဖစ္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ႏုိင္ တဲ့ အခ်က္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါ
တခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြက ကေလးငယ္ ေတြမွာ ရင္က်ပ္ျဖစ္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ႏုိင္ တဲ့အတြက္ အဲဒီအခ်က္ေတြကုိ သတိ ထားၿပီး ေရွာင္ရွားရပါမယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ –
♦ အေအးမိေရာဂါ ဒါမွမဟုတ္ အ သက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ေရာဂါပုိး ၀င္တာ
♦ ပန္း၀တ္မႈန္ ဒါမွမဟုတ္ ဖုန္ပုိးလုိ မ်ဳိး ဓာတ္မတည့္မႈပစ္ၥည္း
♦ တိရစၦာန္ရဲ႕ အညစ္အေၾကး
♦ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္တာ
♦ ေအးလြန္းတဲ့ရာသီဥတု
♦ မိႈနဲ႔ စြတ္စုိထုိင္းမိႈင္းတာ
♦ ပုိးဟပ္နဲ႔ ထိေတြ႕တာ
♦ ေဆးလိပ္ေငြ႕နဲ႔ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ
♦ ရင္ပူနာ
စတာေတြကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ ရွားရပါမယ္။ လႈံ႔ေဆာ္ႏုိင္တဲ့အခ်က္ေတြ က ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ ေယာက္ တူညီမႈမရွိတဲ့အတြက္ မိမိက ေလးက ဘယ္လုိပစၥည္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ ရင္ ေရာဂါအေျခအေနပုိဆုိး(ပန္းနာထ တာ)ေစႏုိင္တယ္ဆုိတာကို သတိထားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

၂။ ခ်င္း အသံုးျပဳပါ
ကေလးငယ္ေတြမွာျဖစ္တဲ့ ပန္းနာ ရင္က်ပ္ေရာဂါကုိ ကုသရာမွာ ခ်င္းဟာ လူသိမ်ား ထင္ရွားတဲ့ ေဆးဖက္၀င္ဟင္းခတ္ အေမႊးအႀကိဳင္ပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္း မွာပါ၀င္တဲ့ ေရာင္ရမ္းမႈေပ်ာက္ေစတဲ့ ဂုဏ္သတိၱေၾကာင့္ ေလႁပြန္ေရာင္တာကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္တဲ့အျပင္ ေလႁပြန္မက်ဳံ႕ ေအာင္ တားျမစ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ရင္ေခါင္းအ ထူးကုဌာနရဲ႕ ေလ့လာခ်က္အရ ခ်င္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ ျဒပ္ေပါင္းတခ်ဳိ႕ဟာ ေလႁပြန္အ တြင္းက ႂကြက္သားေတြကုိ Relax ရရွိ ေစႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေလႁပြန္ ႂကြက္သားေတြက ရင္က်ပ္ပန္းနာျဖစ္ခ်ိန္ မွာ က်ဳံ႕သြားတတ္တာေၾကာင့္ပါ။
သင့္ကေလးငယ္ကုိ ခ်င္းေဖ်ာ္ရည္ ေန႔စဥ္ ၂-၃ ခြက္ရေအာင္ တုိက္ေပးပါ။
ခ်င္းေဖ်ာ္ရည္ျပဳလုပ္ပံုမွာ ခ်င္း လက္တစ္ဆစ္စာကုိ ေသးေသးတံုးျဖတ္ ၿပီး ေရေႏြးအုိးထဲထည့္ကာ ဆူေအာင္ က်ဳိပါ။
၁၀ မိနစ္ခန္႔ထားၿပီး အေအးခံကာ ကေလးငယ္ကုိ တုိက္ႏုိင္ပါၿပီ။

၃။ နႏြင္း အသံုးျပဳပါ
နႏြင္းဟာလည္း ကေလးငယ္ေတြ မွာ ရင္က်ပ္ေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ ႏုိင္တဲ့ေဆးဖက္၀င္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါ တယ္။ သူ႔မွာပါ၀င္တဲ့ အစြမ္းထက္ဓာတ္ တုိးဆန္႔က်င္ပစၥည္းနဲ႔ ေရာင္ရမ္းမႈေပ်ာက္ ေစတဲ့ ကာကူမင္ဓာတ္ဟာ ပန္းနာေရာဂါ လကၡဏာကုိ တုိက္ထုတ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။
လက္ဖက္ရည္ဇြန္းတစ္ဇြန္းစာ နႏြင္းမႈန္႔ကုိ ႏုိ႔တစ္ဖန္ခြက္နဲ႔ေရာၿပီး ဆူ ေအာင္တည္ပါ။
အေအးခံၿပီး သင့္ကေလးကုိ တစ္ ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္ တုိက္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

၄။ ပ်ားရည္အသံုးျပဳပါ
ပ်ားရည္ဟာလည္း ရင္က်ပ္ပန္းနာ ကုိ ကုသႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးပါပဲ။ ပ်ား ရည္မွာပါ၀င္တဲ့ အယ္လ္ကုိေဟာနဲ႔ အီသ ရီးယားအဆီေတြက ရင္က်ပ္ေရာဂါလကၡဏာကုိ သက္သာေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္ပါ တယ္။ ပ်ားရည္က အသက္႐ွဴလမ္း ေၾကာင္းအတြင္းအေျမႇးပါးေတြကုိ ေခ်ာ ေမြ႕ေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေလ ႁပြန္ထဲမွာ ခၽြဲေတြမ်ားလာရင္ ရင္က်ပ္ လကၡဏာထတတ္ပါတယ္။
လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တစ္ဇြန္းစာ ပ်ား ရည္ကုိ ေရေႏြးတစ္ခြက္နဲ႔ ေရာစပ္ၿပီး သင့္ကေလးငယ္ကုိ တစ္ေန႔ ၂-၃ ခြက္ တုိက္ေပးပါ။
ကေလးငယ္အိပ္ရာမ၀င္ခင္ တုိက္ ေပးႏုိင္ပါတယ္။
သတိျပဳရန္ ။ ။ အသက္ တစ္ႏွစ္ ေအာက္ ငယ္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြကုိ ပ်ားရည္လံုး၀မတုိက္သင့္ပါ။ အစာဆိပ္ သင့္ႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။

၅။ ဗီတာမင္ ဒီ အသံုးျပဳပါ
ဗီတာမင္ ဒီ ခ်ဳိ႕တဲ့တာေၾကာင့္ ရင္ က်ပ္ေ၀ဒနာထႏုိင္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွာ ဥေရာပ ေဆးပညာနဲ႔ ေဆး၀ါးေဗဒ ဌာနက ေလ့လာမႈအရ ရင္က်ပ္ေရာဂါ ရွိတဲ့ ကေလးငယ္ေတြမွာ ဗီတာမင္ ဒီ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဗီတာမင္ ဒီ ခ်ဳိ႕တဲ့သူေတြက ရင္က်ပ္ပန္းနာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရာမွာ ခက္ခဲမႈရွိၿပီး ပန္းနာရဲ႕ အေျခအေန ပုိမုိဆုိးရြားတယ္လုိ႔ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ေလ့လာမႈ တစ္ခုမွာလည္း စတီး႐ိြဳက္ေဆး၀ါးတိုက္ ေပးရတဲ့အထိ ဆုိးရြားတဲ့ရင္က်ပ္ေ၀ဒနာ သည္ေတြကုိ ဗီတာမင္ ဒီ တုိက္ေကၽြး တာေၾကာင့္ ေရာဂါထႏႈန္းေလ်ာ့က်သြား တယ္လုိ႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။
ကေလးငယ္ေတြကုိ ဗီတာမင္ ဒီ အားျဖည့္ေဆးတုိက္ေကၽြးတာက ဗီတာ မင္ ဒီ မခ်ဳိ႕တဲ့ေအာင္ ကာကြယ္ဖုိ႔ အ လြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းပါ။
မနက္ေစာေစာ ေနေရာင္ျခည္ႏုႏု ရရွိခ်ိန္မွာလည္း ကေလးငယ္ေတြကုိ အိမ္ျပင္ထြက္ၿပီး ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ ၁၀ မိ နစ္ခန္႔ ထိေတြ႕ေစတာကလည္း သူတုိ႔ အတြက္ ဗီတာမင္ ဒီ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။
လိေမၼာ္ရည္၊ ႏြားႏုိ႔၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ဗီတာ မင္ ဒီ အားျဖည့္ထားတဲ့ ႏြားႏုိ႔ေတြကို ကေလးငယ္ေတြကုိ တုိက္ေကၽြးတာက လည္း သူတုိ႔အတြက္ ဗီတာမင္ ဒီ ရရွိႏုိင္ ပါတယ္။

၆။ ၾကက္သြန္ျဖဴ အသံုးျပဳပါ
ၾကက္သြန္ျဖဴဟာ ရင္က်ပ္ပန္းနာ ကုသရာမွာ အကူအညီေပးႏုိင္သလုိ အ သက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါေတြကုိလည္း ကုသေပးႏုိင္ပါ တယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴက ခႏၶာကုိယ္တြင္း က ဟစ္စတာမင္းထုတ္လုပ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ ခ်ေပးၿပီး ထြက္ရွိလာတဲ့ ဟစ္တာမင္း ၿဖိဳ ခြဲဖုိ႔ကုိလည္း အားေပးပါတယ္။ ဟစ္စ တာမင္းဆုိတာ ရင္က်ပ္ပန္းနာရွိသူေတြ မွာ ေရာင္ရမ္းမႈျဖစ္စဥ္ကုိ အားေပးတဲ့ ပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴမွာ ဗီ တာမင္ စီ လည္း ပါ၀င္တာမုိ႔ ဓာတ္တုိး ပစၥည္းေတြကုိ ဆန္႔က်င္ႏုိင္တဲ့ ဂုဏ္ သတၱိရွိတဲ့အတြက္ ေလႁပြန္ႂကြက္သား ေတြကုိလည္း Relax ရရွိေစႏုိင္ပါတယ္။
ၾကက္သြန္ျဖဴ ႏွစ္တက္စာကို ႀကိတ္ ၿပီး ႏြားႏုိ႔ ခြက္တစ္၀က္နဲ႔ ေရာက်ဳိပါ။
အေအးခံၿပီး ကေလးကုိ တစ္ေန႔ တစ္ႀကိမ္ တုိက္ပါ။

၇။ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ပါ
သင့္ကေလးေတြက လႈပ္လႈပ္ရွား ရွားေနတာက သူရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကာယလႈပ္ ရွားမႈပံုမွန္ရွိေနတာက အဆုတ္လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ႏုိင္တဲ့အ တြက္ ရင္က်ပ္ပန္းနာေ၀ဒနာ ေလ်ာ့က် ႏုိင္ပါတယ္။
သင့္ကေလးငယ္ေတြကုိ ေရကူး တာ၊ တင္းနစ္ကစားတာ၊ ၾကက္ေတာင္ ႐ုိက္တာ၊ စက္ဘီးစီးတာနဲ႔ လမ္းျမန္ျမန္ ေလွ်ာက္တာလုိမ်ဳိး ေလ့က်င့္ခန္းေတြ ျပဳ လုပ္ခုိင္းပါ။ ဒါေပမဲ့ အလြန္ေအးတဲ့ ရာသီဥတု ဒါမွမဟုတ္ အလြန္ပူအုိက္တဲ့ ရာသီဥတုေတြမွာေတာ့ ကေလးေတြကုိ အိမ္တြင္းမွာပဲ ကစားခုိင္းပါ။ ေလ့က်င့္ ခန္းလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ကေလးငယ္ေတြ ကုိ ပါးစပ္နဲ႔ အသက္မ႐ွဴခုိင္းဘဲ ႏွာေခါင္း နဲ႔သာ အသက္႐ွဴခုိင္းပါ။
သတိျပဳရန္ ။ ။ အကယ္၍ သင့္ကေလး ငယ္ဟာ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာေၾကာင့္ ပန္းနာေရာဂါျဖစ္တတ္ရင္ (Exercise Induced Asthma) သူ႔ကုိ ေလ့က်င့္ခန္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မလုပ္ခုိင္းပါနဲ႔။

၈။ ေလေကာင္းေလသန္႔ရပါေစ
ရင္က်ပ္ပန္းနာေရာဂါမထေအာင္ သင့္ကေလးငယ္႐ွဴသြင္းတဲ့ ေလက ေလထုညစ္ညမ္းမႈမရွိေအာင္ ဂ႐ုစုိက္ပါ။ ပူလြန္းတဲ့ရာသီဥတု၊ စြတ္စုိထုိင္းမိႈင္းတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနနဲ႔ ေလထုညစ္ ညမ္းမႈေတြ မ်ားတာက ကေလးငယ္ေတြ မွာ ရင္က်ပ္ပန္းနာျဖစ္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ ေပးႏုိင္ပါတယ္။
ကေလးငယ္ရဲ႕ အိပ္ခန္းထဲမွာ အဲ ကြန္းထည့္ထားေပးတာက ပန္းၿခံေတြထဲ က ပန္း၀တ္မႈန္ေတြကုိ မ၀င္ေရာက္ ႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ထားႏုိင္သလုိ အိပ္ ခန္းအတြင္း စြတ္စုိထုိင္းမႈိင္းမႈမရွိေအာင္ လည္း ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သင့္ကေလးငယ္ေတြကုိပူရာ ကေန ခ်က္ ခ်င္းေအးတဲ့ေနရာ ဒါမွမဟုတ္ ေအးတဲ့ ေနရာကေန ခ်က္ခ်င္းပူတဲ့ေနရာလုိမ်ဳိး အပူခ်ိန္အေျပာင္းအလဲျမန္တဲ့ ေနရာ ေတြကုိ ေခၚမသြားမိေအာင္ ဂ႐ုစုိက္ပါ။

၉။ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ပါ

ေယာဂက်င့္စဥ္ရဲ႕ အသက္႐ွဴနည္း လမ္းေၾကာင့္ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ အလြန္ထိေရာက္မႈ ရွိပါ တယ္။ အသက္႐ွဴတဲ့နည္းလမ္းမွန္ကန္မွ သာ အဆုတ္ရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ေကာင္းမြန္ႏုိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။
ကေလးငယ္ရဲ႕ ပန္းနာရင္က်ပ္ေ၀ဒ နာအတြက္ Butterfly Pose  ပံုစံေယာဂ က်င့္စဥ္က အေကာင္းဆံုးပါ။ ဒီပံုစံက ႏွလံုးကုိ လႈံ႔ေဆာ္မႈေပးတဲ့အတြက္ အ ဆုတ္အပါအ၀င္ ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလံုးကုိ ေသြးလွည့္ပတ္မႈေကာင္းမြန္ႏုိင္တာ ေၾကာင့္ပါ။
♦ ေျခဆင္းၿပီး မတ္မတ္ထုိင္ပါ။
♦ ေျခဖ၀ါးႏွစ္ဖက္ကို ကပ္ၿပီး ဒူးေခါင္း ကို ဆီးစပ္မွ ၆ လက္မအကြာ ေနရာေလာက္ ေရာက္တဲ့အထိေကြးပါ။
♦ သင့္လက္နဲ႔ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္စ လံုးကုိ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကုိင္တြယ္ ထားပါ။
♦ အသက္ျပင္းျပင္း႐ွဴသြင္းၿပီး ေပါင္နဲ႔ ဒူးေခါင္းကို ၾကမ္းျပင္ဘက္သုိ႔ ဖိခ်ပါ။
♦ ပံုမွန္အသက္ျပန္႐ွဴၿပီး ေျခႏွစ္ဖက္ ကုိ အေပၚေအာက္ မ,တင္၊ မ,ခ်ပါ။
ျဖည္းျဖည္းခ်င္းနဲ႔သာ စတင္ၿပီး ေနာက္ တျဖည္းျဖည္း ခပ္ျမန္ျမန္ျပဳလုပ္ သြားပါ။
၅-၁၀ မိနစ္အထိ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ခပ္ေႏွးေႏွးျပန္လည္ျပဳလုပ္ကာ ရပ္တန္႔ လုိက္ပါ။
အသက္ျပင္းျပင္း႐ွဴသြင္း႐ွဴထုတ္ လုပ္ကာ ေျခေထာက္ကုိ ေရွ႕သုိ႔ ဆန္႔ ထုတ္လုိက္ပါ။

၁၀။ စားေသာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲပါ
စားေသာက္မႈပံုစံကလည္း ရင္က်ပ္ ပန္းနာခံစားေနရတဲ့ကေလးအပါအ၀င္ လူတုိင္းအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါ တယ္။ ဗီတာမင္ စီ၊ အီး၊ ဘီတာကယ္႐ုိ တင္း၊ ဖေလဗုိႏိြဳက္၊ မဂၢနီဆီယမ္၊ ဆီလီ နီယမ္၊ အုိမီဂါ ၃ အဆီ ပါ၀င္မႈျမင့္မား တဲ့ အစားအစာေတြက ရင္က်ပ္ပန္းနာ ရွိသူေတြအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ပါ တယ္။ ကေလးငယ္ကုိ လတ္ဆတ္တဲ့ သစ္သီး၀လံနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ား မ်ားပါ၀င္တဲ့ အစားအစာေတြနဲ႔ ဆယ္လ္ မြန္၊ တူနာလုိမ်ဳိး အုိမီဂါ ၃ အဆီမ်ားတဲ့ အစားအစာေတြ ေကၽြးပါ။ သင့္ကေလး ငယ္ေတြအတြက္ ဟင္းခ်က္ရာမွာလည္း ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ခ်င္း၊ နႏြင္း အစရွိတဲ့ ေဆးဖက္၀င္အေမႊးအႀကိဳင္ေတြ ပါ၀င္ ေအာင္ ထည့္ေပးပါ။ တာရွည္ခံေဆးေတြ နဲ႔ အခ်ဳိမႈန္႔ေတြပါ၀င္တဲ့ အဆင္သင့္စာ ေတြ၊ ထုတ္ကုန္စာေတြကုိ မေကၽြးပါနဲ႔။
သင့္ကေလးဟာ ပ႐ုိတင္းနဲ႔ ဓာတ္မ တည့္မႈျဖစ္ရင္ ႏုိ႔နဲ႔ႏုိ႔ထြက္ကုန္ပစၥည္း ေတြ မတုိက္ေကၽြးပါနဲ႔။
အဆီမ်ားတဲ့အစားအစာေတြကုိ ေလႁပြန္ေရာင္ရမ္းမႈကုိျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့အ တြက္ ကေလးေတြကုိ မေကၽြးသင့္ပါ။

Tips!

♦ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ရင္ဘတ္ကုိ ႏွမ္းဆီေႏြးေႏြးေလးနဲ႔ ႏွိပ္နယ္ေပးတာ က ခၽြဲသလိပ္ေပ်ာ္၀င္ဖုိ႔ ကူညီႏုိင္ပါတယ္။
♦ အ၀လြန္တာက ရင္က်ပ္ေရာဂါျဖစ္ ႏုိင္ေျချမင့္မားတာမုိ႔ ကေလးငယ္ေတြကုိ ၀ိတ္တက္ေစႏုိင္တဲ့ ကယ္လုိရီျမင့္မားတဲ့ အစားအစာေတြ မေကၽြးပါနဲ႔။
♦ ေျမပဲ၊ ၾကက္ဥ၊ ႏြားႏုိ႔၊ ပုစြန္ေျခာက္၊ ပုစြန္ အစရွိတာေတြက အစာနဲ႔ဓာတ္မ တည့္တတ္တဲ့ကေလးငယ္ေတြမွာ ရင္ က်ပ္ပန္းနာျဖစ္ေအာင္ လႈ႔ံေဆာ္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ သင့္ကေလးငယ္ေတြ စားမိတဲ့ အခါေရာဂါ ဆုိး မဆုိး ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ေပးပါ။
♦ ကေလးရွိတဲ့ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေဆး လိပ္မေသာက္ပါနဲ႔။ တျခားလူေတြကုိ လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္မေပးပါနဲ႔။
♦ သင့္ကေလးငယ္ဟာ တိရစၦာန္ေတြ ရဲ႕ အညစ္အေၾကးေတြနဲ႔ ဓာတ္မတည့္မႈ ျဖစ္ေနရင္ သင့္အိမ္မွာ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ ေတြ ေမြးမထားပါနဲ႔။

◘ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *