ကေလးမရႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသားမ်ား ေစာေစာေသဆံုးႏိုင္ေျခ မ်ားႏိုင္

ကေလးမရႏိုင္တဲ့အမ်ဳိးသားတခ်ဳိ႕ ေစာေစာေသဆံုးႏုိင္ေျခ မ်ားႏိုင္တယ္လို႔ ေလ့လာခ်က္အသစ္က ဆိုလိုက္ပါတယ္။ သုက္ ထဲမွာ သုက္ေကာင္မရွိလို႔ ကေလးမရတဲ့အမ်ဳိးသားေတြဟာ ပ်မ္းမွ်အသက္ ၄၈ ဒသမ ၈ ႏွစ္မွာ ေသဆံုးႏိုင္ေျခရွိေနတယ္လို႔ ဒိန္းမတ္အမ်ဳိးသားေပါင္း ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ေလ့လာထားတဲ့ေလ့လာခ်က္က ဆိုပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြ မ်ဳိးမေအာင္တာကို လြန္ခဲ့တဲ့သံုးေလးႏွစ္ ေလာက္ကေတာ့ တစ္အုပ္စုတည္း သတ္မွတ္ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ မ်ဳိးမေအာင္တာကို အုပ္စုသံုးစုခြဲသတ္မွတ္လိုက္ပါ တယ္။ သုက္ထဲမွာ သုက္ပိုးမရွိလို႔မ်ဳိးမေအာင္တဲ့ အုပ္စုက တ ျခားအုပ္စုက အမ်ဳိးသားေတြထက္ ေစာေစာေသဆံုးႏိုင္ေျခ မ်ားတာပါ။ ဘာေၾကာင့္ အေသေစာႏိုင္တယ္ဆိုတာကို မသိရေပ မယ့္ မ်ဳိးဗီဇအခံရွိလို႔ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ေဒါက္တာ ဂလာဇာက ခန္႔ မွန္းပါတယ္။

◘ (DM, 11.10.18) ခ်ယ္ရီ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *