“ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို စကၠန့္ပိုင္းအတြင္း စစ္ေဆးေထာက္လွမ္းႏိုင္မည့္ကင္ဆာေဘာပင္”

ကင္ဆာအက်ိတ္ခြဲစိတ္ဖယ္ရွားကု သမႈေတြမွာ ပိုမိုျမန္ဆန္ၿပီး ပိုမိုတိက် စိတ္ခ်ရတဲ့ ကင္ဆာဆဲလ္ကို စကၠန္႔ပိုင္း အတြင္း စစ္ေဆးသိရွိႏိုင္မယ့္ ကင္ဆာ ေဘာပင္အေၾကာင္း Science Translational Medicine စာေစာင္မွာ ေဖာ္ ျပထားခဲ့ပါတယ္။ MasSpec Pen လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ဒီကင္ဆာစစ္ေဆးမႈ ေဘာပင္က ကင္ဆာက်ိတ္ခြဲစိတ္ဖယ္ ရွားမႈမွာ ကင္ဆာဆဲလ္ေတြ က်န္ရစ္ခဲ့ တာမ်ိဳးမရွိရေလေအာင္ တစ္ခါတည္း စစ္ေဆးေပးၿပီး ဖယ္ရွားႏိုင္ေစမယ့္အျပင္ ခြဲစိတ္မႈအခ်ိန္ကို ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမို ျမန္ ဆန္ေစႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

ကင္ ဆာဆဲလ္ေတြမွာပါရွိေနတဲ့ ဓာတုေတြက သာမန္က်န္းမာတဲ့တစ္သွ်ဴးေတြမွာပါရွိ တာနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီး ဒီအခ်က္နဲ႔ အဓိ ကစစ္ေဆးတာလို႔သိရပါတယ္။ ကင္ဆာ လို႔သံသယျဖစ္တဲ့ေနရာမွာ ေဘာပင္ထဲ ကေန ေရစက္ငယ္ေလးခ်ထားလိုက္ၿပီး ေရစက္ငယ္ေလးထဲကို ဆဲလ္ေတြထဲက ဓာတုေတြစိမ့္ဝင္သြားပါတယ္။ ဒီေရစက္ ငယ္ေလးကို ေဘာပင္နဲ႔ ျပန္စုပ္ယူလိုက္ ၿပီး ဓာတုစစ္ေဆးေရးကိရိယာျဖစ္တဲ့ mas spectrometer ထဲ စစ္ေဆးကာ ကင္ဆာဆဲလ္လား၊ သာမန္က်န္းမာတဲ့ တစ္သွ်ဴးလားဆိုတာ သိရွိႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။

 

ကင္ဆာက်ိတ္ခြဲစိတ္မႈေတြမွာ အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္တဲ့ ကင္ဆာနဲ႔သာမန္ တစ္သွ်ဴး ခြဲျခားသိျမင္မႈနဲ႔ ဖယ္ရွားမႈက်န္ ရစ္တာမ်ိဳးကို အထိေရာက္ဆံုးေျဖရွင္း ေပးႏိုင္မယ့္ ေဘာပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဘာ ပင္ကို နမူနာ ၂၅၃ ေခ်ာင္းထိ စမ္းသပ္ ေလ့လာထားခဲ့ၿပီး ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိကာ လာမယ့္ႏွစ္ထဲမွာ စမ္းသပ္အသံုးျပဳမႈစတင္မယ္လို႔သိရပါတယ္။ တန္ဖိုးအားျဖင့္လည္း ကုန္က်စ ရိတ္နည္းပါးတဲ့ စစ္ေဆးေရးကိရိယာျဖစ္ ၿပီး လူနာေတြကုသမႈမွာ ျမန္ ျမန္ဆန္ဆန္ နဲ႔ မွန္ကန္ထိေရာက္တဲ့ကုသမႈေတြအျဖစ္ ဆရာဝန္ေတြအားထားရတဲ့ ကင္ဆာစစ္ ေဆးေရးကိရိယာျဖစ္လာမယ္လို႔ ၿဗိတိန္ ကင္ဆာသုေတသနအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာ အိုင္းမက္ကာသီက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *