ကေလးကိုမ်က္လုံးခ်င္းဆုံၾကည့္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလး၏ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈစြမ္းရည္ ပိုတိုးတက္ေစ

မိဘေတြအေနနဲ႔ သားသားမီးမီးေလးေတြကို မ်က္လုံးခ်င္း ဆုံၾကည့္ေပးတာက ကေလးရဲ႕ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ စြမ္းရည္ကို ပိုမိုတိုးတက္ေစတယ္လို႔ ၿဗိတိန္သုေတသီေတြက ဆိုပါတယ္။ ကေလးငယ္ရဲ႕ အေစာပိုင္းအသက္အ႐ြယ္မွာ မိဘေတြအေနနဲ႔ ကေလးကို မ်က္လုံးခ်င္းဆုံၾကည့္ရင္းစကားေျပာဆိုေပးမယ္ဆိုရင္ ကေလးအသက္တစ္ႏွစ္အ႐ြယ္မွာ အသံရဲ႕အဓိပၸာယ္ေတြကို နား လည္မွတ္သားႏိုင္စြမ္းရွိလာၿပီး အသက္ႏွစ္ႏွစ္အ႐ြယ္ေလာက္ မွာ ဘာသာစကားစြမ္းရည္ပိုၿပီးတိုးတက္လာတာကိုေတြ႕ရတယ္ လို႔ သုေတသီေတြက ဆိုပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ဆက္သြယ္တဲ့ဘာသာစကားပုံစံမ်ိဳးလိုပဲ မ်က္လုံးခ်င္းဆုံၾကည့္ၿပီး မိဘ နဲ႔ကေလးအၾကား အခ်င္းခ်င္းသိလြယ္နားလည္လြယ္တဲ့ ဘာ သာစကားပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစတာလို႔ ရွယ္ဖီးတကၠသိုလ္နဲ႔ ဝါးဝစ္တကၠ သိုလ္မွ သုေတသီေတြက ဆိုပါတယ္။ ေလ့လာမႈမွာ အသက္ ၁၁ လကေန ၁၂ လၾကားကေလးေတြနဲ႔ မိဘေတြၾကား အခ်င္း ခ်င္းနားလည္မႈစြမ္းအားကို ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီး ကေလးေတြအသက္ ၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ေရာက္တဲ့အခါ မ်က္လုံးခ်င္းဆုံၾကည့္ေပးရင္းစ ကားေတြေျပာဆိုေနတဲ့ မိဘေတြရဲ႕ကေလးေတြက တျခားသာမန္ ကေလးေတြထက္ စကားလုံးေပါင္း အလုံး ၃၀ ေလာက္ကို ပို ၿပီးတတ္ေျမာက္ေနတာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

(DM, 19.9.19) သံသာ

Post Author: Good Health Journal