ကေလးငယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားသည့္ေဘာလုံးကန္တြင္ အသက္အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္သည့္ေရာဂါပိုးမ်ား ျပည့္ႏွက္ေန

ကေလးေတြ ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားေလ့ရွိတဲ့ေဘာလုံး ကန္ေတြဟာ ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ မသန္႔ရွင္း ဘဲထားၾကတဲ့အတြက္ ကေလးေတြကို အသက္အႏၲရာယ္ေပး ႏိုင္တဲ့ေရာဂါပိုးေတြနဲ႔ျပည့္ႏွက္ေနတတ္တယ္လို႔ သုေတသန သစ္တစ္ရပ္မွာေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ ပုံမွန္သန္႔ရွင္းေရးမလုပ္တဲ့ ဒီေဘာလုံးကန္ေတြမွာ ေသြးအဆိပ္တက္တာ၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇး ေရာင္ေရာဂါနဲ႔အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါေတြျဖစ္ေစတဲ့ ေရာဂါပိုးေတြ အပါအဝင္ အသက္အႏၲရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္တဲ့ဘက္တီးရီးယားကိုးမ်ိဳးတိတိကို သုေတသီေတြရဲ႕ေလ့လာမႈမွာေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ အျမင္အားျဖင့္ဆိုရင္ ကစားကြင္းေတြမွာ ကေလးေတြ အန္ဖတ္ ေတြ၊ မစင္ေတြ၊ ဆီးထြက္က်ထားတာေတြ၊ ဖိတ္က်ထားတဲ့အ စားအေသာက္ေတြကို ေတြ႕ရတာပုံမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အေပၚယံသာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၿပီး ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွသာ ေဘာ လုံးကန္တစ္ခုလုံးကို ေသခ်ာသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၾကတာေၾကာင့္ ဘက္တီး ရီးယားေတြက ႀကီးထြားလာၿပီး ျပန္႔ပြားကူးစက္တဲ့အဆင့္အထိ ေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္မွာထိခိုက္ဒဏ္ရာရွိထား တဲ့ကေလးဟာ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရႏိုင္ေျခပိုမ်ားတယ္လို႔ ပညာ ရွင္ေတြက သတိေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

(AP,28.3.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published.