ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ေက်ာပိုးအိတ္အေလးခ်ိန္က ဘယ္ေလာက္လဲ

  • ေက်ာပိုးအိတ္အေလးႀကီးေတြ သယ္ရတာဟာ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားကို ထိခိုက္တာ (postural disorder/unn-atural posture alignment)၊ ႏွလုံးခုန္ ႏႈန္းမူမမွန္တာ၊ ႏွလုံးက ေအာက္ဆီဂ်င္ရရွိ မႈေလ်ာ့နည္းတာေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အားစိုက္ၿပီး သယ္ပိုးရတာျဖစ္လို႔ ေက်ာ ႐ိုးမႀကီး အသြင္ေျပာင္းလဲမႈ (Spinal deformities) အထိပါ ျဖစ္လာႏိုင္ပါ တယ္။
  •   ေက်ာပိုးအိတ္ပုံစံ မွန္ကန္ဖို႔နဲ႔ လြယ္ တဲ့ပုံစံစနစ္က်ဖို႔ လိုပါတယ္။ ပခုံးႏွစ္ဖက္ စလုံးေပၚမွာ တင္လြယ္ရတဲ့ႀကိဳးပါတဲ့ ေက်ာပိုးအိတ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေတာင့္ေတာင့္ တင္းတင္းရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ ေက်ာပိုးအိတ္ ကို တစ္ဖက္တည္း လြယ္တာမ်ိဳး မလုပ္ ပါနဲ႔။
  •  ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ သူရဲ႕ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပို တဲ့ အိတ္ေတြကို မသယ္ပိုးသင့္ပါဘူး။ ဥပမာ- ၅၀ ကီလိုဂရမ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ရွိတဲ့ကေလးဟာ သူရဲ႕ ေက်ာပိုးအိတ္အ ေလးခ်ိန္ ၅ ကီလိုဂရမ္ထက္ မပိုရပါဘူး။

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *