ခါးနာျခင္းျဖစ္ေစႏိုင္ေသာသင္၏ ေန႔ စဥ္ အ ျပဳ အ မူ မ်ား

သင့္အေနနဲ႔ အေလးအပင္ မ,မဘဲ၊ အား ကစားလႈပ္ရွားမႈျပင္းျပင္းထန္ထန္ မျပဳလုပ္ မိဘဲ ခါးနာေဝဒနာခံစားရေနပါသလား။ ဒါ ဆိုရင္ သင္ခါးနာတာက သင္ရဲ႕ ေန႔စဥ္လုပ္ ငန္းေဆာင္တာေတြကို ျပဳလုပ္ပုံမွားယြင္းေန တာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း ေဆာင္တာေတြေၾကာင့္ သင့္ခါး႐ိုးပ်က္စီးႏိုင္ ပါတယ္။

၁။ သြားတိုက္သည့္ပုံစံ မွားယြင္းျခင္း
သင္ ေဘစင္ေပၚမ်က္ႏွာအပ္ၿပီး သြားတိုက္တာက မွားယြင္းတဲ့အျပဳ အမူပါ။ သင္ မတ္တတ္ရပ္ေနစဥ္မွာ သင့္ခါး႐ိုးေပၚမွာ က်ေရာက္တဲ့ ဖိအားက အလိုအေလ်ာက္ျမင့္တက္သြားပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ခါးကုန္း လိုက္စဥ္မွာ ဒီဖိအားက ပိုမိုျမင့္တက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အထူး သျဖင့္ အခ်ိန္အၾကာႀကီး မတ္တတ္ရပ္ခ်ိန္မွာ ခါး႐ိုးေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္ မယ့္ဖိအားေတြကို တတ္ႏိုင္သမၽွေလၽွာ႔ခ်ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္း
သြားတိုက္ေနစဥ္မွာ မတ္မတ္ရပ္ပါ။ သင့္လက္တစ္ဖက္အားေနရင္ နံရံကိုေထာက္ထားပါ။

၂။ ပန္းကန္ေဆးသည့္ပုံစံမွားယြင္းျခင္း
သင့္အေနနဲ႔ ပန္းကန္ေဆးေနစဥ္မွာ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ခါးကုန္း ေနတဲ့အေနအထားျဖစ္ေနတာကို သင္ သတိထားမိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအေနအထားေၾကာင့္ သင္ရဲ႕လက္ေမာင္းနဲ႔ခါး႐ိုးမွာ ဖိအားေတြ အလြန္ အမင္းရရွိသြားႏိုင္ပါတယ္။ ခါး႐ိုးခ်ပ္ျပားတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကား (အထူး သျဖင့္ ရင္အုပ္ေနာက္ဘက္ျခမ္းေနရာ)မွာ ဒဏ္ပိႏိုင္ၿပီး လက္ျပင္ေၾကာ ငုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္း
ပန္းကန္ေဆးေနစဥ္အတြင္း ဒူးေခါင္းအျမင့္ရွိ ေခြးေျခတစ္ခုကို ဘယ္ဘက္ဒူးေခါင္းေအာက္မွာ ထားထားပါ။ ခါး႐ိုးေပၚက ဖိအားေတြ အလိုအေလ်ာက္ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ပါတယ္။

၃။ ေမာ္ေတာ္ကားဘီးလဲသည့္ပုံစံ မွားယြင္းျခင္း
ကားဘီးေပါက္သြားလို႔ ကားဘီးအသစ္လဲလွယ္ရၿပီဆိုရင္ မ်ား ေသာအားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ေကြးတဲ့အေနအထားနဲ႔ ဘီးကို ျဖဳတ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္တာက တစ္ေန႔တာလုံး ခါးနာ ေနတဲ့ေဝဒနာကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။
မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္း
ကားဘီးနားမွာ ဒူးေထာက္ကာ က်က်နနထိုင္ၿပီး ကားဘီးအျဖဳတ္ အတပ္ျပဳလုပ္ပါ။

၄။ ေဈးဝယ္အိတ္သယ္ယူနည္း မွားယြင္းျခင္း
ေဈးဝယ္တဲ့အခါမွာ ပစၥည္းေတြ အမ်ားႀကီးကို အိတ္တစ္အိတ္ထဲ စုထည့္ကာ လက္တစ္ဖက္တည္းနဲ႔ ကိုင္တာက ခါးေနာက္ေအာက္ပိုင္း နာက်င္တဲ့ေဝဒနာ ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။
မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္း
သင္ရဲ႕ ေဈးဝယ္အိတ္က အေလးခ်ိန္မ်ားေနရင္ (အမ်ိဳးသမီး ေတြအတြက္ ႏွစ္ကီလိုဂရမ္၊ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ငါးကီလိုဂရမ္) အဲဒီအိတ္ကို ဒူးေခါင္းေကြးၿပီး သယ္မရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ဝယ္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြကို အိတ္ႏွစ္လုံးထဲမၽွထည့္ၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ သယ္ယူပါ။

၅။ ၾကမ္းတိုက္သည့္နည္း မွားယြင္းျခင္း
ၾကမ္းတိုက္တဲ့အခါမွာ အေရွ႕ဘက္ကိုကုန္းၿပီး တိုက္တာက ခါး႐ိုး ဒဏ္ရာရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေျခေထာက္၊ ခါး႐ိုးနဲ႔ လက္ေမာင္းေန ရာေတြမွာပါ ဒဏ္ပိႏိုင္ပါတယ္။
မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္း
ၾကမ္းတိုက္တံအရွည္နဲ႔ မတ္တတ္ရပ္ၿပီး ၾကမ္းတိုက္ပါ။

၆။ ႐ႉးဖိနပ္ႀကိဳးခ်ည္ရာတြင္ မွားယြင္းျခင္း
မတ္တတ္ရပ္ေနစဥ္မွာ ခါးကုန္းၿပီး တစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္တာက ခါး႐ိုးတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုခ်ပ္ျပားေနရာအတြက္ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားပါတယ္။ ခါးကို ဒီလိုဖိအားသက္ေရာက္မႈေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ခါး႐ိုး ပိျပားသြား ႏိုင္ၿပီး အလြန္အမင္း ခါးကိုက္ေဝဒနာ ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။
မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္း
ေခြးေျခတစ္ခုေပၚ ေသခ်ာထိုင္ပါ။ ႐ႉးဖိနပ္စီးထားတဲ့ေျခေထာက္ကို အဲဒီ ေခြးေျခေပၚတင္ၿပီး ပုံပါအတိုင္းႀကိဳးခ်ည္ပါ။

၇။ ေက်ာပိုးအိတ္သယ္ယူနည္း မွားယြင္းျခင္း
တခ်ိဳ႕လူေတြက စတိုင္လ္လုပ္ၿပီး ေက်ာပိုးအိတ္ကို တစ္ဖက္တည္း သာ လြယ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္လို႔သာ လွပါတယ္၊ အဲဒီလိုျပဳ လုပ္တာေၾကာင့္ ခါး႐ိုးမွာ ဒဏ္ပိႏိုင္ပါတယ္။
မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္း
ေက်ာပိုးအိတ္မွာ ႀကိဳးႏွစ္ဖက္ပါတာေၾကာင့္ ႀကိဳးတစ္ဖက္စီကို ပခုံးတစ္ဖက္စီမွာထားၿပီး လြယ္ပါ။

၈။ အျမင့္ေနရာမွ အေလးအပင္ပစၥည္း ေအာက္ခ်ပုံ မွားယြင္းျခင္း
အျမင့္ေနရာမွာရွိတဲ့ ပစၥည္းကို သယ္ယူတဲ့အခါမွာမ်ားေသာအား ျဖင့္ ေျခဖ်ားေထာက္ၿပီး ဆြဲယူေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္တာေၾကာင့္ ခါး႐ိုးဆြဲဆန္႔ခံရကာ ဒဏ္ပိႏိုင္ပါတယ္။
မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္း
သင္ သယ္ယူခ်င္တဲ့ပစၥည္းရွိတဲ့ေနရာနားမွာ ေခြးေျခခ်ၿပီး ေခြးေျခ ေပၚတက္ကာပစၥည္းကို မçယူပါ။ သင္သယ္ယူမယ့္ ပစၥည္းက သင့္ရင္ အုပ္နဲ႔ တစ္တန္းတည္းအေနအထားမွာရွိေနရပါမယ္။

ေဒါက္တာခင္မိုးမိုး

 

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *