“ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီသံုးစြဲျခင္းေၾကာင္႕အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ သုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္”

ကိုယ္ခႏၶာမွာ ေခြ်းထြက္တဲ့အခါ အနံ႔အသက္ဆိုးရြားျပင္းထန္တဲ့ ခ်ိဳင္း ေခြ်းနံ႔ကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစဖို႔အတြက္ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီေတြက ေန႔စဥ္သံုးအလွ ကုန္တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ တြင္က်ယ္စြာ အသံုး ျပဳလာၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ အမ်ိဳးသားေတြမွာ ေခြ်းထြက္ပိုမ်ားသလို ေခြ်းနံ႔လည္းပိုျပင္းတာေၾကာင့္ ခ်ိဳင္းလိမ္း ဆီသံုးစြဲသူေတြမွာ အမ်ိဳးသားေတြက ပိုမ်ားပါတယ္။ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီမွာပါရွိတဲ့ ဓာတုပါဝင္ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ အမ်ိဳး သားေတြမွာ သုက္ပ်က္စီးထိခိုက္မႈ ရွိ လာႏိုင္တယ္လို႔ ပိုလန္သုေတသနအဖြဲ႕ က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ႏိုဖာတကၠသိုလ္ ရဲ႕ ဦးေဆာင္သုေတသနပညာရွင္ ဂ်ိအန္ နာဂ်ဴရီဝစ္နဲ႔အဖြဲ႕က အမ်ိဳးသား ၃၂၅ဦးနဲ႔ ေန႔စဥ္သံုးအလွကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သုက္ အ ရည္အေသြးစမ္းသပ္ေလ့လာမႈကို ျပဳ လုပ္ခဲ့ရာမွာ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီအသံုးျပဳသူအ မ်ိဳးသားေတြရဲ႕သုက္ပိုးေတြက ပံုသဏၭာန္ ပ်က္ယြင္းခဲ့သလို လႈပ္ရွားမႈေတြလည္း ေႏွးေကြးလာခဲ့တာကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဘက္တီးရီးယားနဲ႔မိႈေတြ ကို တားဆီးေပးကာ ေခြ်းနံ႔ေပ်ာက္ေစတဲ့ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီမွာပါရွိတဲ့ ပါရာဘင္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႕မႈမ်ားသူေတြရဲ႕ ဆီးထဲမွာပါရာ ဘင္ပါရွိမႈ ပမာဏမ်ားလာခဲ့ၿပီး သုက္ပိုး ရဲ႕စြမ္းေဆာင္မႈကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ မမ်ိဳးဥဆီ ထိေရာက္ ေအာင္သြားႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ မ်ိဳးေအာင္ႏိုင္ ေျခက်ဆင္းေစတာေၾကာင့္ သားသမီး ရလိုသူအမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔ ခ်ိဳင္းလိမ္း ဆီအသံုးျပဳမႈကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားသင့္ တယ္လို႔ ေလ့လာမႈမွာမွတ္တမ္း တင္ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။

 

(DS ၇.၉.၁၇)သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *