တစ္ေန႔အခ်ိဳရည္တစ္ဘူးေသာက္႐ုံျဖင့္ ႏွလုံးေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးႏိုင္ေျခပိုမ်ား

သၾကားအခ်ိဳကဲတဲ့ အခ်ိဳရည္ဘူး ေတြကို တစ္ေန႔တစ္ဘူးေသာက္သုံး႐ုံမၽွ နဲ႔ ႏွလုံးေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးႏိုင္ေျခ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ပိုမ်ားႏိုင္တယ္လို႔ ဟား ဗတ္တကၠသိုလ္ရဲ႕ ေလ့လာမႈအရသိရပါ တယ္။ Harvard T.H. Chan School of Public Health နဲ႔ အာဟာရဌာန သိပၸံသုေတသီ ဗာဆန္တီမာလစ္တို႔က သၾကားအခ်ိဳကဲတဲ့ ဆိုဒါအခ်ိဳရည္ဘူး ေတြနဲ႔ အသက္အႏၲရာယ္ရွိမႈကို ဆက္ စပ္ေလ့လာခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ဆိုဒါအခ်ိဳရည္ဘူးေတြပုံမွန္ေသာက္ေန တတ္တဲ့သူေတြမွာ ႏွလုံးေရာဂါသာမက ကင္ဆာေရာဂါေတြလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳရည္ဘူးေတြေၾကာင့္ အ႐ြယ္မတိုင္မီ ေသဆုံးႏိုင္ေျခက ငါးပုံတစ္ပုံေလာက္ရွိ ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တစ္ေန႔ကို အခ်ိဳ ရည္ဘူးေလးဘူးနဲ႔အထက္ေသာက္သုံး ေနသူေတြမွာေတာ့ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခနဲ႔ ေသဆုံးႏိုင္ေျခေတြ ပိုမိုျမင့္မားမွာျဖစ္ တယ္လို႔ သုေတသီဗာဆန္တီက ဆိုပါ တယ္။ အခ်ိဳရည္ဘူးေသာက္တာကို ေလၽွာ႔ၿပီး ေရကိုပိုေသာက္ေပးတာက သက္ရွည္က်န္းမာေစဖို႔ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ဗာဆန္တီမာလစ္က ဆို ပါတယ္။

(DM, 28.3.19) သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply