တီဗီကို တစ္ေန႔ႏွစ္နာရီၾကည့္ပါက အူမႀကီးကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလြန္မ်ား

တီဗီကို တစ္ေန႔တစ္နာရီၾကည့္ရင္ေတာင္ အူမႀကီးကင္ ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားသြားႏိုင္တယ္လို႔ ေလ့လာခ်က္က ဆိုပါ တယ္။ တစ္ေန႔ႏွစ္နာရီ တီဗီၾကည့္တဲ့ လူ ေတြကေတာ့ အဲဒီေရာ ဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိမ်ားသြားႏိုင္ပါသတဲ့။ အသက္ ၅၀ ေအာက္လူေတြထဲမွာ အူမႀကီးကင္ဆာ သိသိသာသာအျဖစ္ မ်ားလာေနၿပီး အထိုင္မ်ားလို႔ အဲဒီေရာဂါစြဲကပ္တာဆိုတဲ့အ ခ်က္ကို အခုေလ့လာခ်က္က မီးေမာင္းထိုးျပေနတာပါ။ လႈပ္ လႈပ္ရွားရွားေနဖို႔က က်န္းမာေရးအတြက္ ဘယ္ေလာက္အေရးပါ တယ္ဆိုတာကိုလည္း ဒီေလ့လာခ်က္ကျပေနတယ္လို႔ ႏိုင္ငံတ ကာသုေတသီေတြက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ တီဗီၾကည့္တာ၊ ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕ထိုင္တာနဲ႔ ဖုန္းပြတ္တာလိုမ်ိဳးအထိုင္မ်ားတဲ့အ က်င့္ေတြကို ပညာရွင္ေတြက ေလ့လာခဲ့တာပါ။ ပညာရွင္ေတြက အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီး ေပါင္း ၉၀၀၀၀ နီးပါးကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္က ေန ၄၂ ႏွစ္အတြင္း အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ စေလ့လာခဲ့တာပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေလ့လာအၿပီးမွာေတာ့ အဲဒီထဲက ၁၁၈ ေယာက္ဟာ အူမနဲ႔ စအို လမ္းေၾကာင္း ကင္ဆာျဖစ္ၾကပါသတဲ့။ တီဗီေရွ႕၊ ကြန္ပ်ဴ တာေရွ႕မွာ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ထိုင္တာ မ်ားရင္မ်ားသလို အူမႀကီး ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားလာမွာပါ။

(DM, 21.2.19) ခ်ယ္ရီ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *