လူသားတစ္ဦးျဖစ္တည္မႈအေပၚ ဘယ္အရာက အေရးႀကီးတာလဲ

လူတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးမွာ ႐ုပ္ရည္သြင္ ျပင္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ေန သေဘာထားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာမွာေသာ္လည္း ေကာင္း မတူညီကြဲျပားၾကတာ အမ်ား အသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး စိတ္ပညာရွင္၊ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္၊ သုေတသနပညာရွင္ေတြၾကား မွာ အျငင္းပြားစရာ ကိစၥရပ္တစ္ခု ရွိေန ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားတစ္ဦး ျဖစ္တည္ မႈအေပၚ ပညာရွင္ေတြအၾကား ျငင္းခုံ စရာIssues ေတြက အမ်ားႀကီးပါ။ ဒီထဲ က Nature နဲ႔ Nurture ဆိုတဲ့ ယေန႔ တိုင္ ျငင္းခုံေနဆဲ ကိစၥတစ္ခုကို စာဖတ္ ပရိသတ္တို႔လည္း အေျဖရွာၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ ေရးသားလိုက္ပါတယ္။

Nature
Nature ဆိုတာက ဗီဇ၊ မ်ိဳး႐ိုး ေပၚမူတည္ၿပီး သင္ဘယ္သူ၊ ဘယ္ဝါ ဆိုတဲ့အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိတာကို ဆိုပါ တယ္။ သင္ရဲ႕ ႐ုပ္ရည္၊ အသြင္အျပင္က အစ သင္ရဲ႕စိတ္ေနသေဘာထား၊ ကိုယ္ ရည္ကိုယ္ေသြးေတြေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Nurture
Nurture ဆိုတာက ပတ္ဝန္း က်င္က ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့အေျခအေနေတြ က သင္ဘယ္သူ၊ ဘယ္ဝါဆိုတဲ့အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိတာကို ဆိုပါတယ္။ ငယ္စဥ္ ကေလးဘ၀ကတည္းကေန ဘယ္လို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခံခဲ့ရလဲ၊ ဘယ္လိုအျဖစ္ အပ်က္ေတြ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရလဲ၊ ပတ္ဝန္း က်င္ရဲ႕ ဓေလ့ထုံးစံေတြစတာေတြက သင္ရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထား၊ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးေတြေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဘယ္ဟာအေရးႀကီးလဲ
ဇီ၀႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈဆိုင္ရာေလ့လာမႈ (Biological Psychology) ေတြက လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ၊ DNA ရဲ႕ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈေတြကို အေျခခံၿပီး ေထာက္ျပသြားမွာျဖစ္ေပမယ့္ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာေလ့လာမႈ (Beha-vioral Psychology) ေတြက လူတစ္ ေယာက္ရဲ႕ အျပဳအမူသေဘာေဆာင္တာ က ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈေပၚ အေျခခံ ၿပီး ေထာက္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သင္ရဲ႕အျပဳအမူအေပၚ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇက လႊမ္းမိုးတာလား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကလႊမ္းမိုး တာလား။ သင္ရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထား အေပၚ ေမြးရာပါဗီဇကလႊမ္းမိုးတာလား၊ ဘ၀အေတြ႕အႀကဳံေတြက လႊမ္းမိုးတာ လား။
စိတ္ပညာရွင္တခ်ိဳ႕ကေတာ့ လူ တစ္ဦးမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ကလႊမ္းမိုးမႈေတြ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ႕မွာ ေမြးရာပါဗီဇ ဆိုတာ ပါလာတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါ တယ္။ လူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးမွာ မတူညီကြဲ ျပားတဲ့ စ႐ိုက္သြင္ျပင္လကၡဏာဆိုတာ ဘိုးေဘးဘီဘင္က ဆင္းသက္လာတဲ့ ဗီဇေၾကာင့္ Unique (ထူးျခားကြဲျပား) ျဖစ္ေနတာလို႔ ဆိုပါတယ္။
တခ်ိဳ႕စိတ္ပညာရွင္ေတြက ေျပာ ထားတာကေတာ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ေနသေလာထားဟာ လုံး၀Blank၊ သုညအျဖစ္နဲ႔ စတင္ခဲ့ၿပီး အသိပညာ တိုင္းဟာ အေတြ႕အႀကဳံေတြကေန ရရွိ တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လူတစ္ ေယာက္ရဲ႕မ်ိဳး႐ိုးက ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ေန ျဖစ္ေန သူရဲ႕အျပဳအမူ၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ကို Train လို႔ရတယ္၊ သင္ေပးလို႔၊ ျပဳျပင္ ေပးလို႔ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဆိုပါစို႔ လူတစ္ေယာက္ဟာ ပညာ အရည္အခ်င္းမွာ အရမ္းေတာ္တယ္ ဆိုရင္ သူရဲ႕ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေၾကာင့္လား၊ သူ႕ကို ပံ့ပိုးေပးတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္လား၊ ေနာက္လူတစ္ေယာက္က သူရဲ႕မိန္းမကို ႐ိုက္ႏွက္တတ္တယ္ဆိုရင္ သူဟာ ၾကမ္း တမ္းတဲ့ ဗီဇပိုင္ဆိုင္လာလို႔လား၊ သူရဲ႕ မိဘေတြကလည္း ဒီလိုပဲ ၾကမ္းၾကမ္း တမ္းတမ္းျပဳမူတာကို သူသင္ယူခဲ့လို႔လား စသျဖင့္ ေမးစရာရွိပါတယ္။
တခ်ိဳ႕ေရာဂါေဝဒနာေတြက မ်ိဳး႐ိုး ဗီဇေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မ်က္လုံး အေရာင္၊ ဆံပင္အေရာင္၊ အသားေရာင္ ကလည္း မ်ိဳး႐ိုးဗီဇနဲ႔သက္ဆိုင္ေနပါ တယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အသက္ရွည္ ျခင္း၊ မရွည္ျခင္းကေတာ့ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇနဲ႔ သက္ဆိုင္သလို ပတ္ဝန္းက်င္ကလည္း က်န္းမာေရးအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ လူတစ္ဦးရဲ႕ ျဖစ္တည္ မႈအေပၚ Nature ကအေရးႀကီးတာလား Nurture ကအေရးႀကီးတာလားဆိုတာ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ယေန႔ ေခတ္မွာ ပညာရွင္အေတာ္မ်ားမ်ားက ႏွစ္ခုစလုံးအေရးႀကီးတယ္လို႔ လက္ခံ ထားၾကပါတယ္။ ငယ္႐ြယ္စဥ္မွာပဲ အေရးႀကီးတာမဟုတ္ဘဲ လူတစ္ေယာက္ ရဲ႕ ဘ၀တစ္ေလၽွာက္လုံးမွာ Natureန ေရာ Nurture ေရာက အေရးႀကီးတဲ့ က႑ေတြကေန ပါဝင္ေနႏိုင္တယ္လို႔ သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ စာဖတ္ပရိသတ္တို႔ ေကာ ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။

ထူးဒါလီကိုကို (MPharm)

Post Author: Good Health Journal