ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ေပါင္အဆီမ်ားက ပေရာ့စတိတ္ကင္ဆာႏွင့္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေနဟု ဆို

ဝမ္းဗိုက္နဲ႔ေပါင္မွာအဆီေတြအလြန္မ်ားေနတာက ပေရာ့ စတိတ္ကင္ဆာနဲ႔ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေနတယ္လို႔ သုေတသနသစ္ တစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ Harvard T.H.Chan School of Publ ic Health ရဲ႕သုေတသီ Barbra Dicke rman က]BMI မ်ားတဲ့အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ BMI နည္းတဲ့အမ်ိဳးသားေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္တဲ့အခါ BMI နည္းတဲ့သူေတြမွာ ဝမ္းတြင္းအ ဆီနဲ႔ပေရာ့စတိတ္ကင္ဆာက ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေနတာကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္}လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ အိုက္စ္လန္းက အမ်ိဳးသား ၁၈၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္တဲ့အုပ္စုကို ၁၃ ႏွစ္ၾကာေအာင္ ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္ခဲ့ရာ ၁၇၂ ဦးမွာ ပေရာစတိတ္ကင္ဆာျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၃၁ ဦးေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။ သုေတသီေတြကေတာ့ အစားေရွာင္ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာက ပေရာစတိတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလၽွာ႔ခ်ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆရေၾကာင္း ဆိုခဲ့ပါတယ္။
(AP,13.6.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *