သန္႔ရွင္းေသာလက္တစ္စုံ . . .

သင့္အတြက္ေရာ၊ မိသားစုအတြက္ ပါ ဖ်ားနာတာေတြ ကင္းေဝးဖို႔ တစ္ ကိုယ္ေရလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အေကာင္း ဆုံးနည္းလမ္းက လက္ေဆးတဲ့ အေလ့အထပဲျဖစ္ပါတယ္။ အစာ မစားမီလက္ေဆးဖို႔၊ ေရအိမ္ သြားၿပီး လက္ေဆးဖို႔ စသျဖင့္ သင့္ကိုငယ္စဥ္ကတည္းက လူ ႀကီးမိဘေတြမွာတာကို သင္မွတ္ မိမွာပါ။ လက္ေဆးတာကို ေပါ့ေသး ေသးမထင္ပါနဲ႔၊ မသန္႔ရွင္းတဲ့လက္ကေန တစ္ဆင့္ ပိုးမႊားေပါင္းစုံ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ဝင္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ဖ်ားနာတာ၊ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလၽွာျဖစ္တာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါ တယ္။

စင္ၾကယ္ေအာင္ေဆးမယ္
လက္ေဆးတဲ့အခါ လက္ဖဝါး ႏွစ္ ဖက္ထဲ ဆပ္ျပာထည့္ၿပီး ပြတ္တိုက္႐ုံ မ ဟုတ္ပါဘူး။ ဒီထက္ပိုပါတယ္။ စနစ္တ က် လက္ေဆးနည္းျဖစ္ဖို႔ ဒီအခ်က္ေတြ ကိုလိုက္နာပါ။
– လက္ကို ေရေအးနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ ေရေႏြးနဲ႔ ျဖစ္ေစအရင္စိုစြတ္ေအာင္လုပ္ပါ။ ေရ ဘုံဘိုင္ကို ပိတ္ၿပီး ဆပ္ျပာထည့္ပါ။
– လက္ဖဝါးႏွစ္ဖက္နဲ႔ ဆပ္ျပာကို ႏွံ႔စပ္ ေအာင္ပြတ္ပါ၊ လက္ဖဝါး၊ လက္ဖမိုး၊ လက္ေခ်ာင္းၾကားနဲ႔ လက္သည္းခြံ ၾကား၊ လက္ေကာက္ဝတ္ထိ ဆပ္ျပာ ေရာက္ေအာင္ ပြတ္တိုက္ပါ။
– လက္ေဆးခ်ိန္ကို အနည္းဆုံး စကၠန္႔ ႏွစ္ဆယ္အခ်ိန္ယူပါ။
– ေရဘုံဘိုင္ေအာက္မွာ ဆပ္ျပာေတြ ေျပာင္စင္ေအာင္ ေဆးေၾကာပါ။
– လက္ကိုေျခာက္ေအာင္သုတ္ပါ။

လက္ေဆးဖို႔မေမ့ပါနဲ႔
ေအာက္ပါအေျခအေနေတြမွာ လက္ ေဆးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။
– အစားအေသာက္ မျပင္ဆင္ခင္၊ ျပင္ ဆင္ေနစဥ္နဲ႔ ျပင္ဆင္အၿပီးမွာ လက္ ေဆးပါ။
– အစာမစားခင္ လက္ေဆးပါ။
– ေနမေကာင္းတဲ့သူကို မျပဳစုခင္၊ ျပဳစု ၿပီးခ်ိန္ေတြမွာ လက္ေဆးပါ။
– ထိခိုက္ရွနာဒဏ္ရာကို မကိုင္တြယ္ခင္ နဲ႔ ကိုင္တြယ္အၿပီးမွာ လက္ေဆးပါ။
– အိမ္သာအဆင္းလက္ေဆးပါ။
– ကေလးအတြင္းခံလဲၿပီး၊ ကေလးကို သန္႔စင္ေပးအၿပီး လက္ေဆးပါ။
– ႏွာၫွစ္အၿပီး၊ ေခ်ာင္းဆိုးအၿပီး၊ ႏွာ ေစးအၿပီး လက္ေဆးပါ။
– တိရစၧာန္ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ေဝယ်ာဝစၥ ေတြလုပ္အၿပီး လက္ေဆးပါ။
– အမႈိက္အိတ္ကိုင္တြယ္ၿပီးရင္ လက္ ေဆးပါ။

ထူးဒါလီကိုကို (MPharm)

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *