သြားဖုံးေရာဂါေၾကာင့္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျမင့္တက္ေစႏိုင္ဟု ဆို

သြားဖုံးေရာဂါေၾကာင့္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျမင့္တက္ႏိုင္တယ္ လို႔ သုေတသနသစ္တစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ပါတယ္။ ၿဗိတိန္သိပၸံ ပညာရွင္ေတြက လူေပါင္း ၂၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္တဲ့ေလ့လာမႈ ေပါင္း ၈၁ ခုကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ သြားဖုံးေရာဂါရွိသူေတြမွာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျမင့္တက္ႏိုင္ေျခက ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ေရာဂါျပင္းထန္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၄၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။University College London’s Eastman Dental Institute ရဲ႕ ေဒါက္တာ Francesco D’Aiuto က ]ခံတြင္းက်န္းမာေရးက တစ္ကိုယ္လုံးရဲ႕ေယဘုယ်က်န္းမာေရးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ လူအမ်ားစုက သြားနဲ႔သြားဖုံးက်န္းမာေရး ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ကိုယ္လုံးရဲ႕ေယဘု ယ်က်န္းမာေရးအတြက္ ဒီလိုမလုပ္သင့္ပါဘူး}လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ သြားဖုံးေရာဂါရွိသူေတြမွာ သာမန္လူေတြထက္စာရင္ အေပၚ ေသြး 4.5 mm Hg ပိုမ်ားၿပီး ေအာက္ေသြးက 2 mm Hg ပို မ်ားတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကေပမယ့္ သုေတသီေတြက အေၾကာင္းရင္း ကိုေတာ့ ေလ့လာေနၾကဆဲျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
(AP,3.10.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal