အစားအေသာက္ႏွင့္ ေသြးတြင္းအဆီ ေလၽွာ႔ခ်ျခင္း

ကိုလက္စထေရာဆိုသည္မွာ အ သည္းမွထုတ္လုပ္ေသာ အဆီတစ္မ်ိဳးျဖစ္ သည္။ အဆီမ်ားစားေသာက္ျခင္းျဖင့္ လည္း ရရွိပါသည္။ ေသြးတြင္းကိုလက္စထေရာမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ႏွလုံးႏွင့္ေသြး ေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါစုမ်ား(ဦးေႏွာက္ေသြး ေၾကာပိတ္၊ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း) ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အ သက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားမွာ ႏွလုံးႏွင့္ေသြးေၾကာ ဆိုင္ရာေရာဂါစုမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ ၾကပါသည္။

ေသြးတြင္းအဆီ (ကိုလက္စထေရာ) ေလ်ာ့က်ေစရန္ အစားအေသာက္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးခ်က္(၁၀)ခ်က္
၁။ ေရတြင္ ေပ်ာ္ဝင္လြယ္ေသာ အမၽွင္ ဓာတ္မ်ားမ်ားပါဝင္သည့္ အစားအစာမ်ား စားေသာက္ပါ
လူ႕ခႏၶာကိုယ္တြင္ အမၽွင္ဓာတ္ကို ေခ် ဖ်က္ေပးႏိုင္ေသာ အင္ဇိုင္းမ်ားမရွိပါ။ သို႔ ျဖစ္၍ စားေသာက္လိုက္ေသာ အမၽွင္ ဓာတ္မ်ားသည္ အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္း ေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ ေ႐ြ႕လ်ားသြားၿပီး သည္းေျခရည္ထဲရွိ ဘိုင္း(ဘငူန)ႏွင့္ ေပါင္း စပ္ကာ မစင္မွတစ္ဆင့္ စြန္႔ပစ္ခံရပါ သည္။ သည္းေျခရွိ ဘငူန ကို အသည္းရွိ ကိုလက္စထေရာမွ ထုတ္လုပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမၽွင္ဓာတ္စားျခင္းျဖင့္ ထို ဘငူန မ်ားေလ်ာ့နည္းလာလၽွင္ အသည္းမွ ပိုထုတ္ရသျဖင့္ ကိုလက္စထေရာမ်ား ေလ်ာ့က်လာပါသည္။ တစ္ေန႔လၽွင္ အ နည္းဆုံးေပ်ာ္ဝင္လြယ္ေသာ အမၽွင္ဓာတ္ ၅ ဂရမ္မွ ၁၀ ဂရမ္အထိ စားသုံးသင့္ေပ သည္။ ထိုသို႔ ပုံမွန္စားသုံးပါက တစ္လ ခန္႔ၾကာလၽွင္ ေသြးတြင္းကိုလက္စထေရာ ၅-၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့က်လာပါ မည္။

၂။ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား စားပါ
သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား မ်ားစားျခင္းျဖင့္ ေသြးတြင္းကိုလက္စထ ေရာဓာတ္ကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့က် ေစပါသည္။ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း ႐ြက္မ်ားတြင္ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ပစၥည္း အမ်ားအျပားပါဝင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ကို လက္စထေရာေလ်ာ့က်ေစျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ တိုးဆန္႔က်င္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ သစ္သီး ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ စားသုံးျခင္းသည္ ႏွလုံးႏွင့္အျခား ေသြး ေၾကာမ်ားပိတ္ျခင္းမွ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။

၃။ သၾကားဓာတ္ေလၽွာ႔စားပါ
သၾကားဓာတ္လိုသည္ထက္ပိုမ်ား ပါက ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ အဆီဓာတ္မ်ား ျပားမႈကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သၾကား ဓာတ္ကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေလၽွာ႔စား သင့္ေပသည္။

၄။ ဟင္းခတ္႐ြက္ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားမ်ား သုံးပါ
ၾကက္သြန္ျဖဴ/နီ၊ မန္က်ည္းသီးႏွင့္ ခ်င္း စသည္တို႔တြင္ ကိုယ္ခႏၶာကိုေကာင္း က်ိဳးျပဳေသာ ဗီတာမင္၊ သတၱဳဓာတ္ႏွင့္ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ပစၥည္းမ်ားစြာပါဝင္ပါသည္။ ၎တို႔ကိုမွန္မွန္စားသုံးျခင္းျဖင့္ ေသြးတြင္းကိုလက္စထေရာမ်ားကို ေလ်ာ့ က်ေစၿပီး ႏွလုံးႏွင့္ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။

၅။ ျပည့္၀အဆိအစား မျပည့္၀အဆီကို တတ္ႏိုင္သမၽွေျပာင္းသုံးပါ
အဆီႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ျပည့္၀ဆီႏွင့္ မျပည့္၀ဆီတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျပည့္၀ဆီ မ်ားသည္ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ ခဲၾက၍ မျပည့္၀ဆီမ်ားမွာ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ မခဲၾကပါ။ မျပည့္၀ဆီမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္ ကို ေကာင္းက်ိဳးေပးၾကပါသည္။ ေထာပတ္ သီး၊ ငါးအဆီႏွင့္ အခြံမာသီးမ်ားတြင္ မျပည့္၀ဆီမ်ားစြာပါ၍ ပုံမွန္စားသုံးေပး သင့္ေပသည္။

၆။ ျပဳျပင္ထားေသာ ထရမ့္စ္အဆီ (Trans fat) မ်ားကိုေရွာင္ရန္
လူတို႔ျပဳျပင္စီမံထားေသာ ထရမ့္စ္ အဆီမ်ားမွာ ပုံမွန္အဆီကို ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ ေပါင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဟင္းသီး ဟင္း႐ြက္မွရေသာအဆီမ်ားကို ထိုသို႔ျပဳ လုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ၎တို႔သည္ က်န္း မာေရးအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚေစ သျဖင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္၊ အဆီမ်ားဝယ္ ယူရာတြင္ ]ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ေပါင္းထားသည္} (Partially hydrogenated) ဟု စာ တန္းပါရွိပါက ဝယ္ယူသုံးစြဲျခင္းမွ ေရွာင္ သင့္ေပသည္။

၇။ က်န္းမာေရးႏွင့္ လြန္စြာညီၫြတ္ေသာ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသ စားေသာက္ပုံကို အတုယူစားပါ
၎စားေသာက္ပုံတြင္ သံလြင္ဆီ၊ သစ္သီး၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္၊ အခြံမာသီး၊ ငါးႏွင့္ ႏြားႏို႔မ်ား ပါဝင္သည္။ ယင္းစား ေသာက္ပုံတြင္ ေသြးတြင္းအဆီေလ်ာ့က် ေစေသာ အစားအေသာက္မ်ားစြာပါဝင္ သျဖင့္ ႏွလုံးက်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ထိုစားေသာက္ပုံကို ေလးႏွစ္ ဆက္တိုက္စားေသာက္ပါက ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းကို တစ္ဝက္ခန္႔(၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း)ႏွင့္ ထိုႏွလုံး ေသြးေၾကာေရာဂါစုမ်ားေၾကာင့္ အသက္ဆုံး ႐ႈံးမႈကို ထက္ဝက္ခန္႔ (၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ေလၽွာ႔ခ်ေပးပါသည္။

၈။ ပဲပိစပ္သီးႏွင့္ မျပဳျပင္ထားေသာ ပဲပိစပ္ႏို႔ မ်ားမ်ားစားေသာက္ပါ။

ပဲပိစပ္တြင္ပါဝင္ေသာ အိုင္ဇိုဖေလာဖုန္း ( Isoflavones ) ဓါတ္သည္ ေသြးတြင္း ကိုလက္စေရာကို ေလၽွာ႔ခ်ေပးႏ္ိုင္သျဖင့္ မ်ားမ်ားစားသုံးေပးသင့္ပါသည္။
၉။ လက္ဖက္စိမ္း၊ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းကိုမ်ားမ်ားေသာက္ပါ။ လက္ဖက္စိမ္း၊ လက္ဖက္ေျခာက္တြင္လည္း ဓါတ္တိုးဆန္႔က်င္ပစၥည္းမ်ားပါဝင္သျဖင့္ ေသြးတြင္း အဆီဓါတ္ကိုေလၽွာ႔ခ်ေပးပါသည္။
၁၀။ ေသြးတြင္အဆီဓါတ္ကို က်ေစေသာျဖည့္စြက္ အစာမ်ားစားေသာက္ပါ။ ဥပမာ။ ။ ႏိုင္ယာစင္ ( Niacin)၊ အယ္ကာနယ္တင္း ( L-carnitine ) စသည္တို႔ကို မိမိဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္၍လိုအပ္သလိုျဖည့္စြက္စားသုံးသင့္ေပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလုံးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

ေဒါက္တာေက်ာ္သူရ 

ကထိက၊ အတိုင္ပင္ခံသမားေတာ္
ေဆးပညာဌာန
ေဆးတကၠသိုလ္ ၂၊ ရန္ကုန္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *