ရင္ေသြးငယ္မ်ား၀မ္းဗိုက္က်န္းမာေရးအတြက္ မိခင္ႏို႔ရည္မွ ဘက္တီးရီးယားက အေကာင္းဆံုးျဖစ္

ေလ့လာခ်က္ေတြအရ မိခင္ႏို႔ရည္ ထဲကဘက္တီးရီးယားနဲ႔ မိခင္ရဲ႕ႏို႔သီး ေခါင္းကပင္ ရင္ေသြးငယ္ေတြရဲ႕ ၀မ္း ဗိုက္က်န္းမာေရးအတြက္
ခုခံမႈစြမ္းရည္ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ မိခင္ႏို႔ရည္တိုက္ေကၽြးတာနဲ႔ ႏို႔ဘူး တိုက္ေကၽြးတာတို႔ကို ေလ့လာခဲ့ၾကရာမွာ မိခင္ထံကေန
ရင္ေသြးငယ္ေတြဆီ အ က်ိဳးျပဳမိုက္ခ႐ုပ္(စ္) ဘက္တီးရီးယား ေတြ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ေစဖို႔ မိခင္ႏို႔တိုက္ ေကၽြးတာက အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္တယ္လို႔
ေလ့လာခ်က္မွာဆိုပါတယ္။ ရင္ေသြးေတြ ရဲ႕ ပထမလသားအ႐ြယ္မွာ အူအတြက္အ က်ိဳးျပဳဘက္တီးရီးယား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မိခင္ႏို႔ရည္ကေနရရွိၿပီး
မိခင္ရဲ႕ႏို႔သီး ေခါင္းတစ္၀ိုက္အေရျပား၀ိုင္းကေန ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိတယ္လို႔ ေလ့လာခ်က္မွာ ဆိုပါတယ္။ ေလ့လာခ်က္ကို ကယ္လီဖိုး နီးယားတကၠသိုလ္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕ ကေလးအထူးကုဌာနက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ၿပီး အခုလို မိခင္ကေန အက်ိဳးျပဳဘက္ တီးယားေတြ ရင္ေသြးဆီေရာက္ရွိေစတာက ကေလးအ၀လြန္တာကို တိုက္ဖ်က္ ေပးႏိုင္ၿပီး ဇီ၀ျဖစ္ပ်က္မႈနဲ႔ ခုခံစြမ္းအား စနစ္ကို တိုးျမင့္ေစကာ ဦးေႏွာက္တြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို
အက်ိဳးထိေရာက္ မႈရွိေစတယ္လို႔ ေဒါက္တာဂေရ႕စ္အယ္ဒ ႐ိုဗန္ဒါကဆိုပါတယ္။

◘ (DM, 1.6.18)သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *