မိန္းကေလးေတြ အေလးမ.ရင္ ဗလႀကီး ထြက္လာမွာလား

ဒါကလည္း Gym မွာ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္ ခဏခဏ အေမးမ်ားတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုပါ။ ဒီအတြက္ အေျဖကေတာ့ ႏိုး ပါ။ ဘာအခ်က္ေတြေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ – 

အမ်ိဳးသားေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ အ႐ိုးၾကြက္သားေတြ ပိုမ်ားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ အေပၚပိုင္းၾကြက္သားေတြက ၄၀% ပိုမ်ားၿပီး ေအာက္ပိုင္းၾကြက္သားေတြက ၃၃% ပိုမ်ားပါတယ္။

 အမ်ိဳးသမီးေတြမွာရွိတဲ့ၾကြက္သား အရြယ္အစားကလည္း ပိုေသးတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားေတြလို ဗလႀကီးထြက္လာမွာ ေၾကာက္စရာမလိုပါဘူး။

 အမ်ိဳးသားေတြေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာေရာ ခႏၶာကိုယ္မွာ တက္စထရိုစတီရုန္း၊ အီစထရိုဂ်င္၊ ပရိုဂ်က္စ္စတီရုန္း၊ DHEA စတဲ့ ေဟာ္မုန္းေတြ ရွိပါတယ္။

 အမ်ိဳးသားေတြမွာ တက္စထရို စတီရုန္း နဲ႔ DHEA ေဟာ္မုန္းေတြ ပိုမ်ားေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အီစထရိုဂ်င္ နဲ႔ ပရိုဂ်က္စ္စတီရုန္း ေဟာ္မုန္းေတြ ပိုမ်ားပါတယ္။

 ၾကြက္သားေတြ ႀကီးထြားဖို႔အတြက္ အဓိက အေရးပါတဲ့ ေဟာ္မုန္းက တက္စထရိုစတီရုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ ၾကြက္သားတည္ေဆာက္ရတာ ပိုၿပီး လြယ္ကူတာပါ။

 အမ်ိဳးသားေတြလိုၾကြက္သားေတြ ေပၚေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ တက္စထရိုစတီရုန္း ဒါမွမဟုတ္ အင္ဒရိုဂ်င္ပါတဲ့ ေဟာ္မုန္းေဆးေတြ ေသာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 ကိုယ္ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစား လွပဖို႔အတြက္ပဲ ဆိုရင္ေတာ့ၾကြက္သား ႀကီးေစတဲ့ ေဟာ္မုန္းေဆးေတြ ေသာက္စရာ မလိုပါဘူး။

 ေရကူးဝတ္စံုဝတ္ရင္ ၾကည့္ေကာင္းဖို႔အတြက္ဆိုရင္လည္း အမ်ိဳးသားေတြလို အရမ္းေလးတဲ့ အေလးတံုးေတြနဲ႔ ေလ့က်င့္စရာမလိုတာေၾကာင့္ ၾကြက္သားေတြ ႀကီးလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

 #ထူးဒါလီကိုကို (M. Sc. in Pharm) 

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *