သင့္ေက်ာ႐ုိး ပ်က္စီးေစႏုိင္သည့္ အမူအက်င့္မ်ား

လူတုိင္းလူတုိင္းဟာ ခါးနာတဲ့ေ၀ ဒနာကို တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ခံစားခဲ့ၾကဖူးမွာ ပါ။ သင္ရဲ႕ ဘ၀ေနထုိင္မႈပံုစံ၊ သင္လုပ္ေန တဲ့ အလုပ္ေတြေၾကာင့္ ခါးေနာက္ေက်ာ နာက်င္ႏုိင္သလုိ သင္ အမွတ္မထင္ ျပဳ လုပ္မိတဲ့ ေန႔စဥ္ အမူအက်င့္ေတြေၾကာင့္ လည္း ခါးနာတတ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါ တုိ႔ဟာ သင့္ေနာက္ေက်ာ႐ုိးကုိ ပ်က္စီး ေစႏုိင္တဲ့၊ သင္ကုိယ္တုိင္ ထင္မွတ္မထား မိတဲ့ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေနက် အမူအက်င့္ ေတြပါ။

၁။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း

ေဆးလိပ္ေသာက္တာေၾကာင့္ ေရာ ဂါမ်ဳိးစံု ရရွိႏုိင္တဲ့အထဲမွာ ခါးနာတာက လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့ လာမႈအမ်ားအျပားအရ ေဆးလိပ္ေသာက္ သူေတြက ေဆးလိပ္လံုး၀မေသာက္သူ ေတြထက္ ခါးေနာက္ေက်ာေ၀ဒနာ ပုိမုိ ခံစားရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေဆးလိပ္ မွာပါ၀င္တဲ့ နီကိုတင္းေတြက ခါးေနာက္ ေက်ာ႐ိုးအတြင္း ေသြးေရာက္ရွိမႈကုိ အ ေႏွာင့္အယွက္ေပးႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။ ဒါ့ အျပင္ ေဆးလိပ္ေသာက္တာေၾကာင့္ ခႏၶာ ကုိယ္အတြင္း ကယ္လ္စီယမ္စုပ္ယူမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားႏုိင္တဲ့အတြက္ အ႐ုိးဆဲလ္ သစ္ေတြ ထပ္မံမထြက္ရွိႏုိင္ေတာ့ဘဲ နာ တာရွည္ ခါးေနာက္ေက်ာေ၀ဒနာ ျဖစ္ႏုိင္ ေျခလည္း အလြန္ျမင့္မားသြားပါတယ္။

၂။ ဇီ၀နရီ ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲ ျခင္း

ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ ဇီ၀နရီ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ခါးေနာက္ေက်ာက တည္ ေဆာက္ပံုေတြလည္း ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ ပါတယ္။ ေလ့လာမႈအမ်ားအျပားအရ ခါး ေနာက္ေက်ာ ခ်ပ္ျပားအတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ဆဲလ္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေန ေတြဟာ ကုိယ္တြင္း ေန႔/ည စက္၀န္း ေပၚမွာ မူတည္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ခႏၶာကုိယ္တြင္း ဇီ၀နရီ ႐ုတ္တရက္ အ ေျပာင္းအလဲျဖစ္တာေၾကာင့္ ေနာက္ ေက်ာ႐ုိးဆဲလ္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈ ယုိ ယြင္းသြားပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္တာေၾကာင့္ နာတာရွည္ေရာင္ရမ္းမႈျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ လာၿပီး ေက်ာ႐ုိးခ်ပ္ျပားတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ၾကားလည္း ပ်က္စီးလာပါတယ္။ ခါး ေနာက္ေက်ာ႐ုိးမ က်န္းမာလုိရင္ အိပ္ ခ်ိန္မွန္မွန္အိပ္ဖုိ႔လုိၿပီး အိပ္ေရး၀ဖုိ႔ လုိ အပ္ပါတယ္။

၃။ မတ္တတ္ရပ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ ျခင္း

တစ္ေနကုန္ ထုိင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ တာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ ႏုိင္တယ္လုိ႔သာ သိထားၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိပဲ တစ္ေနကုန္မတ္တတ္ရပ္ၿပီး အလုပ္လုပ္တာကလည္း ထုိင္ၿပီး အလုပ္ လုပ္တာနည္းတူ က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ ႏုိင္ပါတယ္။ မတ္တတ္ရပ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ ခ်ိန္ၾကာတာက ေနာက္ေက်ာ႐ိုးသာမက ပခံုးနဲ႔ ဇက္အေပၚမွာပါ သက္ေရာက္မႈ ရွိ ႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ အ႐ုိးေတြနဲ႔ ႂကြက္သားေတြ က်န္းမာေနဖုိ႔အတြက္ ေကြးဆံ့ေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ တစ္ေနရာ တည္းမွာပဲ အခ်ိန္အၾကာႀကီး မတ္တတ္ ရပ္ေနတာေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္အေန အထားေပၚမွာ ဖိအားသက္ေရာက္ၿပီး ခါး ေနာက္ေက်ာ႐ုိးနာက်င္ႏုိင္ပါတယ္။

၄။ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ျခင္း

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာက ခႏၶာကုိယ္ ရဲ႕ အေနအထားက်န္းမာေအာင္ ထိန္း သိမ္းႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ ခါးေနာက္ေက်ာ႐ုိးသန္မာ ဖုိ႔အတြက္ အလြန္အသံုး၀င္ပါတယ္။ ခါး ေနာက္ေက်ာ႐ုိးဟာလည္း ေကြးႏုိင္ဆံ့ ႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အတြက္ ေယာဂေလ့က်င့္ ခန္း ဒါမွမဟုတ္ ခါးေနာက္ေက်ာ႐ုိးကုိ ဖိအားမ်ားမ်ား မေပးတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ဳိး ကုိ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

၅။ မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳျခင္း

မိုဘုိင္းဖုန္းတစ္လံုးရဲ႕ အေလးခ်ိန္ ဟာ ၁၀၀ ဂရမ္ေလာက္သာ ရွိေပမယ့္ ဖုန္းနဲ႔ စာ႐ုိက္တဲ့အခါမွာ ခါးေနာက္ေက်ာ ႐ုိးေပၚမွာ ေပါင္ ၅၀ ေလာက္ ဖိအား သက္ေရာက္မႈရွိသြားႏုိင္ပါတယ္။ ေလ့ လာမႈ အမ်ားအျပားအရ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ဖုန္းနဲ႔ စာအၾကာႀကီး ႐ုိက္တာေၾကာင့္ (Status တင္တာ၊ Comment ေပးတာ) သဘာ၀ အတုိင္း ေကာက္ေကြ႕ေနတဲ့ ခါးေနာက္ ေက်ာ႐ုိးရဲ႕ အေနအထား ပ်က္ယြင္း ႏုိင္ပါတယ္။

၆။ အလုပ္တြင္ မေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း

အလုပ္မွာ မေပ်ာ္တဲ့သူေတြက စိတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေနေပၚမွာ သက္ ေရာက္မႈရွိႏုိင္သလုိ ခါးေနာက္ေက်ာ႐ုိး ေပၚမွာလည္း သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ပါ တယ္။ ေလ့လာမႈအမ်ားအျပားအရ အလုပ္မွာ မေပ်ာ္ရႊင္သူေတြက ခါး ေနာက္ေက်ာ႐ုိးျပႆနာေတြ ခံစားရ တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

◘ ေဒါက္တာခင္မိုးမိုး

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *