သြားပြတ္တံတစ္ေခ်ာင္းရဲ႕ သက္တမ္း

သြားေတြရဲ႕ သက္တမ္းက တစ္သက္စာျဖစ္ေပမယ့္ သင္ရဲ႕သြားပြတ္တံကေတာ့ တစ္သက္တာလံုးခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သင္ နံနက္တစ္ခါ၊ ညတစ္ခါ၊ အစာစားၿပီးခ်ိန္တိုင္း တိုက္တဲ့ သြားပြတ္တံကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ အသစ္လဲရမလဲလို႔ ေတြးဖူးပါသလား။ ဒီသြားပြတ္တံ တစ္ေခ်ာင္းမွာေရာ မ်က္စိနဲ႔ မျမင္ႏိုင္တဲ့ ဘယ္လိုပိုးမႊားေတြ ေပါက္ဖြားေနလဲဆိုတာ သင္သိပါသလား။ ဒီအတြက္ သတိမထားမိတဲ့ သြားပြတ္တံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတိျပဳစရာ အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။  Read more about သြားပြတ္တံတစ္ေခ်ာင္းရဲ႕ သက္တမ္း