အနီေရာင္အသားတြင္ပါေသာ ဓာတ္မတည့္မႈကိုျဖစ္ေစသည့္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးက ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိ

အနီေရာင္အသားမွာပါ၀င္တဲ့ဓာတ္ မတည့္မႈကိုျဖစ္ေစတဲ့ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးက ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ဆက္စပ္မႈရွိေနတယ္လို႔ အ ေမရိကန္သုေတသနတစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ ပါတယ္။ အနီေရာင္အသားမွာပါတဲ့ျပည့္၀ ဆီပမာဏျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ႏွလံုးေသြး လႊတ္ေၾကာေတြထဲမွာ ခ်ဳိးကပ္လာေစႏိုင္ တယ္ဆိုတာ သိရွိထားၿပီးသားျဖစ္ေပမယ့္ အခုအခါမွသာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အနီေရာင္အသားထဲကဓာတ္မတည့္တဲ့ ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးေၾကာင္ ့လူတခ်ဳိ႕မွာ ႏွလံုး ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျချမင့္မားေနတာကို ေတြ႕ ရွိခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အစားအေသာက္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းျဖစ္ေပၚတဲ့အခါ ေလ လမ္းေၾကာင္းေတြတင္းက်ပ္ၿပီး ေသြး ေပါင္ခ်ိန္က အႏၱရာယ္ရွိေလာက္တဲ့အထိ က်သြားတတ္ပါတယ္။ အမဲသား၊ ၀က္ သား၊ သိုးသားနဲ႔တျခားအနီေရာင္အသား ေတြမွာ galactose-a-1၊ 3-galactose  သို႔မဟုတ္ alpha-gal လို႔ေခၚတဲ့သၾကား ေမာ္လီက်ဴးတစ္ခုေၾကာင့္ ဓာတ္မတည့္ ျခင္းျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ တျခားအစား အေသာက္ဓာတ္မတည့္ျခင္းေတြနဲ႔မတူ ဘဲ အနီေရာင္အသားနဲ႔ဓာတ္မတည့္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့တုံ႔ျပန္မႈက ၃ နာရီ ကေန ၆ နာရီအထိၾကာျမင့္တတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အနီေရာင္အသားထဲက alpha-gal ေၾကာင့္ ႏွလံုးေသြးလႊတ္ေၾကာေတြ မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ခ်ဳိးကပ္ျခင္းက ၃၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းပိုမိုမ်ားျပားတာေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစတာျဖစ္တယ္ လို႔သိရပါတယ္။

◘ (AP, 21.6.18) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *