လူေရြးၿပီး ျခင္ကုိက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း

လူအမ်ားနဲ႔ စုထုိင္ေနတဲ့ၾကားထဲ ဘာေၾကာင့္ ငါ့ကုိမွေရြးၿပီး ျခင္ကုိက္ရ သလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကုိ စိတ္ထဲကေန ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ ေမးၾကည့္မိေနပါ သလား။ ဟုတ္ပါတယ္။ လူရဲ႕ေသြးကို ျခင္က စုပ္ယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ျခင္ေတြရဲ႕ အာ႐ံုကေန လူေရြးတတ္တဲ့အက်င့္ရွိ တယ္လုိ႔ သုေတသီေတြရဲ႕ ေလ့လာမႈအရ ေတြ႕ရွိထားပါတယ္။ ျခင္မေတြက မ်ဳိးဥ ေအာင္ၿပီး မ်ဳိးပြားဖုိ႔အတြက္ လူ႔ေသြးက ပ႐ုိတင္းကုိ စုပ္ယူဖုိ႔လုိအပ္တာေၾကာင့္ လူေတြကုိ ျခင္မက ကုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၀ ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ႏႈန္းကေတာ့ ျခင္ကုိက္ဖုိ႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတယ္လုိ႔ သိရ ပါတယ္။ သူမ်ားထက္ပုိၿပီး ျခင္ကုိက္ခံ ရတဲ့သူ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇ ေၾကာင့္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေအာက္ပါတုိ႔ဟာ လူေရြးၿပီး ျခင္ကုိက္ခံရတဲ့အေၾကာင္းရင္း ေတြျဖစ္ပါတယ္။

သင္ရဲ႕ ေသြးအမ်ဳိးအစားက အုိေသြး အုပ္စုျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပါ

တခ်ဳိ႕ေသြးအမ်ဳိးအစားေတြက တျခားအမ်ဳိးအစားေတြထက္ ေသြးပုိခ်ဳိ တတ္ပါတယ္။ ေလ့လာမႈအရ အုိေသြး အုပ္စု၀င္ေတြက ျခင္ကုိက္ခံရႏုိင္ေျခ ၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိမ်ားပါတယ္။ ေအအမ်ဳိး အစားအုပ္စု၀င္ေတြက ျခင္ကုိက္ခံရ အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး ဘီ အမ်ဳိးအစားအုပ္စု ၀င္ေတြကေတာ့ အလယ္အလတ္မွာ ရွိပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာလူေတြ က သူတုိ႔ရဲ႕ ေသြးအမ်ဳိးအစားကို အခ်က္ ျပတဲ့ အရည္ေတြ ထုတ္လုပ္ေပးတဲ့အ တြက္ ျခင္ေတြက ေသြးအုပ္စုေတြကုိ ပုိမုိသိသာစြာ ခြဲျခားသြားႏုိင္ၾကတာ ေၾကာင့္လုိ႔ သိရပါတယ္။

သင့္ခႏၶာကုိယ္အရြယ္အစားက ပုိမုိ ႀကီးမားေနတာေၾကာင့္ပါ

ဒါကေတာ့ သင့္ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ ဇီ၀႐ုပ္ ျဖစ္ႏႈန္း ဒါမွမဟုတ္ ခႏၶာကုိယ္က စြမ္း အင္ကုိ ေလာင္ကၽြမ္းတဲ့အခါမွာ ထြက္ ရွိလာတဲ့ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ပမာဏ နဲ႔ သက္ဆုိင္ေနပါတယ္။ ျခင္ေတြဟာ သူတုိ႔ေသြးစုပ္ရမယ့္လူေတြကုိ ကာဗြန္ ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ ဓာတ္ေငြ႕အာ႐ံုနဲ႔ ရွာ ေဖြတတ္ၾကၿပီး သူတုိ႔တစ္ေတြက ကာဗြန္ ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ကို ၅၀ မီလီလီတာ အကြာအေ၀းကေန အာ႐ုံခံႏုိင္ၾကပါတယ္။
ခႏၶာကုိယ္ႀကီးမားသူေတြက အသက္ပုိမုိ႐ွဴထုတ္ရတဲ့အတြက္ ကာဗြန္ ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ေတြ ပုိမုိထြက္ရွိလာတာ ေၾကာင့္ ျခင္ေတြက ကေလးေတြထက္စာ ရင္ လူႀကီးေတြကုိ ပုိမုိကုိက္တတ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ဳိးသားေတြအေနနဲ႔လည္း အမ်ဳိးသမီးေတြထက္ ခႏၶာကုိယ္ ပုိမုိ ႀကီးမားတဲ့အျပင္ အ၀လြန္တာ၊ အပူမ်ား တာေတြေၾကာင့္ ပုိမုိျခင္ကုိက္ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေနရတာေၾကာင့္ပါ

အာဖရိကက ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးေတြက ကုိယ္ ၀န္ေဆာင္မထားသူေတြထက္စာရင္ ျခင္ ကုိက္ခံရႏုိင္ေျခ ႏွစ္ဆပုိမ်ားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြ က ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ကုိ ပုိမုိထုတ္ လုပ္တာေၾကာင့္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ထားတာ ဒါမွမ ဟုတ္ အလြန္အမင္းလႈပ္ရွားထား ရတာေၾကာင့္ပါ

ခႏၶာကုိယ္က ထြက္ရွိလာတဲ့ လက္တစ္အက္စစ္က ျခင္ေတြအေပၚမွာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိပါတယ္။ အဲဒီလက္တစ္ အက္စစ္က ေခၽြးထြက္ေအာင္ လုပ္ရတဲ့ အလုပ္လုပ္အၿပီးမွာ ခႏၶာကုိယ္က ထြက္ရွိလာတဲ့ ျဒပ္ေပါင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အားကစားခန္းမမွာ ေလ့က်င့္ ခန္းလုပ္အၿပီး ဒါမွမဟုတ္ ေျပးအၿပီးမွ ပုိၿပီး ျခင္ကုိက္ခံရတတ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ထားတာ ေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ ဇီ၀႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္ ႏႈန္းက ျမင့္တက္လာတဲ့အတြက္ ခႏၶာ ကုိယ္ရဲ႕ အပူခ်ိန္ေတြ ပုိမုိျမင့္မားလာပါ တယ္။ ကုိယ္အပူခ်ိန္ေႏြးေနတာကလည္း ျခင္ေတြအေပၚမွာ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္မ်ဳိးျဖစ္ ပါတယ္။

သင္ဟာ အနီေရာင္ ဒါမွမဟုတ္ အေရာင္ရင့္အ၀တ္အစားေတြ ၀တ္ ထားတာေၾကာင့္ပါ

ျခင္ေတြက အနံ႔အျပင္ အျမင္အာ႐ုံ ေပၚလုိက္ၿပီး သူကုိက္ရမယ့္သူကုိ ေရြး ခ်ယ္တတ္ၾကပါတယ္။ အနီေရာင္အ၀တ္ အစား၀တ္ထားတဲ့သူေတြကုိ အဓိက ပစ္မွတ္ထားၿပီး ကုိက္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အနက္နဲ႔ အျပာေရာင္လုိမ်ဳိး အေရာင့္ရင္ေတြ ၀တ္ဆင္ထားသူေတြ ကုိလည္း ပစ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။
ဖေလာ္ရီဒါတကၠသုိလ္မွ ျခင္ အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာသူေတြရဲ႕ မွတ္ ခ်က္အရ ျခင္ေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ ေသးငယ္ တဲ့ေတာင္ပံေတြေၾကာင့္ အျမင့္ကုိ သိပ္ ၿပီး မပ်ံသန္းႏုိင္တဲ့အတြက္ ေျမျပင္တဲ့ နီးကပ္တဲ့ေနရာေပၚမွာပဲ ပစ္မွတ္ထားၿပီး ကုိက္ရမယ့္သူကုိ ရွာေဖြတတ္ၾကတယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။

သင္ဟာ ဘီယာ ဒါမွမဟုတ္ ၀ုိင္ တစ္ ခြက္ေသာက္ထားတာေၾကာင့္ပါ

အယ္လ္ကုိေဟာေသာက္ထားတဲ့ အတြက္ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ ဇီ၀႐ုပ္ျဖစ္ႏႈန္းနဲ႔ ကုိယ္အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ ျခင္ေတြအေပၚမွာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသြားပါ တယ္။

ခႏၶာကုိယ္က ထြက္ရွိလာတဲ့ တခ်ဳိ႕ ဓာတ္ေတြက ျခင္ေတြေပၚမွာ ဆြဲေဆာင္ မႈရွိပါတယ္

ခႏၶာကုိယ္အတြင္း တခ်ဳိ႕အက္စစ္ ဓာတ္ (ဥပမာ လက္တစ္အက္စစ္၊ ယူရစ္ အက္စစ္)ပမာဏ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတဲ့သူ ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အေရျပားမ်က္ႏွာျပင္ ေပၚမွာ စတီး႐ိြဳက္နဲ႔ ကုိလက္စထေရာ ပါ၀င္မႈမ်ားသူေတြကို ျခင္ေတြက အမ်ား ဆံုးပစ္မွတ္ထားၿပီး ကုိက္ၾကပါတယ္။
ဒီလုိေျပာလုိက္တာေၾကာင့္ ေသြးထဲ မွာ ကုိလက္စထေရာျမင့္သူေတြကုိ ျခင္ပုိမုိ ကုိက္ခံရမယ္လုိ႔ ဆုိလုိတာမဟုတ္ ပါဘူး။ တျခားသူေတြထက္ ကုိလက္ စထေရာ ေခ်ဖ်က္ႏႈန္း ျမန္ဆန္သူေတြရဲ႕ အေရျပားေပၚမွာ ေခ်ဖ်က္ၿပီး ထြက္ရွိ လာတဲ့ အက္စစ္ေတြေၾကာင့္ ျခင္ပုိမုိအကုိက္ခံရတာျဖစ္ပါတယ္။

◘ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *