ကေလးငယ္တစ္ဦးရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးခ်ိန္ကိုလ်စ္လ်ဴမ႐ႈပါနဲ႔

ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုစာမကတဲ့ သုေတ သနေလ့လာခ်က္ေတြအရ လူတစ္ဦးရဲ႕ ေမြးခါစ အေစာပိုင္းကာလေတြဟာ ဦး ေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ တယ္ဆိုတာကို သိရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ ေတြအေရးႀကီးတာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္အေရး ႀကီးတာလဲဆိုတာကို ဒီေဆာင္းပါးမွာ အ ႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီး ေရးေပးခ်င္ပါတယ္။
စၾက၀ဠာႀကီးတစ္ခုလုံးမွာ ၾကယ္အ ေရအတြက္က တစ္ရာဘီလ်ံ ရွိပါတယ္။ လူသားေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ထဲက ႏ်ဴ႐ြမ္ (Neuron/ Neurone) လို႔ေခၚတဲ့ အာ႐ုံေၾကာကလာပ္စည္းက နာ႔ဗ္ဆဲလ္ ေတြရဲ႕ အေရအတြက္ဟာဆိုရင္လည္း တစ္ရာဘီလ်ံ ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူ သားတစ္ဦးရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဟာ စၾကာ၀ဠာ ႀကီးေလာက္ နက္နဲက်ယ္ျပန္႔တယ္လို႔ ဆို ႏိုင္ပါတယ္။
ကေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဟာ ေမြးစမွာ လူႀကီးတစ္ေယာက္ဦးေႏွာက္ရဲ႕ ေလးပုံ တစ္ပုံခန္႔သာသာရွိေပမယ့္ ပထမ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာပဲ ႏွစ္ဆထိ ႀကီးထြား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပါတယ္။ ေမြးစကေန ငါးႏွစ္ထိ အ႐ြယ္ဟာဆိုရင္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အျမင့္မားဆုံးအခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကေလးတစ္ဦး သုံး ႏွစ္သားအ႐ြယ္ေရာက္ရင္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈက ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိၿပီးေျမာက္ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး အသက္ငါးႏွစ္သားမွာေတာ့ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမြးစကတည္းက ဦးေႏွာက္မွာ ပါလာတဲ့ ႏ်ဴ႐ြန္နာ႔ဗ္ဆဲလ္အေရအတြက္ ဟာ တစ္သက္တာလုံးအတြက္ ပုံေသပဲ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ထပ္ၿပီး မပြားႏိုင္ေတာ့ ပါဘူး။ နာ႔ဗ္ဆဲလ္တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုၾကားမွာ Synapses ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေပးထား ၿပီး ဦးေႏွာက္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ အဓိကက် လာပါတယ္။
ငယ္႐ြယ္စဥ္မွာ သင္ယူႏိုင္စြမ္း အ ျမင့္မားဆုံးနဲ႔ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ဦးေႏွာက္ရဲ႕ ႏ်ဴ႐ြန္ နာ႔ဗ္ ဆဲလ္ေတြၾကား ဆက္သြယ္ေပးတဲ့ Synapses ေတြနဲ႔ ထပ္ခါထပ္ခါ ဆက္ သြယ္ေပးမႈဟာ တစ္စကၠန္႔အတြင္းမွာ အနည္းဆုံး တစ္မီလ်ံ ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ တစ္ခုခုသင္ယူလိုက္တာနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာၿပီး အသစ္သစ္ေတြ ထပ္သင္ယူေလ ဆက္သြယ္မႈအသစ္ သစ္ေတြ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အေပၚက ေျပာခဲ့ သလို ေမြးစကေန ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အျမင့္မားဆုံး အခ်ိန္ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။
ဦးေႏွာက္မွာရွိတဲ့ အစိတ္အပိုင္း ေတြမွာလည္း လုပ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ တစ္ မ်ိဳးစီ ရွိၾကပါတယ္။ ညာဘက္ဦးေႏွာက္က ဘယ္ဖက္အျခမ္းခႏၶာကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ရတာျဖစ္ၿပီး ဘယ္ဘက္ဦးေႏွာက္က ညာဘက္အျခမ္းခႏၶာကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ တာျဖစ္ပါတယ္။ ညာဘက္ဦးေႏွာက္က အလွအပနဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းအတြက္ အဓိကက်ၿပီး စိတ္ကူးယဥ္တာ၊ ခန္႔မွန္း တာ၊ ဂီတနဲ႔ ႐ုပ္လုံးႂကြပုံေဖာ္တာေတြလုပ္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္ဘက္ဦးေႏွာက္က ပညာသင္ယူႏိုင္စြမ္းနဲ႔ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆက္စပ္ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းအတြက္ အဓိက က်ၿပီး ဘာသာစကား၊ သိပၸံ၊ ကဏန္း သခ်ာF၊ စာေရးႏိုင္စြမ္းေတြ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
ႀကီးျပင္းလာတဲ့အခါ ေအာင္ျမင္တဲ့ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ ငယ္စဥ္ အခ်ိန္ကတည္းက သတ္မွတ္လိုက္ႏိုင္ပါ တယ္။ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအခ်ိန္က ဘ၀ အတြက္ ရခဲတဲ့ အခြင့္အေရးေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ အသုံးခ်တတ္ ဖို႔ လိုပါတယ္။လူေတာ္တစ္ေယာက္ အတြက္ ေနထိုင္နည္းစြမ္းရည္ေတြျဖစ္တဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္စိတ္ဓာတ္မက်ေအာင္ ေနတာ (Motivation)၊ ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္ယူစိတ္ရွိတာ (Selfregulation)၊ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရွိတာ (Problemsolving)၊ စကားအေျပာ အဆို စြမ္းရည္ရွိတာ (Communication Skill) စတာေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ေလ့က်င့္ေပးလိုက္တာဟာ ေရွ႕ေလၽွာက္ သူႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ ဘ၀မွာ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ ျဖတ္သန္းသြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုအသိစိတ္ေကာင္းေတြ ရရွိဖို႔ကို အသက္အ႐ြယ္ႀကီးလာမွ သင္မယ္ဆိုရင္ ခက္ခဲသြားႏိုင္လို႔ပါ။
ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ငယ္စဥ္ဘ ၀မွာ က်င္လည္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ပတ္ ဝန္းက်င္ဟာဆိုရင္လည္း ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈေပၚ အမ်ားႀကီးသက္ေရာက္မႈ ေပး ႏိုင္ပါတယ္။ ေမြးစမွာ လူတိုင္းဟာ dependent ေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလို တာကေတာ့ ဂ႐ုစိုက္ေပးမယ့္ caregiv-ers ေတြအေပၚ အားထားမွီခိုမွ ျဖစ္မွာမို႔ လို႔ပါ။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ အစာလည္း ထမစားႏိုင္၊ သြားခ်င္တဲ့ ေနရာလည္း ကိုယ္တိုင္ မသြားႏိုင္၊ ဘာဆိုဘာမွ ကိုယ္ တိုင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးလို႔ပါ။
ကေလးနဲ႔ အနီးကပ္ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္သူ caregivers ေတြဟာ ကေလး ငယ္ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အဓိက အေရးႀကီးတဲ့ က႑ကေန ပါဝင္ေနပါ တယ္။ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးနဲ႔ ယုယၾကင္နာ ေပးတာ၊ ကေလးငိုတဲ့အခါ caregivers က လိုအပ္တာကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္ တာမ်ိဳး၊ ကေလးအေပၚမွာ အာ႐ုံစိုက္ေပး တာမ်ိဳး စတဲ့ “Serve and Return” ျဖစ္စဥ္လုပ္ေပးတာဟာ ကေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္တြင္း ကြန္ရက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (Wir-ing of the Brain) အတြက္ အဓိကက် ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးနဲ႔ စကားေျပာ ေပးဖို႔၊ စာဖတ္ျပေပးဖို႔၊ အတူကစားေပးဖို႔၊ အႏၲရာယ္ကင္းၿပီး ေႏြးေထြးတဲ့ ပတ္ဝန္း က်င္တည္ေဆာက္ေပးဖို႔ဆိုတာေတြဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။
ငယ္စဥ္ဘ၀ဦးေႏွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးစဥ္မွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ႀကီးျပင္းလာရတဲ့ ကေလးအတြက္ ေရွ႕ေလၽွာက္အနာဂတ္ ဟာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သလို ငယ္စဥ္ဘ၀မွာ လိုအပ္တဲ့ ယုယမႈ၊ ေကၽြးေမြးျပဳစုမႈ၊ သင္ ယူမႈေတြ မရတဲ့ ကေလးငယ္၊ ငယ္စဥ္ ဘ၀မွာ စစ္ေျမျပင္မွာ ႀကီးျပင္းခဲ့ရတာ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတာ စတဲ့ ခက္ခဲတဲ့ဘ၀ေတြ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ က ေလးအတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ ႀကီးျပင္းလာ တဲ့အခါမွာ ဘ၀ကို ျမင္တဲ့ ႐ႈေထာင့္က ေျပာင္းသြားႏိုင္ၿပီး အဆိုးဘက္ကို ပို ေရာက္ေစႏိုင္ပါတယ္။
ကေလးတိုင္းဟာ မေရမတြက္ႏိုင္ တဲ့ စြမ္းရည္ေတြနဲ႔ ေမြးဖြားလာတာခ်ည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို မေမ့ပါနဲ႔။ ကေလးငယ္ တိုင္းဟာ Potential ရွိၿပီးသားလို႔လည္း ေျပာႏိုင္တာေၾကာင့္ ႏႈိးဆြရင္ ႏႈိးဆြေပး သေလာက္ စြမ္းရည္ေတြ တက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈအေကာင္းဆုံးအခ်ိန္မွာ အေကာင္းဆုံး အေတြ႕အႀကဳံေတြသင္ယူႏိုင္ေအာင္ ကူ ညီေပးဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ထူးဒါလီကိုကို (MPharm)

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *