ကေလးတိုင္းကို ဘာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးအျပည့္အဝ ထိုးႏွံေပးသင့္တာလဲ

ပုံမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွာ ဘယ္လို ကာကြယ္ေဆးေတြကို ထိုးႏွံေပးေနပါသလဲ ဆရာမ။
ပုံမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းက လက္ရွိမွာ ေရာဂါပိုး ၁၁ မ်ိဳးကို ကာကြယ္ ေပးတဲ့ ကာကြယ္ေဆး ရွစ္မ်ိဳးကို ထိုးႏွံ ေပးေနပါတယ္။ ေမြးကင္းစမွာ တစ္ႀကိမ္၊ အသက္ ႏွစ္လ၊ ေလးလ၊ ေျခာက္လ၊ ကိုး လနဲ႔ တစ္ႏွစ္ခြဲမွာ တစ္ႀကိမ္စီ၊ စုစုေပါင္း ေျခာက္ႀကိမ္ ထိုးႏွံတိုက္ေကၽြးေပးေနပါ တယ္။

ေနာက္ထပ္ထိုးႏွံေပးမယ့္ ကာကြယ္ေဆးေတြ အေၾကာင္းလည္း ရွင္းျပေပးပါ ဆရာမ။
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ အသက္ ေျခာက္ လေအာက္ ကေလးငယ္ေတြကို ျပင္းထန္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလၽွာေရာဂါ ျဖစ္ပြားေစတဲ့ Rota Virus အတြက္ ထည့္သြင္းတိုက္ ေကၽြးေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကေတာ့ သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာေရာ ဂါျဖစ္ေစတဲ့ Human Papilloma Virus အတြက္လည္း ကာကြယ္ေဆးကို ထည့္သြင္းထိုးႏွံေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ ဒါကို အသက္ ၉ ႏွစ္ကေန ၁၀ ႏွစ္ အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးေတြကို ထိုး ႏွံေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆုံး စထိုးႏွံ ေပးတဲ့ႏွစ္မွာေတာ့ အသက္ ၁၀ ႏွစ္က ေန ၁၄ ႏွစ္အ႐ြယ္အထိ ကေလးေတြကို ထိုးႏွံေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ေတြ မွာေတာ့ ပုံမွန္အတိုင္း အသက္ ၉ ႏွစ္က ေန ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ကေလးငယ္ေတြကို ထိုးႏွံေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကာကြယ္ေဆးေတြ ထိုးႏွံတာရဲ႕ လႊမ္းၿခဳံမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ရွင္းျပေပးပါ ဆရာမ။
ကာကြယ္ေဆးထိုး လႊမ္းၿခဳံမႈက ပုံ မွန္အားျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ နဲ႔ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရရွိပါတယ္။ အားလုံးကို ၿခဳံေျပာတာေပါ့ေနာ္။ အဓိက က ကေလးအသက္ ၉ လမွာ ထိုးႏွံရမယ့္ ေဆးကို ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ၉ လမွာပဲ ျဖစ္ေအာင္ ထိုးေစခ်င္ပါတယ္။ ကေလးက ေနမ ေကာင္းလို႔ျဖစ္ေစ၊ အေမက မအားလို႔ ျဖစ္ေစ ေနာက္က်သြားတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစ ခ်င္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကေလး အသက္ ၉ လမွာ ထိုးရမယ့္ေဆးကို ၁၀ လေရာက္မွ ထိုးႏွံမယ္ဆိုရင္ ဒီတစ္လအ တြင္းမွာ ေရာဂါေတြ ကူးစက္ဖို႔ အႏၲရာယ္ ရွိတာေၾကာင့္ပါ။ တတ္ႏိုင္သမၽွ အခ်ိန္မွန္ ထိုးေစခ်င္ပါတယ္၊ အႀကိမ္ေရ အျပည့္ လည္း ထိုးေစခ်င္ပါတယ္။

ကာကြယ္ေဆး မထိုးႏွံႏိုင္တဲ့ကေလးေတြ ေကာ အေတာ္မ်ားပါသလား ဆရာမ။
ပုံမွန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အ သက္တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလး တစ္သန္း နီးပါးေလာက္ရွိပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆး လႊမ္းၿခဳံမႈက ၈၉-၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ လႊမ္းၿခဳံမႈရွိတာေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ကို က ေလးေပါင္း ၈ သိန္းခြဲ၊ ၉ သိန္းေလာက္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးတစ္သိန္းဝန္းက်င္ေလာက္က ေတာ့ ေဆးမရဘဲ က်န္ခဲ့တာမ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါ တယ္။

ဝက္သက္ကာကြယ္ေဆး ထပ္မံထိုးႏွံေပးမယ့္ အစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း သိခ်င္ပါ တယ္ဆရာမ။
ေအာက္တိုဘာနဲ႔ ႏိုဝင္ဘာလေတြ မွာ အသက္ ကိုးလကေန ငါးႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးေတြကို ဝက္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုးေရာ ဂါ ကာကြယ္ေဆးေတြ ထိုးႏွံေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီကာကြယ္ ေဆးကို ျပန္ထိုးေပးရတာလဲဆိုရင္ တစ္ ႏိုင္ငံလုံးမွာ ဝက္သက္ေရာဂါေတြ ျပန္ျဖစ္ ေနတာ မ်ားလာတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံက အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံေတြနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဝက္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုး ေရာဂါေတြ ကင္းစင္ပေပ်ာက္သြားေစဖို႔ ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္႐ြက္ေနတာျဖစ္လို႔ ျပည္သူလူထု ၾကားထဲ ကာကြယ္ေဆးမရခဲ့တဲ့ ကေလး ေတြကို ျပန္ထိုးေပးခ်င္ပါတယ္။ ကာ ကြယ္ေဆးထိုးၿပီးသား ကေလးျဖစ္ရင္ လည္း သူတို႔ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေရာဂါ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းအားကို အေကာင္းဆုံး၊ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ထိုးႏွံေပးခ်င္ပါ တယ္။

ကာကြယ္ေဆးလႊမ္းၿခဳံမႈ ျမင့္မားေအာင္ ဆရာ မတို႔အေနနဲ႔ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိပါ သလဲ။
ကာကြယ္ေဆးလႊမ္းၿခဳံမႈ ျမင့္မား ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ဆိုရင္ အုပ္စုႏွစ္ခုရွိ ပါတယ္။ တစ္ခုက သြားလာရခက္ခဲေဝး လံတဲ့ေနရာမွာရွိတဲ့ ကေလးေတြ၊ ေနာက္ အုပ္စုတစ္ခုက ခက္ခဲေဝးလံတဲ့ေနရာမွာ ေနတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ေနရာ အတည္ တက်မေနဘဲ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနတဲ့ သူေတြ၊ သူတို႔ဆီေတြကို ေရာက္ရွိဖို႔အ တြက္ ကၽြန္မတို႔ေတြ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ကေလးဘယ္ေလာက္ရွိလဲ၊ ဘယ္လိုသြား ထိုးေပးမလဲ၊ ဆရာမတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ကေန ကေလးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ဘယ္လိုထိုးေပးမလဲဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ေနပါ တယ္။ ခက္ခဲတဲ့ေနရာမွာေနတဲ့ကေလး ေတြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ သြားထိုးေပးမလဲ၊ ဘယ္လိုထိုးေပးမွာလဲဆိုတာ အရမ္းအ ေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ဘက္ကလည္း ဘာကို ေမၽွာ္လင့္လဲဆိုရင္ ျပည္သူလူထု ဘက္ကလည္း ကာကြယ္ေဆးထိုးတာကို လိုလိုလားလားနဲ႔ လက္ခံေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔က ဘယ္လိုအစီအစဥ္ေတြ ျပဳ လုပ္ၿပီးပဲ ထိုးေပးေပး၊ ကိုယ္တိုင္က ကေလးကို လာမထိုးေပးတဲ့အခါ၊ ဆရာမ ေတြကိုယ္တိုင္ လိုက္ေခၚရေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ လည္း ခရီးသြားေနလို႔ မထိုးျဖစ္ၾကဘူး။ တကယ္လို႔ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခရီးသြားေနတယ္ဆိုရင္ ေရာက္ တဲ့ေနရာက ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးတဲ့ ေနရာကို သြားၿပီး ထိုးသင့္ပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခုကေတာ့ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကလည္း အေရးႀကီးပါ တယ္။ ဒီေန႔ ဒီရက္မွာ၊ ဘယ္ေနရာေတြ မွာ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးမွာ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ သတင္းမီဒီယာေတြကေန ေဖာ္ျပ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။
ဝက္သက္ေရာဂါျဖစ္တာေတြ ျပန္ေတြ႕ရတာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတာပါလဲ ဆရာမ။
ဝက္သက္ေရာဂါေတြ ျပန္ျဖစ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ အဲဒီက ေလးေတြက ကာကြယ္ေဆး မထိုးႏွံလိုက္ ရတဲ့ကေလးေတြျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးမထိုးႏွံ ခဲ့ရတာလဲဆိုရင္ လက္လွမ္းမမီတဲ့ေနရာ မွာ ေနလို႔၊ တခ်ိဳ႕လည္း ကာကြယ္ေဆး လက္လွမ္းမီတယ္၊ အေၾကာင္းေၾကာင္း ေၾကာင့္ ထိုးႏွံမေပးျဖစ္ခဲ့ဘူး၊ မိဘေတြ မအားတာျဖစ္ေစ၊ ကေလးက ေနမ ေကာင္းလို႔ မထိုးလိုက္ရတာျဖစ္ေစ၊ ေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္ထိုးဖို႔လည္း မသြား ျဖစ္ၾကဘူး။ ကာကြယ္ေဆးထိုးရမွန္း မသိဘူး၊ ကာကြယ္ေဆးက ကေလး အတြက္ အေရးႀကီးမွန္း မသိတဲ့မိဘေတြ ေပါ့။ ဝက္သက္ကာကြယ္ေဆးကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး ထိုးႏွံေပးခဲ့တာပါ။ အဲဒီခုႏွစ္ မတိုင္ခင္ က ေမြးခဲ့သူေတြမွာ ကာကြယ္ ေဆးမထိုး ႏွံခဲ့ရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အ သက္ႀကီးတဲ့အုပ္စုမွာလည္း ဝက္သက္ ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ကာကြယ္ေဆးႏွစ္မ်ိဳးကို အသစ္ထပ္မံ ထိုးႏွံေပးတာေၾကာင့္ ဘယ္လို အက်ိဳးေတြ ရလာႏိုင္ပါမလဲ ဆရာမ။
အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ေတြမွာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆုံးနဲ႔ ေသ ဆုံးႏႈန္းအျမင့္ဆုံးက ျပင္းထန္အဆုတ္ ေရာင္ေရာဂါျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယက ဝမ္း ပ်က္ဝမ္းေလၽွာေရာဂါျဖစ္ပါတယ္။ ဝမ္း ပ်က္ဝမ္းေလၽွာေရာဂါမွာ အဓိက အျဖစ္ အမ်ားဆုံးက Rota Virus ေၾကာင့္ ျဖစ္ တာေၾကာင့္ Rota Virus ကာကြယ္ ေဆးကို ထိုးႏွံေပးမယ္ဆိုရင္ ငါးႏွစ္ ေအာက္ကေလးေတြမွာျဖစ္တဲ့ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလၽွာေရာဂါကို မျဖစ္ေအာင္ ကာ ကြယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကေလးေတြမွာ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလၽွာ ျဖစ္တာ ေလ်ာ့နည္းလာမယ္၊ ေသဆုံး ႏႈန္းေတြ ေလ်ာ့နည္းလာမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ကေလးေတြေရာဂါျဖစ္လို႔ ေဆး႐ုံတက္ ရတာေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္တာ၊ ပိုက္ဆံ ကုန္တာ၊ အလုပ္႐ႈပ္တာေတြကို ေလၽွာ႔ခ် ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကမၻာေပၚမွာ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြား ႏိုင္တာကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ေဆးႏွစ္မ်ိဳးပဲ ရွိပါတယ္။ တစ္မ်ိဳးက အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ ကာကြယ္ေဆးျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာျဖစ္ေစတဲ့ Human Papilloma Virusကို ကာကြယ္တဲ့ေဆးျဖစ္ပါတယ္။ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ ကာကြယ္ ေဆးက ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြကို ထိုးေပးေနတဲ့ ငါးမ်ိဳးစပ္ ကာကြယ္ေဆး ထဲမွာ ပါၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏႈန္း မ်ားၿပီး ေသဆုံးႏႈန္းလည္း မ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကာ ကြယ္ေဆးကို ထိုးႏွံပါက ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံခဲ့ရတဲ့ အုပ္စုမွာ ဒီေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္း က က်ဆင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကာ ကြယ္ေဆးေတြ ထိုးႏွံမယ္ဆိုရင္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈနဲ႔ ေသဆုံးမႈႏႈန္းေတြ တကယ္ကို က်ဆင္းတာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကာကြယ္ေဆးထိုး ရက္သတၱပတ္ကို ေဆာင္ ႐ြက္တာေၾကာင့္ေကာ ဘယ္လိုအက်ိဳးေတြ ရရွိလာႏိုင္ပါမလဲ ဆရာမ။
ကာကြယ္ေဆးထိုး ရက္သတၱပတ္ ကိုေဆာင္႐ြက္ရတဲ့ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ က ျပည္သူလူထုအတြင္းမွာ ကာကြယ္ ေဆးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိရွိလာဖို႔၊ ကာ ကြယ္ေဆးေတြက အစြမ္းထက္တယ္၊ အာနိသင္ရွိတယ္၊ ေဘးကင္းတယ္၊ စိတ္ ခ်ရတယ္ဆိုတာ သိေစခ်င္ပါတယ္။ ကာ ကြယ္ေဆးေတြက ေသေစႏိုင္တဲ့ေရာဂါ ေတြ၊ မစြမ္းမသန္ျဖစ္ေစတဲ့ေရာဂါေတြ ကေန တကယ္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါ တယ္။ လက္တစ္ကမ္းအကြာမွာရွိတယ္၊ အလကားလည္း ထိုးႏွံေပးေနတာျဖစ္လို႔ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ကိုယ့္သားသမီး ေတြအတြက္ တကယ္ကို လိုလိုလားလား ထိုးႏွံေစခ်င္ပါတယ္။
 ဇာျခည္ဝင္း (ေဆးဝါးတကၠသိုလ္)

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *