ခ်င္း၏ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူး

✔ အေအးမိတုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း
✔ မမ်ိဳးဥအိမ္ကင္ဆာကို ကုသႏိုင္ျခင္း
✔  ေသြးလွည့္ပတ္မႈေကာင္းမြန္ႏိုင္ျခင္း
✔ ဆီးခ်ိဳေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအာ႐ုံေၾကာ ပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း
✔ နာက်င္မႈႏွင့္ေရာင္ရမ္းမႈကိုေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ျခင္း
✔ အူမႀကီးကင္ဆာကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း
✔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ပ်ိဳ႕အန္သည့္ေရာဂါကို ကုသႏိုင္ျခင္း
✔ ဓမၼတာေၾကာင့္ ကိုက္ခဲမႈကို သက္သာႏိုင္ ျခင္း
✔ ရင္ပူနာေဝဒနာသက္သာႏိုင္ျခင္း
✔  ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေဝဒနာ သက္သာ ႏိုင္ျခင္း

 

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *