ခ်စ္စရာ့အ႐ြယ္ ကစားၾကမယ္ . . .

ကေလးေတြဟာ အေဆာ့မက္ၾကပါ တယ္။ က်န္းမာေနတဲ့ကေလးျဖစ္မွလည္း ကစားႏိုင္တာပါ။ ကစားတယ္ဆိုတာ က ေလးရဲ႕အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကေလး ေတြကို ေဆာ့ပဲေဆာ့ေနတယ္ဆိုၿပီး လုံး၀အျပစ္မျမင္ပါနဲ႔။ ကစားတာဟာ ကေလးတို႔ရဲ႕ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
ကေလးေတြနဲ႔အတူ ကစားေပး တာကလည္း လူႀကီးနဲ႔ကေလးေတြၾကား ရင္းႏွီးမႈကို တိုးေစပါတယ္။ အစအဆုံး လူႀကီးကပဲ ကစားျပသြားဖို႔ေတာ့ မ ဟုတ္ပါဘူး။ လူႀကီးက ကေလးစိတ္ဝင္ စားလာေအာင္ အစပ်ိဳးေပးၿပီး ကေလးရဲ႕ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါ။
ကေလးေတြကစားဖို႔ ကစားနည္း စုံစုံလင္လင္ ထားရွိေပးပါ။ ဒီကေန က ေလးေတြက သူတို႔ႏွစ္သက္တဲ့ ကစား နည္းေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္ကစားတဲ့အခါ သူတို႔ရဲ႕ ဝါသနာေတြလည္း ထြက္ေပၚ လာႏိုင္ပါတယ္။ သူ႕အ႐ြယ္နဲ႔သူ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အလိုက္ ကစားတာကို ခြင့္ျပဳေပးရပါ မယ္။ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစတဲ့ ကစားနည္း ေတြ ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ ေဆာ့ကစား တာကေနရလာမယ့္ ေကာင္းက်ိဳးေတြက-

ပညာသင္ယူဖို႔ အေျခခံအုတ္ျမစ္ရေစတယ္
အေရးအဖတ္ တတ္ေျမာက္ဖို႔ အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ရေစပါ တယ္။ ကစားနည္းေတြကေန မသိေသး တဲ့ ေဝါဟာရအသစ္ေတြ သင္ယူတာ၊ အသံအသစ္ေတြ ထြက္ၾကည့္တတ္လာ တာ၊ ကိုင္တြယ္ၿပီး စူးစမ့္ေလ့လာတာ ေတြ ရွိပါတယ္။ အေကာင္းဆုံး ေလ့လာ စူးစမ္းမႈျဖစ္ေစဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ အျမင္၊ အ ၾကား၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အထိအေတြ႕ စတဲ့ အာ႐ုံခံစနစ္ေတြ အကုန္အသုံးျပဳၿပီး က စားရတာမ်ိဳးက ပိုၿပီးထိေရာက္ပါတယ္။

ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ­ၱဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျဖစ္ေစတယ္
ကစားနည္းေတြကလည္း မ်ိဳးစုံရွိပါ တယ္၊ ခႏၶာကိုယ္ေ႐ြ႕လ်ားၿပီး ကစားရ တာ၊ တူတူပုန္းတာကအစ ကေလး တစ္ ေယာက္တည္း ကစားရတာရွိသလို၊ ႐ြယ္ တူသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ကစားတာ၊ လူႀကီး ေတြနဲ႔ ကစားရတာေတြရွိပါတယ္။ ေဆာ့ ကစားတာကေန ကေလးေတြဟာ သူတို႔ ကိုယ္သူတို႔ ကိုယ္ေနဟန္၊ လႈပ္ရွားပုံေတြ၊ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းႏိုင္လာပါလိမ့္ မယ္။ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ေစတဲ့ ကစား နည္းေတြက ကေလးေတြရဲ႕ ကိုယ္ကာယ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အားေပးပါတယ္။ စဥ္းစားရတဲ့ ကစားနည္းေတြက ဉာဏဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ကစားတဲ့အခါမွာ လိုက္ နာရမယ့္ စည္းကမ္းေတြ လိုက္နာတာ၊ အစီအစဥ္တက် ျပဳလုပ္တတ္လာတာ ေတြဟာ စာရိတၱဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈအတြက္ အ ေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါတယ္။

စိတ္ခံစားမႈနဲ႔ မိတၱဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္ေစတယ္
ကစားတာကေန ကေလးေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္အေတြး၊ ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္ေတြ ကို ထုတ္ေဖာ္တတ္လာပါမယ္။ ႐ြယ္တူ ေတြနဲ႔အတူ စကားေတြေျပာတတ္လာ ပါမယ္။ အသင္းအဖြဲ႕နဲ႔အတူ ကစားတာ ကေန ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို လုပ္ တတ္လာေစၿပီး စည္းလုံးတာရဲ႕ ခြန္ အားကို သိလာေစပါတယ္။

ထူးဒါလီကိုကို (MPharm)

Post Author: Good Health Journal