တစ္ပတ္လၽွင္တစ္ႀကိမ္ အစားအစာထဲတြင္ သံလြင္ဆီသုံးပါက ေသြးခဲႏိုင္ေျခေလ်ာ့နည္း

အနည္းဆုံးတစ္ပတ္ကိုတစ္ႀကိမ္ေလာက္ အစားအ ေသာက္ထဲမွာ သံလြင္ဆီထည့္သုံးေပးတာက ေသြးလႊတ္ေၾကာ မွာ ေသြးခဲႏိုင္ေျခကိုေလၽွာ႔ခ်ေပးႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သံ လြင္ဆီက ေသြးကလာပ္စည္းေတြကို ေသြးမခဲျခင္းျဖစ္ေစတဲ့ သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္တယ္လို႔ NYU School of Medicine ရဲ႕သုေတသီအဖြဲ႕က ဆိုခဲ့ ၾကပါတယ္။ ကလာပ္စည္းေတြက အတူတကြစုစည္းေနတဲ့ ေသြး ဆဲလ္အပိုင္းအစေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒီကလာပ္စည္းေတြ သက္ ဝင္လႈပ္ရွားတဲ့အခါ ေသြးခဲေစတတ္ပါတယ္။ ေလျဖတ္တာနဲ႔ ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ Atherosclerosis အေျခအေနမွာ ေသြး လႊတ္ေၾကာကိုပိတ္ဆို႔ေစတဲ့ေခ်းေတြစုပုံလာတတ္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ကိုတစ္ႀကိမ္ေလာက္ အစားအေသာက္ထဲမွာ သံ လြင္ဆီထည့္စားေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လုံး၀မစားတဲ့သူေတြထက္ ေသြးကလာပ္စည္းစုပုံမႈပမာဏပိုနည္းေစႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါ တယ္။
(AP,14.3.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *