လက္ထပ္ၿပီး ဘယ္ေလာက္အၾကာမွာ ကေလးယူသင့္ပါသလဲ

သင္လက္ထပ္ၿပီး ကေလးရယူဖုိ႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္က သင္ရဲ႕ က်န္းမာေရး အေျခအေန၊ သင့္အသက္အရြယ္အပုိင္းအျခားနဲ႔ လံုး၀သက္ဆုိင္ေနပါတယ္။

သင္ဟာ အသက္ ၂၀ ႏွစ္အရြယ္မတုိင္ခင္ လက္ထပ္ခဲ့ရင္

အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အသက္ ၂၀ မတုိင္ခင္မွာ ကေလးမယူသင့္ပါ ဘူး။ WHO ရဲ႕ အဆုိအရ အသက္ ၁၅ ႏွစ္နဲ႔ ၁၉ ႏွစ္ၾကား အမ်ဳိးသမီးေတြ ေသဆံုးရျခင္း ဒုတိယအမ်ားဆံုးအေၾကာင္းရင္းက ကုိယ္၀န္ေဆာင္ၿပီး ကေလးေမြးတာေၾကာင့္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အသက္ ၂၀ မတုိင္ခင္မွာ သားဦးကေလးေမြးခဲ့ရင္ အဲဒီကေလးဟာ ေသဆံုးႏုိင္ေျခအလြန္ျမင့္မားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ဳိးသားေတြအ ေနနဲ႔လည္း အသက္ ၂၀ မတုိင္ခင္မွာ လက္မထပ္သင့္ေသးပါဘူး။ အသက္ ၂၀ မတုိင္ခင္မွာ ကေလးမယူသင့္တာက မိဘေတြအေနနဲ႔ ရင့္က်က္မႈမရွိေသးတဲ့အ ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

သင္ဟာ အသက္ ၂၀-၂၅ ႏွစ္ၾကားမွာ လက္ထပ္ခဲ့ရင္

သင္ လက္ထပ္ၿပီးၿပီးခ်င္း ကေလးယူႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအရြယ္က မိခင္ရဲ႕ မ်ဳိးဥအ ရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးအေနအထားမွာျဖစ္ေနသလုိ အမ်ဳိးသားရဲ႕ သုက္ဟာလည္း လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္နဲ႔ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေနတာေၾကာင့္ ကေလး ယူဖုိ႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း အလုပ္ျပႆနာ၊ စီးပြားေရးျပႆနာေတြ ရွိေနခဲ့ရင္ေတာ့ ကေလးယူဖုိ႔ အခ်ိန္ဆဲြထားႏုိင္ပါတယ္။

သင္ဟာ အသက္ ၂၅-၃၀ ႏွစ္ၾကားမွာ လက္ထပ္ခဲ့ရင္

လက္ထပ္ၿပီးၿပီးခ်င္း ကေလးယူသင့္ၿပီး အခ်ိန္မဆြဲသင့္ေတာ့ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆုိေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ မ်ဳိးေအာင္ႏႈန္းက အသက္ ၃၀ ေနာက္ ပုိင္းမွာ တျဖည္း ျဖည္း က်ဆင္းလာႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။ အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕ သုက္ပုိးအရည္အေသြးဟာ လည္း သူရဲ႕ ဘ၀ေနထုိင္မႈပံုစံေပၚ မူတည္သြားႏုိင္ပါတယ္။ သူဟာ အရက္နဲ႔ ေဆး လိပ္ကုိ ပံုမွန္ေသာက္သံုးေနသူျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးမေကာင္းခဲ့ရင္ေတာ့ သုက္ပုိးအ ရည္အေသြးက်ဆင္းသြားႏုိင္ပါတယ္။

သင္ဟာ အသက္ ၃၀-၃၅ ႏွစ္ၾကားမွာ လက္ထပ္ခဲ့ရင္

အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးၿပီးခ်င္း ကေလးယူသင့္ၿပီး လံုး၀အခ်ိန္မဆြဲသင့္ေတာ့ပါ။ သင္ နဲ႔ သင့္အေဖာ္က မိဘျဖစ္ဖုိ႔ က်န္းမာႀကံ့ခုိင္မႈရွိဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီအရြယ္မွာ ဖခင္ျဖစ္မယ့္သူရဲ႕ သုက္ပုိးဟာ ပံုမွန္မဟုတ္ႏုိင္ေျခ အလြန္ျမင့္မားပါတယ္။ သင့္က ေလးမွာ ေအာ္တစ္ဇင္လုိမ်ဳိး ေရာဂါေတြ ရရွိႏုိင္ေျခ မ်ားလာႏုိင္ပါတယ္။

သင္ဟာ အသက္ ၃၅-၄၀ ႏွစ္ၾကားမွာ လက္ထပ္ခဲ့ရင္

သင္နဲ႔ သင့္အေဖာ္က ကေလးယူရေလာက္ေအာင္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္တယ္လုိ႔ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ကေလးကုိ ခ်က္ခ်င္းယူသင့္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေသခ်ာခ်မွတ္ရပါေတာ့မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သင့္ကေလး မွာ ေဒါင္းလကၡဏာစုေတြ၊ ေအာ္တစ္ဇင္လုိျပႆနာေတြ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ မ်ားတာေၾကာင့္ ပါ။ အမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔လည္း ကေလးပ်က္က်ႏုိင္ေျခ အလြန္ျမင့္မားႏုိင္ပါတယ္။

သင္ဟာ အသက္ ၄၀-၄၅ ႏွစ္ၾကားမွာ လက္ထပ္ခဲ့ရင္

ကေလးမွာ ေမြးရာပါခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ျဖစ္ဖုိ႔က ၁၉ ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ႏႈန္းအ ထိျမင့္မားသြားပါၿပီ။ မိခင္ေတြအေနနဲ႔လည္း သဘာ၀အတုိင္း ေမြးဖြားဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ ပါဘူး။ ဖခင္ရဲ႕ သုက္ပုိးေတြကလည္း ပံုမမွန္ျဖစ္ႏုိင္လာတာမုိ႔ ေမြးလာတဲ့ကေလးမွာ ေအာ္တစ္ဇင္နဲ႔ ADHD လုိမ်ဳိး ျပႆနာေတြ ျဖစ္ဖုိ႔ အခြင့္အေရး မ်ားသြားပါတယ္။

သင္ဟာ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ေက်ာ္မွ လက္ထပ္ခဲ့ရင္

ဒီအရြယ္မွ လက္ထပ္ၿပီးေတာ့ ကေလးယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနမယ္ဆုိရင္ ေသခ်ာ ျပန္ စဥ္းစားပါ။ မိမိရဲ႕ကုိယ္ပုိင္မ်ဳိးဥကေန က်န္းမာတဲ့ကေလးေမြးဖုိ႔က တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိပါေတာ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ကာလမွာလည္း ဆီးခ်ဳိေရာဂါနဲ႔ ေသြးတုိး ေရာဂါေတြျဖစ္ႏုိင္ေျခ အလြန္ျမင့္မားသြားပါၿပီ။ သုက္ပုိးေတြကလည္း အားေပ်ာ့သြား ၿပီး ပံုမမွန္ျဖစ္သြားတာေၾကာင့္ ေမြးလာမယ့္ကေလးမွာ ADHD ျဖစ္ႏုိင္ေျခဟာ ၁၃ ဆအထိ ျမင့္တက္သြားပါတယ္။ သမီးေလးေမြးခဲ့ရင္လည္း ေအာ္တစ္ဇင္နဲ႔ အရပ္ပု တာေတြအျပင္ သားျမတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခလည္း ျမင့္မာသြားပါတယ္။

♥ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး ♥

Good Health Journal

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *