သားသမီးကို အခ်ိန္ကိုက္တြက္ခ်က္ယူမယ္ဆို ဘာေတြသိထားသင့္လဲ

ဘယ္အခ်ိန္မွာ အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ သားသမီးယူမယ္၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ ေယာက္ ဘယ္ေလာက္ျခားၿပီးမွ ေနာက္ တစ္ေယာက္ ထပ္ယူမယ္၊ စတဲ့ မိမိအိမ္ ေထာင္စုကို အခ်ိန္ကိုက္တြက္ခ်က္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမယ္ဆိုသူတို႔အတြက္ ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြက မသိမျဖစ္ သိထားဖို႔ လိုတယ္ေနာ္ . . .

ရာသီစက္ဝန္းရဲ႕ သေဘာသဘာ၀
ရာသီစက္ဝန္းရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ ကို သိရွိပါက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလန္းကို ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။ ရာသီလာတဲ့ ပထမေန႔ ဒါမွမဟုတ္ ရာသီ လာေနခ်ိန္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွာ ထြက္ရွိတဲ့ ေဟာ္မုန္းက သားဥအိမ္ထဲက သားဥကို ႀကီးထြားေစပါတယ္။ ႏွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔ ကေန ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ထြက္ရွိတဲ့ ေဟာ္မုန္းက သားအိမ္နံရံကို ထူေစၿပီး မ်ိဳးေအာင္တဲ့ သားဥတစ္လုံး တြယ္ကပ္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစပါတယ္။

သားဥေႂကြခ်ိန္
ရာသီစက္ဝန္းက မိန္းကေလးတစ္ ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အနည္းငယ္ ကြာျခားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မိန္းကေလး ေတြရဲ႕ ရာသီစက္ဝန္းက ၂၈ တစ္ခါျဖစ္ ၿပီး တခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြမွာ အဲဒီရက္ ထက္ အနည္းငယ္ေစတာ၊ အနည္းငယ္ ေနာက္က်တာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ သားဥေႂကြခ်ိန္က ရာသီလာတဲ့ရက္ေန စေရတြက္ရင္ ၁၁ ရက္နဲ႔ ၂၁ ရက္ၾကား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီရက္အတြင္းမွာ LH ေဟာ္မုန္းက အ႐ြယ္ေရာက္ေနတဲ့ သားဥ တစ္လုံး ထြက္လာေစပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပဲ သားအိမ္နံရံက ရင့္မွည့္ၿပီး ေႂကြက်လာမယ့္ သားဥတြယ္ကပ္ဖို႔ အ ဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားရပါတယ္။
အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ သားဥ အိမ္မွာ သားဥေပါင္း ၁-၂ သန္းရွိၿပီး သားဥေႂကြတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကေန သားဥေပါင္း ၃၀၀-၄၀၀ ေလာက္ ထုတ္ေပးပါတယ္။ သားဥအိမ္ကေန တစ္လကို သားဥ တစ္ႀကိမ္ေႂကြက်ေလ့ရွိၿပီး သားအိမ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ထားတဲ့ သားဥႁပြန္ထဲကို ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ သားဥေႂကြတဲ့ အ ခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသားနဲ႔အတူေနလို႔ သုက္ ေကာင္ေလးေတြ အခ်ိန္ကိုက္ေရာက္ရွိ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သားအိမ္ကိုသြားတဲ့လမ္း မွာပဲ သေႏၶေအာင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚပါ တယ္။ သေႏၶမေအာင္တဲ့ျဖစ္စဥ္ ၂၄ နာရီ အတြင္း မျဖစ္ေပၚပါက သားဥေတြ ပ်က္ စီးသြားႏိုင္ၿပီး သုက္ေကာင္ေတြကေတာ့ ၃-၅ ရက္အထိ ဆက္ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ သေႏၶေအာင္တဲ့ျဖစ္စဥ္ကို သိရွိထားပါက သားသမီးယူလိုသူေတြအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။

သေႏၶေအာင္ႏိုင္ေျခမ်ားေသာေန႔ရက္
သေႏၶေအာင္ႏိုင္ေျခမ်ားၿပီး သားသ မီးရရွိေစဖို႔ သားဥမေႂကြခင္ ၁-၂ ရက္ အလိုမွာ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အတူေနဖို႔လိုပါ တယ္။ ဓမၼတာစက္ဝန္းကို ေယဘုယ်အား ျဖင့္ ၂၈ ရက္ သတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ ၁၄ ရက္ေန႔က သားဥေႂကြတဲ့ေန႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ သားသမီးရယူလိုသူေတြအေန နဲ႔ တစ္ႀကိမ္ ဓမၼတာလာၿပီး ၁၂ ရက္ကေန ၁၄ ရက္အတြင္း အမ်ိဳးသားနဲ႔ အတူေနဖို႔ လိုပါတယ္။ ေန႔စဥ္ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အတူေန တာမ်ိဳးက အမ်ိဳးသားရဲ႕ သုက္ရည္ထဲမွာ သုက္ေကာင္ေရ ပါဝင္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစ ႏိုင္ပါတယ္။ ဓမၼတာလာတာ ေစာသူေတြ နဲ႔ ေနာက္က်သူေတြအေနနဲ႔ သားဥေႂကြ ရက္ကို သိရွိဖို႔အတြက္က သားဥေႂကြတဲ့ ရက္ တြက္ခ်က္ေပးႏိုင္တဲ့ေဆာ့ဝဲလ္ထဲ ထည့္ၿပီး တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါတယ္။

သားဥေႂကြရက္ကို ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ ၾကည့္ၿပီး ခန္႔မွန္းျခင္း
သားဥအိမ္ကေန သားဥေႂကြၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ပ႐ိုဂ်က္စတုန္းေဟာ္မုန္းက သားအိမ္နံရံကို သေႏၶေအာင္တဲ့ သားဥ တြယ္ကပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေပးပါတယ္။ ပ႐ိုဂ်က္ စတုန္းေဟာ္မုန္းက ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ကို အနည္းငယ္ ျမင့္တက္ေစပါတယ္။ မနက္ ခင္းတိုင္း အိပ္ရာမထခင္မွာ အပူခ်ိန္တိုင္း တဲ့ကိရိယာနဲ႔ တိုင္းတာၿပီး မွတ္သားထား ပါ။ သားဥေႂကြရက္မွာ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ အနည္းငယ္ ျမင့္တက္ေနတတ္ပါတယ္။

သားဥေႂကြရက္ကို ေဟာ္မုန္းပမာဏ ၾကည့္ၿပီး ခန္႔မွန္းျခင္း
ေဟာ္မုန္း LH က သားဥအိမ္က ေန ရင့္မွည့္ေနတဲ့ သားဥတစ္လုံး ေႂကြ ေစပါတယ္။ အဲ့ဒီေဟာ္မုန္းက သားဥမ ေႂကြခင္ ၃၆ နာရီအတြင္းမွာ ပမာဏ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနပါတယ္။ သားဥေႂကြတဲ့ ရက္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ သိရွိဖို႔အတြက္ ဆီး ထဲမွာ LH ပါဝင္မႈ ရွိ၊ မရွိကို စစ္ေဆးဖို႔ လိုပါတယ္။ ၁-၂ ရက္ေလာက္ စစ္ေဆး ဖို႔ၿပီး ပမာဏကို မွတ္ထားဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္။

ရာသီလာျခင္း
သားဥေႂကြၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၁၄ ရက္မွာေတာ့ ပ႐ိုဂ်က္စတုန္းေဟာ္မုန္းက သေႏၶေအာင္ၿပီးတဲ့သားဥ တြယ္ကပ္ဖို႔ သားအိမ္တြင္းမွာ ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ ရပါတယ္။ တကယ္လို႔ သေႏၶမေအာင္ခဲ့ ရင္ အဲ့ဒီသားဥက ၿပိဳကြဲသြားၿပီး ပ႐ိုဂ်က္ စတုန္းေဟာ္မုန္းပမာဏလည္း ေလ်ာ့နည္း သြားပါတယ္။ သေႏၶမေအာင္တဲ့ သားဥ က ေနာက္ ၁၂-၁၆ ရက္ ၾကာတဲ့အခါ သားအိမ္နံရံက ေသြးေတြ၊ တစ္သၽွဴးစ ေတြနဲ႔အတူ ပါသြားပါတယ္။ အဲ့ဒါက ရာ သီလာတဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ ရာသီလာၿပီး ေနာက္ ဒီျဖစ္စဥ္က ေနာက္တစ္ေက်ာ့ ျပန္လည္သြားပါတယ္။

သားဥေႂကြေသာျဖစ္စဥ္ ပုံမွန္ျဖစ္ေစရန္
သားဥေႂကြတဲ့ျဖစ္စဥ္က ပတ္ဝန္း က်င္ အေၾကာင္းတရားေတြနဲ႔ မ်ားစြာ သက္ဆိုင္မႈ ရွိပါတယ္။ သားသမီးယူလိုသူ ေတြအေနနဲ႔ သားဥေႂကြတဲ့ျဖစ္စဥ္ ပုံမွန္ ျဖစ္ေစဖို႔ဆိုရင္ သတိျပဳသင့္တာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ေဖာလိတ္ဓာတ္ႂကြယ္၀တဲ့ အစာေတြစားပါ၊ ေအာ္ဂဲနစ္နည္းပညာနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ အသီးအ႐ြက္ေတြကို စားသုံးပါ၊ ပလတ္စတစ္နဲ႔ ထုပ္ပိုး၊ ထည့္ သြင္းထားတဲ့ အစာေတြကိုေရွာင္ပါ၊ ပုံမွန္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အၿမဲတမ္းရွိေနေအာင္ ထိန္းထားပါ၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ၊ အရက္နဲ႔ ကဖင္းဓာတ္ေရွာင္ပါ။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္
ေလ့လာမႈအရ ပုံမွန္ BMI မရွိသူ ေတြဟာ ပုံမွန္ BMI ရွိသူေတြထက္ သားသမီးရရွိဖို႔ အခ်ိန္ႏွစ္ဆ ပိုၾကာတတ္ တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ပုံမွန္ထက္ ကိုယ္ အေလးခ်ိန္မ်ားေနသူေတြ၊ အဝလြန္ေန သူေတြနဲ႔ ပုံမွန္ရွိသင့္တဲ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေနသူေတြဟာ မ်ိဳး ေအာင္ႏိုင္စြမ္းနည္းလို႔ သားသမီး မရရွိ ႏိုင္တာမ်ိဳး ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိ ကန္ မ်ိဳးပြားမႈဆိုင္ရာေဆးပညာအဖြဲ႕အ စည္းက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ျမင့္မားေနသူ ေတြ အေနနဲ႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ၅-၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရင္ေတာက္ သားဥ ေႂကြတာကို ပုံမွန္ျဖစ္ေစၿပီး သားသမီးရရွိ ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားပါတယ္။ အဝလြန္တာက အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ မ်ိဳးေအာင္ႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး အမ်ိဳးသားေတြမွာ က်ားေဟာ္မုန္း တက္စထ႐ိုစတီ႐ုန္းကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ သာမန္ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းတဲ့ အမ်ိဳး သားေရာ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာလည္း သားသမီး ရရွိႏိုင္ေျခ အလြန္နည္းပါတယ္။

အသက္အ႐ြယ္
သားသမီးရရွိႏိုင္ဖို႔ မ်ိဳးေအာင္ႏိုင္ စြမ္း ေကာင္းမြန္မႈက အသက္အ႐ြယ္ေပၚ လည္း မ်ားစြာမူတည္တာေၾကာင့္ အသက္ အ႐ြယ္ကို ထည့္မတြက္လို႔ မရပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ အသက္ ၃၅ ေက်ာ္လာခဲ့ရင္ သားသမီးရရွိႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့နည္းတဲ့အျပင္ သားသမီးရရွိႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ လုပ္ ေဆာင္ရာမွာလည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အႀကံ ျပဳခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးေတြ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေအာက္မွာ သားသမီးရရွိဖို႔ ႀကိဳးစား ရာမွာ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ၾကာတယ္ဆိုရင္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေက်ာ္မွ သားသမီးရရွိဖို႔ ႀကိဳးစားပါက တစ္ႏွစ္နဲ႔ ေျခာက္လပိုၾကာ ႏိုင္ပါတယ္။

ဇာျခည္ဝင္း (ေဆးဝါးတကၠသိုလ္)

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *