အယ္လ္ကုိေဟာ၏ ခႏၶာကုိယ္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ

ဦးေခါင္းသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ေရာက္ရွိ
အရက္တစ္ငံုေသာက္ၿပီး စကၠန္႔ ၃၀ အၾကာမွာ အရက္ဟာ ဦးေႏွာက္အတြင္းကုိ တုိက္႐ုိက္ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ သူက ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပုိ႔ရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြ၊ လမ္းေၾကာင္းေတြကုိ ေႏွးေကြးေစႏုိင္တဲ့ အတြက္ စိတ္ေနစိတ္ထားေျပာင္းလဲတာ၊ တံု႔ျပန္မႈေႏွးေကြးတာနဲ႔ ဟန္ခ်က္မထိန္းႏုိင္တာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဦးေႏွာက္က်ဳံ႕သြားႏုိင္
အရက္ကုိ ေသာက္သင့္တာထက္ ပုိၿပီး ေရရွည္ေသာက္သံုးသူေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ ဆဲလ္ေတြက တျဖည္းျဖည္းေသးငယ္သြားပါတယ္။ အရက္ေသာက္မ်ားသူေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္က က်ဳံ႕သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္စြမ္း၊ သင္ယူႏုိင္စြမ္း နဲ႔ မွတ္မိႏုိင္စြမ္းေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ အပူခ်ိန္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔နဲ႔ ေရြ႕လ်ားမႈေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ ခက္ခဲသြားႏုိင္ပါတယ္။

အရက္ေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္ႏုိင္ပါသလား
အယ္လ္ကုိေဟာဟာ ဦးေႏွာက္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေႏွးေကြးသြားႏုိင္တဲ့အတြက္ ငုိက္မ်ဥ္းလာၿပီး အလြယ္တကူ အိပ္ေပ်ာ္သြားႏုိင္ေပမယ့္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အိပ္မက္ဆုိးေတြ မက္ႏုိင္ပါတယ္။ အိမ္သာသြားခ်င္တာေၾကာင့္ မၾကာခဏ အိပ္ရာကေနလည္း ထရႏုိင္ပါတယ္။ သင္ရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္က တစ္ညလံုး အယ္လ္ကုိေဟာရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနရတာေၾကာင့္ပါ။

အစာအိမ္အက္စစ္ ပုိမုိထြက္လာျခင္း
အယ္လ္ကုိေဟာက အစာအိမ္အေျမႇးပါးကုိ လႈံ႕ေဆာ္မႈေပးတာေၾကာင့္ အစာေျခအက္စစ္ေတြ ပုိမုိထြက္ရွိလာပါတယ္။ အဲဒီအက္စစ္ေတြနဲ႔ အယ္လ္ကုိေဟာနဲ႔ ေပါင္းစပ္မႈမ်ားလာတဲ့အခါမွာ ပ်ဳိ႕တာ၊ အန္တာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ႏွစ္ရွည္ ရက္စဲြၿပီး ေသာက္သူေတြအေနနဲ႔ အစာအိမ္အနာျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အစာအိမ္အတြင္း အစာအိမ္အက္စစ္ေတြ မ်ားေနတဲ့အတြက္ ဆာေလာင္မႈရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ ေရရွည္မွာ အရက္စြဲသမားေတြက အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ေနတတ္ပါတယ္။

၀မ္းပ်က္ျခင္းႏွင့္ ရင္ပူနာျဖစ္ျခင္း
အယ္လ္ကုိေဟာေၾကာင့္ အူနဲ႔ အူမႀကီးအတြင္းမွာ အစာေဟာင္းေတြေရြ႕လ်ားမႈက ပံုမွန္ႏႈန္းအတုိင္းမဟုတ္ႏုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ မၾကာခဏ ၀မ္းပ်က္တာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစာအိမ္နဲ႔အစာမ်ဳိႁပြန္ၾကားရွိ အဆုိ႔ရွင္ႂကြက္သားေတြ အားေပ်ာ့သြားတဲ့အတြက္ အစာအိမ္အက္စစ္ေတြက အေပၚကုိ ဆန္တက္လာတာေၾကာင့္ ရင္ပူနာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

မၾကာခဏ ဆီးသြားျခင္း
သင့္ဦးေႏွာက္က ေက်ာက္ကပ္ကေန ဆီးအမ်ားႀကီးမထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးထားပါတယ္။ အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္တဲ့အခါမွာ ဦးေႏွာက္ကထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားႏုိင္တဲ့အတြက္ မၾကာခဏ ဆီးသြားကာ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း ေရ ဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့သြားႏုိင္ပါတယ္။ အရက္ကုိ ေရရွည္စဲြေသာက္သူေတြက ေက်ာက္ကပ္ေပၚ ဒဏ္ပိႏုိင္ပါတယ္။

အသည္းေရာဂါျဖစ္ျခင္း
သင္ေသာက္သမွ် အရက္ေတြကုိ သင္ရဲ႕ အသည္းက ေခ်ဖ်က္ေပးရပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အသည္းမွာ အဆိပ္အေတာက္ေတြ မ်ားစြာကုိ ကိုင္တြယ္ရပါတယ္။ အရက္စဲြသူေတြရဲ႕ အသည္းမွာ အဆီဖံုးတာ၊ အရြတ္ေပၚလာတာေတြေၾကာင့္ အသည္း အတြင္း ေသြးေရာက္ရွိမႈ နည္းသြားတဲ့အတြက္ အသည္းဆဲလ္ေတြက အသက္ရွင္ဖုိ႔ ခက္ခဲသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဆဲလ္ေသဆံုးမႈမ်ားလာတဲ့အခါမွာ အသည္းက အမာရြတ္ေတြ တက္လာၿပီး အသည္းေျခာက္ေရာဂါျဖစ္လာပါတယ္။

မုန္႔ခ်ဳိအိတ္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ျခင္း
ပံုမွန္အားျဖင့္ မုန္႔ခ်ဳိအိတ္က အင္ဆူလင္နဲ႔ အစာေျခဖုိ႔အတြက္ တျခားအင္ဇုိင္းေတြ ထုတ္လုပ္ေပးပါတယ္။ အရက္ကေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္ပါတယ္။ အရက္က ရရွိတဲ့အဆိပ္အေတာက္ေတြေၾကာင့္ မုန္႔ခ်ဳိအိတ္ေရာင္ရမ္းမႈေတြ ျဖစ္လာကာ ပ်က္စီးသြားႏုိင္ပါတယ္။ မုန္႔ခ်ဳိအိတ္က သင္လုိအပ္တဲ့ အင္ဆူလင္ကုိ မထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ရင္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္လာပါတယ္။ မုန္႔ခ်ဳိအိတ္ကင္ဆာေတာင္မွ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

အရက္နာက်ျခင္း
အယ္လ္ကုိေဟာက ခႏၶာကုိယ္အတြင္း ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ေစႏုိင္ၿပီး ခႏၶာကုိယ္နဲ႔ ဦးေႏွာက္အတြင္းရွိ ေသြးေၾကာေတြကုိ က်ယ္ျပန္႔ေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းကုိက္တတ္ပါတယ္။ အစာအိမ္အေနနဲ႔လည္း အဆိပ္အေတာက္နဲ႔ အက္စစ္ေတြကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ပ်ဳိ႕တာ၊ အန္တာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသည္းက အယ္လ္ကုိေဟာရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ အလုပ္႐ႈပ္ေနတာေၾကာင့္ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ကုိ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့အတြက္ အားနည္း တာေတြ၊ တုန္ယင္တာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေတြအားလံုးကို အရက္နာက်တယ္လုိ႔ ေခၚပါတယ္။

ႏွလံုးက်န္းမာေရး
တစ္ညေလာက္ အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္လုိက္တာက ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကုိ ပံုမွန္ ျဖစ္ေစတဲ့ လွ်ပ္စီးအခ်က္ျပစနစ္ကုိ ပ်က္စီးေစႏုိင္ပါတယ္။ အရက္စြဲေနသူေတြအေနနဲ႔ ဒီေျပာင္းလဲမႈက ေရရွည္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အရက္ေၾကာင့္ ႏွလံုးႂကြက္သား ေတြရဲ႕ ဆြဲဆန္႔အားေလ်ာ့နည္းၿပီး ပ်င္းတြဲတြဲျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွလံုးထဲမွ ေသြးေတြကုိ ေသခ်ာမညႇစ္ထုတ္ႏုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ အစိတ္အပုိုင္းအားလံုးအေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈရွိသြားပါတယ္။

ခႏၶာကုိယ္အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္း
အယ္လ္ကုိေဟာက ေသြးေၾကာေတြကုိ က်ယ္ျပန္႔ေစတဲ့အတြက္ အေရျပားထဲကုိ ေသြးေရာက္ရွိမႈေတြ ပုိမ်ားလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အေရျပားေတြ နီရဲပူေႏြးေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိျဖစ္တာက အခ်ိန္အၾကာႀကီးမဟုတ္ပါဘူး။ အရက္စဲြသူေတြ က ေသြးဖိအားျမင့္တက္တာ(ေသြးတုိးတာ)ေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ခႏၶာကုိ္ယ္က စိတ္ဖိစီးမႈေဟာ္မုန္းေတြ ပုိမုိထြက္ရွိလာတာေၾကာင့္ ေသြးေၾကာက်ဥ္းတာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

ခုခံအားစနစ္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း
အယ္လ္ကုိေဟာေၾကာင့္ ခုခံအားစနစ္ ေလ်ာ့နည္းသြားတာက ခႏၶာကုိယ္က ေရာဂါပုိးတုိက္ဖ်က္ေပးတဲ့ ေသြးျဖဴဥေတြကုိ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အယ္လ္ကုိေဟာေသာက္ၿပီး ၂၄ နာရီအၾကာမွာ အလြယ္တကူ အဖ်ားေရာဂါရရွိႏုိင္ပါတယ္။ အရက္စြဲသူေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ တီဘီေရာဂါနဲ႔ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခ ပုိမ်ားပါတယ္။

ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲျခင္း
ခႏၶာကုိယ္အတြင္းမွ ေဟာ္မုန္းေတြက အစာေျခတာကအစျပဳၿပီး လိင္မႈကိစၥေတြအထိ အားလံုးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါတယ္။ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပံုမွန္ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ေဟာ္မုန္းေတြ ညီၫြတ္မွ်တဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အရက္က ေဟာ္မုန္း ညီၫြတ္ မွ်တမႈကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ ဓမၼတာေသြးမမွန္တာ၊ ကုိယ္၀န္ရရွိဖုိ႔ ခက္ခဲတဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြမွာ သုက္ပုိးပမာဏ ေလ်ာ့နည္းတာ၊ သားျမတ္ႀကီးထြားလာတာ၊ ေ၀ွးေစ့က်ဳံ႕သြားတာနဲ႔ ပန္းေသပန္းညိႇဳး ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

အၾကားအာ႐ုံဆံုး႐ႈံးျခင္း
အရက္ေၾကာင့္ အၾကားအာ႐ံုေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိတာေတာ့ အတိအက် မသိရွိေသးပါဘူး။ အသံရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အသံုးျပဳတဲ့ ဦးေႏွာက္အစိတ္အပုိင္းေႏွးေကြးသြားတာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သလုိ အတြင္းနားထဲက ေသး ငယ္တဲ့ အေမြးအမွင္နဲ႔ အာ႐ံုေၾကာေတြ ပ်က္စီးသြားတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အရက္ေသာက္ေနစဥ္အတြင္း စကားက်ယ္က်ယ္ေျပာမွသာ အသံေတြ ၾကားရႏုိင္ပါတယ္။ အရက္စဲြသူေတြအေနနဲ႔ နားအၾကားအာ႐ံုေတာင္ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ပါတယ္။

အ႐ုိးပါးျခင္း၊ ႂကြက္သားထုေလ်ာ့နည္းျခင္း
အရက္စဲြသူေတြရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ထဲက ကယ္လ္စီယမ္အဆင့္ေတြဟာ ေလ်ာ့နည္းသြားတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အ႐ုိးပါးသြားတာ၊ အ႐ုိးႂကြပ္ဆတ္သြားတာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ အယ္လ္ကုိေဟာက ႂကြက္သားအတြင္း ေသြးေရာက္ရွိမႈ နည္းေစတဲ့အတြက္ ႂကြက္သားထုေတြ ဆံုး႐ႈံးသြားကာ ႂကြက္သားသန္မာအားလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားပါတယ္။

♥  ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး  ♥

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *