ေမြးေန႔ကိတ္ဖေယာင္းတိုင္မႈတ္ျခင္းက ဗက္တီးရီးယားမ်ား ျပန္႔ပြားေစႏိုင္

သုေတသနအသစ္တစ္ရပ္မွာ ေမြးေန႔ကိတ္ဖေယာင္းတိုင္ မႈတ္တာေၾကာင့္ ဘက္တီးရီးယားေတြ ျပန္႔ပြားေစႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ Clemson တကၠသိုလ္က သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီးေတာ့  ေမြးေန႔ကိတ္မွာ ဖေယာင္း တိုင္မႈတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္တဲ့အက်ိဳးဆက္ေတြကို စမ္းသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဖေယာင္းတိုင္မႈတ္လိုက္တာေၾကာင့္ ပါးစပ္ထဲကဘက္တီးရီးယားေတြက လူေတြအမ်ားႀကီးစားသံုးမယ့္ ကိတ္ မုန္႔ေပၚကိုပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ပါတယ္။ သုေတသနမွာ လူတိုင္း က ကိတ္မုန္႔ေပၚကဖေယာင္းတိုင္ကို မႈတ္လိုက္တာေၾကာင့္ ကိတ္မုန္႔ေပၚမွာ ဘက္တီးရီးယားေတြ ျပန္႔ပြားသြားတာမ်ိဳး မျမင္ ေတြ႕ရေပမယ့္ တစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္မွာ ေတာ့ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာရရင္ ဖေယာင္းတိုင္မႈတ္သူက က်န္းမာသန္စြမ္းသူဆိုရင္ အႏၱရာယ္မရွိ ဘူးလို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဖေယာင္းတိုင္မႈတ္ၿပီး တဲ့ေနာက္ ကိတ္မုန္႔ေပၚမွာဘက္တီးရီးယားေတြ ျပန္႔ပြားျခင္းရွိမရွိ ကိုေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ေျပာႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *