ေရခဲေရ ေသာက္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး

ခႏၶာကိုယ္အတြင္းက အဆီေတြ ကို တြန္းလွန္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေရခဲေရ ေသာက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သင့္အစာေျခစနစ္ က အခန္းအပူခ်ိန္ထဲမွာရွိတဲ့ေရကို ေခ်ဖ်က္ဖို႔ထက္ ေရခဲေရကို ေခ်ဖ်က္ ဖို႔ ကယ္လိုရီေတြ ပိုမိုအသုံးျပဳရတာ ေၾကာင့္ပါ။

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *