ေသြးဖိအားျမင့္တက္(ေသြးတုိးျခင္း)ေၾကာင့္ ထိခုိက္ႏုိင္သည့္ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းမ်ား

မိမိက ေသြးေပါင္ခ်ိန္တုိင္းၾကည့္ပါမွ ေသြးတုိးေနမွန္းသိလုိက္ရတဲ့အခါမွာ မိမိရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း အစိတ္အပုိင္းတခ်ဳိ႕က ပ်က္စီးစျပဳေနပါၿပီ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ေသြးဖိအားျမင့္တက္တာကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရင္ ႏွလံုးပ်က္စီးႏုိင္႐ံုသာမက ကုိယ္တြင္း က တျခားအစိတ္အပုိင္းေတြပါ ပ်က္စီးသြားႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။ ေသြးတုိးေရာဂါကလည္း ဘာလကၡဏာမွ မျပတတ္တဲ့အတြက္ ေသြးဖိအားတုိင္းတာၾကည့္မွသာ ေသြးတုိးရွိ မွန္း သိႏုိင္ပါတယ္။ ခႏၶာကုိယ္တြင္း ေသြးဖိအားျမင့္တက္ေနတဲ့အခါမွာ ခႏၶာကုိယ္ထဲ က ဆဲလ္၊ တစ္သွ်ဴးနဲ႔ ကုိယ္တြင္းအဂၤါတုိင္းကို ေအာက္ဆီဂ်င္ျပည့္၀တဲ့ေသြး ေရာက္ ရွိဖုိ႔အတြက္ ႏွလံုးက သာမန္ထက္ပုိၿပီးညႇစ္အားစုိက္ထုတ္ရတာေၾကာင့္ ႏွလံုးပ်က္စီး သြားတာပါ။ ႏွလံုးအျပင္ ေအာက္ပါကုိယ္တြင္းအဂၤါေတြကလည္း ေသြးတုိးတာကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ ပ်က္စီးႏုိင္ပါတယ္။

၁။ ေသြးလႊတ္ေၾကာ

ေသြးဖိအားျမင့္တက္တာကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ရင္ ေသြးလႊတ္ေၾကာအတြင္းက အေျမႇးပါးေတြ ပ်က္စီးႏုိင္ၿပီး ေသြးလႊတ္ေၾကာအတြင္းက တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း အားေပ်ာ့ သြားႏုိင္တယ္လုိ႔ ေဆးပညာကၽြမ္းက်င္သူေတြက ဆုိပါတယ္။ ေသြးေၾကာအားေပ်ာ့ တာနဲ႔ ေသြးတုိးတာ ေပါင္းစပ္ၿပီး Aneurysm ျဖစ္လာပါတယ္။Aneurysm ဆုိတာ ကေတာ့ အားေပ်ာ့ေနတဲ့ေသြးေၾကာနံရံေနရာကေဖာင္းထြက္လာတာျဖစ္ၿပီး ေသြး ေၾကာေဖာင္းႂကြမႈလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အဲဒီေဖာင္းႂကြေနတဲ့ေသြးေၾကာေနရာက ေပါက္ ထြက္သြားရင္ အသက္အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေသြးလႊတ္ေၾကာမႀကီး ျဖစ္တဲ့ Aorta မွာ အျဖစ္မ်ားေပမယ့္ ကုိယ္တြင္းက ဘယ္ေသြးလႊတ္ေၾကာေနရာမွာမဆုိ လည္း ေသြးေၾကာေဖာင္းႂကြႏုိင္ပါတယ္။

၂။ ဦးေႏွာက္

ေသြးတုိးတာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္းမွာ ျပႆနာမ်ဳိးစံုျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီ ျပႆနာထဲမွာ အႏၱရာယ္အရွိဆံုးကေတာ့ ေလျဖတ္ျခင္းခံရတာပါ။ ေလျဖတ္တာ ေၾကာင့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ စကားေျပာရခက္ခဲတာနဲ႔ ခႏၶာကုိယ္မလႈပ္ ရွားႏုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ ဘ၀တစ္ခုလံုး မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။
ေသြးဖိအားကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ မွတ္ၪာဏ္၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးႏုိင္မႈ၊ စကားေျပာဆုိႏုိင္မႈနဲ႔ ေရြ႕လ်ားမႈေတြမွာ ျပႆနာျဖစ္တဲ့ Dementia (သူငယ္ျပန္ေရာဂါ)လုိမ်ဳိး ဦးေႏွာက္ေရာဂါရရွိႏုိင္ပါတယ္။ ငယ္ငယ္ရြယ္ ရြယ္နဲ႔ မွတ္ၪာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းတဲ့ အယ္လ္ဇုိင္းမားေရာဂါလည္း ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

၃။ ေက်ာက္ကပ္

ေက်ာက္ကပ္က ခႏၶာကုိယ္အတြင္း ပုိလွ်ံေနတဲ့ေရေတြကုိ ဖယ္ရွားေပးၿပီး ေသြး တြင္းက အဆိပ္အေတာက္ေတြကုိလည္း သန္႔စင္ေပးပါတယ္။ ေက်ာက္ကပ္က သူ႔ အလုပ္ကုိတာ၀န္ေက်ႁပြန္စြာျပဳလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေက်ာက္ကပ္ထဲက ေသြးလႊတ္ ေၾကာေတြ က်န္းမာေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေသြးဖိအားျမင့္တက္တာကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ တာေၾကာင့္ ေသြးလႊတ္ေၾကာေဖာင္းႂကြမႈဟာ ေက်ာက္ကပ္ထဲက ေသြးလႊတ္ေၾကာေတြ မွာလည္း ျဖစ္တတ္ၿပီး အဲဒီေသြးေၾကာေပါက္သြားခဲ့ရင္ အသက္အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္ပါတယ္။

၄။ မ်က္စိ

ေသြးဖိအားျမင့္တက္တာေၾကာင့္ ျမင္လႊာအတြင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ျပည့္၀ေနတဲ့ ေသြးေရာက္ရွိေအာင္ ပုိ႔ေပးတဲ့ ေသြးလႊတ္ေၾကာပ်က္စီးႏုိင္ပါတယ္။Retinopathy လုိ႔ ေခၚၿပီး ေသြးတုိးေရာဂါရွိသူေတြနဲ႔ ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွိသူေတြမွာ ျဖစ္ႏုိုင္ေျချမင့္မား ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေသြးဖိအားျမင့္တက္မႈကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရင္ မ်က္စိကုိ ေပး ပုိ႔ေနတဲ့ အာ႐ံုေၾကာမ (Optic Nerve) ပ်က္စီးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္လာရင္ မ်က္ဆံ မွာ ေသြးယုိစီးတာ ဒါမွမဟုတ္ အျမင္အာ႐ုံဆံုး႐ႈံးတဲ့အထိ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

ေသြးတုိးေရာဂါကုိ အသံတိတ္လူသတ္သမားလုိ႔ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေသြးတုိး ေၾကာင့္ အသက္အႏၱရာယ္ဆံုး႐ႈံးတဲ့အထိ ျဖစ္လာႏုိင္တာမုိ႔ ေသြးတုိးေရာဂါမရွိေအာင္ အစားအစာကို က်န္းမာေရးနဲ႔ညီၫြတ္မႈရွိတဲ့အစားအစာ စားသံုးၿပီး တက္ႂကြမႈရွိတဲ့ ဘ၀ေနထုိင္မႈပံုစံျဖစ္ေအာင္ ေနထုိင္ပါ။

ဒါ့အျပင္ ေသြးတုိးေရာဂါရွိေနရင္လည္း ေပါ့ေပါ့ဆဆမေနသင့္ဘဲ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေသခ်ာ ျပသၿပီး ဆရာ၀န္ၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း တိတိက်က် ကုသမႈခံယူသင့္ပါတယ္။

◘ ေဒါက္တာခင္မိုးမိုး

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *