ေသြးဖိအား၊ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အယူအဆမ်ား

ေသြးဖိအားနဲ႔ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆက္စပ္မႈရွိတယ္လို႔ လူအမ်ားက ယူဆၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္လည္း ဆရာဝန္ဆီေရာက္တိုင္း အဲဒီႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို တိုင္းတာၾကရပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးက မတူညီတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ႏွလုံး က်န္းမာေရးေကာင္း မေကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေသြးဖိအားဆိုတာက ကိုယ္ တြင္းစီးဆင္းေနတဲ့ ေသြးက ေသြးေၾကာနံရံေတြကို ဖိအားေပးတဲ့အတိုင္းအတာျဖစ္ၿပီး ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းဆိုတာက တစ္မိနစ္မွာ သင့္ႏွလုံးက ခုန္တဲ့အႀကိမ္အေရအတြက္ကို ဆို လိုတာပါ။ ေသြးဖိအား၊ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူေျပာမ်ားေနတဲ့ အယူအဆေတြ ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အယူအဆ (၁)
ေသြးဖိအားနဲ႔ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းက အၿမဲတမ္းဆက္စပ္မႈရွိပါတယ္။
 မွားပါတယ္။
ေသြးဖိအားနဲ႔ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းက မၾကာခဏ အတူတူျမင့္တက္သြားတာေတြ၊ နိမ့္က်သြားတာေတြ ျဖစ္တတ္တာကေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္က အႏၲရာယ္တစ္ခုနဲ႔ ႀကဳံလာတဲ့အခါမွာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ သင္ရဲ႕ ေသြးဖိအားေရာ၊ ႏွလုံး ခုန္ႏႈန္းပါ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျမင့္တက္လာပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းျမင့္တက္လာတိုင္း သင္ရဲ႕ ေသြးဖိအားက အလိုအေလ်ာက္ ျမင့္တက္လာမွာ မဟုတ္သလို ေသြးဖိအားျမင့္တက္လာတိုင္းလည္း ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းက အလိုအေလ်ာက္ျမင့္တက္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီႏွစ္မ်ိဳးက ဆက္စပ္မႈမရွိေတာ့ရင္ သင့္အေနနဲ႔ ႏွလုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာကို ရွာေဖြသင့္ေနပါၿပီ။ ဥပမာ အားျဖင့္ ႏွလုံးေသြးေၾကာေရာဂါရွိသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းက တစ္မိနစ္ မွာ အႀကိမ္ ၅၀ အထိ နည္းေနႏိုင္ပါတယ္။

အယူအဆ (၂)
ေသြးဖိအားနဲ႔ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြက္ ပုံမွန္အတိုင္းအတာရွိၾကပါတယ္။
မွားပါတယ္။
ပုံမွန္အတိုင္းအတာက တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ တူညီမႈမရွိၾကပါဘူး။ ပုံမွန္ ေသြးဖိအားရွိအတိုင္းအတာ အေပၚေသြးဖိအား (ႏွလုံးခုန္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေသြးေၾကာ နံရံကို ေသြးတိုးတဲ့ဖိအား) ၁၂၀ mmHg ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေသြးဖိအား (ႏွလုံးခုန္ႏႈန္း နားေနတဲ့အခ်ိန္တိုင္းတာတဲ့ဖိအား) ၈၀ mmHg လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ နားေန စဥ္မွာ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းက တစ္မိနစ္ကို ၆၀-၁၀၀ အတြင္းမွာ ရွိရင္ ပုံမွန္လို႔ သတ္မွတ္ ပါတယ္။ သင့္အတြက္ ဘယ္အတိုင္းအတာက ပုံမွန္ျဖစ္သလဲဆိုတာကို ဆရာဝန္နဲ႔ စစ္ေဆးထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အယူအဆ (၃)
ေသြးခုန္ႏႈန္းနည္းတာ ဒါမွမဟုတ္ ေသြးဖိအားနည္းတာက က်န္းမာေရးျပႆနာ ျဖစ္ေနတာကို အၿမဲတမ္းၫႊန္းဆိုတာပါ။
မွားပါတယ္။
လူတစ္ေယာက္အတြက္ က်န္းမာေနႏိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာက ေနာက္တစ္ေယာက္ အတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အားကစားလႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ေနတဲ့ ငယ္ ႐ြယ္သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ နားေနစဥ္ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းက တစ္မိနစ္မွာ အႀကိမ္ ၄၀-၅၀ က ပုံမွန္ျဖစ္ေနေပမယ့္ အသက္ႀကီးသူတစ္ေယာက္မွာ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္း တစ္မိနစ္ အႀကိမ္ ၄၀-၅၀ ဆိုရင္ေတာ့ ႏွလုံးေရာဂါရွိေနပါၿပီ။
ေသြးဖိအားက်ဆင္းေနတာကလည္း အသက္ႀကီးၿပီး ႏွလုံးေရာဂါရွိသူေတြအ တြက္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သင့္မွာ ခံစားေနရတဲ့ေဝဒနာနဲ႔ သင္ရဲ႕ ေသြးဖိအား ႏွလုံးခုန္ႏႈန္း အတိုင္းအတာကို ခ်ိန္ဆၿပီး ဆရာဝန္က ကုသေပးႏိုင္ပါတယ္။

အယူအဆ (၄)
ေသြးဖိအားျမင့္တက္တာက ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းျမန္တာထက္ ပိုၿပီးအႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။
 မွန္ပါတယ္။
ေသြးဖိအားျမင့္တက္တာက ႏွလုံးေရာဂါနဲ႔ ေလျဖတ္ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလြန္ျမင့္ မားပါတယ္။ အေပၚေသြးဖိအား ၂၀ mmHg တက္တာနဲ႔ ႏွလုံးတိုက္ခိုက္ခံရႏိုင္ေျခ၊ ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ၊ ႏွလုံးအလုပ္မလုပ္ႏိုင္တာ ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာက္ကပ္အလုပ္မလုပ္ ႏိုင္တဲ့ျပႆနာက ႏွစ္ဆခန္႔ ပိုမ်ားသြားႏိုင္ပါတယ္။ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းျမင့္တက္တာက လည္း အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ ေလ့လာမႈေတြအရ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းျမန္ဆန္သူေတြက ႏွလုံး ျပႆနာနဲ႔ အ႐ြယ္မတိုင္ခင္ ေသဆုံးႏိုင္ေျခ ပိုမိုမ်ားျပားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကန္စြန္းဥ
သူကလည္း ေသြးဖိအား က်ဆင္းေစဖို႔ ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ ကန္စြန္းဥ ႏွစ္လုံး ေလာက္စားသုံး႐ုံနဲ႔ သင္ေန႔စဥ္လိုအပ္ေနတဲ့ ကယ္လ္စီယမ္နဲ႔ မဂၢနီဆီယမ္ဓာတ္ အျပည့္အဝရရွိသြားႏိုင္ပါတယ္။

အာလူး
အာလူးမွာ မ်ားစြာ ပါဝင္တဲ့ ပိုတက္စီယမ္နဲ႔ မဂၢနီဆီယမ္က ခႏၶာကိုယ္အတြင္းက ဆိုဒီယမ္ေတြကို ဖယ္ရွားစြန္႔ထုတ္ေပးဖို႔ အလြန္အေရးပါပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဆိုဒီယမ္က်ဆင္းသြားတဲ့အတြက္ ေသြးဖိအားလည္း က်ဆင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။

ဒိန္ခ်ဥ္
ဒိန္ခ်ဥ္ဟာ ေသြးတိုးေရာဂါရွိသူ၊ ေသြးတြင္းကိုလက္စထေရာမ်ားျပားသူနဲ႔ အဲဒီ လိုအလားတူျပႆနာေတြအတြက္ စားသုံးသင့္တဲ့အေကာင္းဆုံး အစားအစာပါ။ အဆီ မပါဝင္တဲ့ ဒိန္ခ်ဥ္ဟာ ပ႐ိုတင္းနဲ႔ သတၱဳဓာတ္ေတြပါဝင္မႈမ်ားတာေၾကာင့္ ေသြးတိုးေရာ ဂါရွိတယ္လို႔ သတ္မွတ္ခံရသူေတြ စားသင့္တဲ့အစားအစာပါ။

ေဒါက္တာခင္မိုးမိုး

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *