နှာရည်ယိုခြင်းအတွက် သဘာဝကုထုံးနည်းလမ်းများ

ပိုးမှှားတှေ ခနျဓာကိုယထြဲ ဝငရြောကလြို့ နှာရညယြိုတာဖှဈနိုငသြလို၊ ဓာတမြတည့တြာကှောင့လြညြး နှာရညယြိုနိုငပြါတယြ။ အအေးမိတာ၊ တုပကြှေးဖွားတာနဲ့ ဓာတမြတည့တြာတှဖှဈေတဲ့အခါ နှာခေါငြးထဲက ရိုးတှငြး လအေိတြ ငယတြှကနေေ အခွှဲတှအမွေားအပှားထှကလြာပှီး နှာရညယြိုတာဖှဈလာ ပါတယြ။

ဒါ့ပှငြ ခေါငြးကိုကတြာ၊ နားကိုကြ တာနဲ့ ခွောငြးဆိုးတာတှပေါတှဲပှီး ဖှဈလာတတပြါတယြ။ နှာရညယြိုတာအတှကြ ဆရာဝနညြှှနကြှားခကွမြလိုတဲ့ဆေးဝါး တှကေို အသုံးပှုနိုငပြါတယြ။ အဲဒီဆေးတှကေ အိပခြငွငြိုကမြွဥြးတာ၊ ပွို့အနြ ခငွတြာ၊ မူးဝတော စတဲ့ ဘေးထှကဆြိုးကွိုးတှကေို ခံစားရနိုငပြါတယြ။

ဆားရညြ
နှာခေါငြးထဲမှာ နှာခွေးတှနေဲ့ ပိတြ နတေဲ့အခါ နှာခေါငြးထဲကို ဆားရညတြဈ စကခြငွြး ခပွေးနိုငပြါတယြ။ နှာရညတြှေ ပွောသြှားစလေို့ လှယလြှယကြူကူ ညှဈ ထုတရြှငြးလငြးနိုငပြါတယြ။ ကှကသြီးနှေး ရေ ၂ ခှကထြဲကို ဆားလကဖြကစြားဇှနြး တဈဝကထြည့ပြါ။ ဆားပွောဝြငသြှားတဲ့အ ထိ ခဏလောကထြားပါ။ ထိုငလြကွအြ နအထေားနဲ့ ခေါငြးကို နောကသြို့လှနြ ထားပှီး နှာခေါငြးထဲကို ဆားရညြ အစကြ ခပွေးပါ။ သကသြာတဲ့အထိ ထပခြါ ပှနြ လုပပြေးနိုငပြါတယြ။

နနှငြး
ဟငြးခကွရြာမှာ မပါမဖှဈအသုံးပှု တဲ့ နနှငြးက ပိုးသတအြာနိသငနြဲ့ ရောငြ ရမြးမှုလွော့နညြးစတေဲ့ အာနိသငတြှေ ရှိပါတယြ။ နှာရညယြိုတာအတှကဆြိုရငြ ညအိပရြာမဝငခြငမြှာ နှားနို့တဈခှကထြဲကို နနှငြးလကဖြကစြားဇှနြး တဈဇှနြး ထည့ြ သောကပြါ။

ခငွြး (ဂငွြး)
နှာရညယြိုတဲ့လကျခဏာကိုသကသြာ စဖေို့ ခငွြး(ဂငွြး)ကို ရဆေေးပှီး အစိမြး အတိုငြး ဝါးစားပေးပါ။ ဒါမှမဟုတြ ရေ နှေးဆူဆူထဲကို ခငွြးကိုပါးပါးလှီးထည့ြ၊ ခဏထားပှီးနောကြ ပွားရညတြဈဇှနြး ထည့ကြာ သောကနြိုငပြါတယြ။ တဈနေ့ ၃-၄ ကှိမြ သောကနြိုငပြါတယြ။ ပိုးမှှား တှကေို သစပှေေီး ရောငရြမြးမှုလညြး လွော့သှားစပေါတယြ။

ကှကသြှနဖြှူ
နှာရညယြိုတာအတှကြ ကှကသြှနြ ဖှူကို အစိမြးအတိုငြး ၃-၄ မှှှာလောကြ ဝါးစားတာ ဒါမှမဟုတြ ရနှေေးဆူဆူထဲကို ထည့ပြှီး ပွားရညအြနညြးငယထြည့ြ သောကတြာတှေ လုပနြိုငပြါတယြ။ တဈ နေ့ နှဈကှိမြ သောကပြေးပါ။

ငရုတသြီး
အစပကြှိုကတြဲ့သူတှဆေိုရငတြော့ နှာရညယြိုတာအတှကြ ငရုတသြီးစားပေး နိုငပြါတယြ။ ငရုတသြီးရဲ့အစပအြာနိသငြ ကှောင့ြ နှာရညတြှေ ထှကကြလွာစပှေီး နှာရညနြဲ့အတူ ဗကတြီးရီးယားတှနေဲ့ ဓာတမြတည့ဖြှဈစတေဲ့ အမှုနအြမှှား တှေ ကငြးရှငြးသှားစပေါတယြ။

ပွားရညြ
ပွားရညကြ နှာရညယြိုတာအတှကြ အကောငြးဆုံး ဆေးတဈလကလြို့ ဆို နိုငပြါတယြ။ ပွားရညြ ထမငြးစားဇှနြး နှဈဇှနြးကို ကှကသြီးနှေးရတဈေခှကထြဲ ထည့မြှှပှေီးသောကပြါ။ တဈနေ့ နှဈ ကှိမြ သောကနြိုငပြါတယြ။ ခုခံအားပါ ကောငြးခငွတြယဆြိုရငတြော့ သံပရာ ရညအြနညြးငယြ ညှဈထည့သြောကပြါ။

ဇာခှညဝြငြး(ဆေးဝါးတကျကသိုလြ)
#Lifestyle
#GoodHealthJournal

Post Author: Good Health Journal