ႏႈတ္ခမ္းနီအေရာင္ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ခက္ေနရင္ …

တစ္ခါတေလမွာ ႏႈတ္ခမ္းနီဆိုးေဆးရဲ႕ အေရာင္ကို ႀကိဳက္ေပမဲ့ ကိုယ္နဲ႔ မလိုက္တာမ်ိဳး ရွိတတ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ အသားေရာင္က ဘယ္ကာလာ Tone ဘက္သြားလဲဆိုတာသိရင္ သင္နဲ႔ လိုက္ဖက္မယ့္ အေရာင္ေတြကို ပိုၿပီး အလြယ္တကူ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အသားေရာင္ဘယ္ႏွမ်ိဳးရွိလဲ –
အသားေရာင္ကို Cool, Warm, Neutral ဆိုၿပီး သံုးမ်ိဳး ခြဲႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ အသားေရာင္က အျပာ၊ ပန္းေရာင္၊ အနီဘက္သန္းတယ္ဆိုရင္Cool Undertone ျဖစ္ပါတယ္။ မက္မြန္သီး အေရာင္၊ ဝါၾကန္႔ၾကန္႔၊ ေရႊအိုေရာင္ဘက္ သန္းတယ္ဆိုရင္ Warm Undertone လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ Neutral ကေတာ့ ပန္းေရာင္ ဒါမွမဟုတ္ အဝါေရာင္၊ ဘယ္ဘက္ကိုမွ သိသိသာသာ အေရာင္ သန္းမေနဘဲ ပင္ကိုယ္အသားေရာင္ကပဲ ပိုထင္းေနတာကို ေခၚပါတယ္။

အေရာင္ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ –
♥ Cool Undertone ရွိသူေတြက အျပာ၊ ခရမ္း၊ ျပာလဲ့လဲ့ အနီေရာင္ ႏႈတ္ခမ္းနီေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္ပါတယ္။ ေငြေရာင္ လက္ဝတ္လက္စားေတြနဲ႔ ပိုလိုက္ဖက္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

♥ Warm Undertone ရွိသူေတြဆိုရင္ လိေမၼာ္ေရာင္၊ အနီေရာင္စစ္စစ္ေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္ပါတယ္။ ေရႊေရာင္လက္ဝတ္ လက္စားေတြနဲ႔ ပိုလိုက္ဖက္သူေတြပါ။

♥ Neutral Undertone ရွိသူေတြကေတာ့ ေငြေရာင္၊ ေရႊေရာင္ ဘယ္အေရာင္နဲ႔မဆို လိုက္ဖက္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏႈတ္ခမ္းနီ အေရာင္လည္း ဘယ္အေရာင္မဆို သူတို႔နဲ႔ လိုက္ဖက္ၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။

Darliko 

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published.