လ်စ္လ်ဴမ႐ႈသင့္ေသာ နာက်င္မႈ အမ်ဳိးအစားမ်ား

ထိခုိက္ဒဏ္ရာရတာေၾကာင့္ အဲဒီဒဏ္ရာတစ္၀ုိက္မွာ နာက်င္တဲ့ေ၀ဒနာခံစား ရတာက Original Pain လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အဆစ္ျပႆနာေၾကာင့္ အဆစ္ကုိက္ခဲတာ၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရတာေၾကာင့္ နာက်င္တာ၊ အေအးမိေ၀ဒနာေၾကာင့္ ေခါင္းကုိက္တာလုိ မ်ဳိးနာက်င္မႈေ၀ဒနာေတြက အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆး၊ အိမ္တြင္းကုထံုးေတြနဲ႔ ကုသ ႏုိင္ပါတယ္။ ေရာဂါရွိတဲ့ေနရာမွာမဟုတ္ဘဲ တျခားေနရာမွာ နာက်င္ေနတာကုိေတာ့ Referred Pain လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ အာ႐ံုေၾကာတည္ေဆာက္မႈစနစ္ေၾကာင့္ Referred Pain ရရွိတာပါ။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြဟာ အာ႐ံုေၾကာအခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ မႈရွိေနတဲ့အတြက္ ကုိယ္တြင္းရဲ႕တစ္ေနရာမွာ ေရာဂါရွိေနေပမယ့္ တျခားတစ္ေနရာမွာ နာက်င္တဲ့ေ၀ဒနာ ခံစားရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏွလံုးတုိက္ခုိက္ခံရတာ မျဖစ္ခင္ေလးအတြင္းမွာ ေမး႐ုိးနဲ႔ သြားနာက်င္တာလုိမ်ဳိးပါ။ သြားနာတာ၊ ေမး႐ုိးနာ တာေတြက သြားနဲ႔ခံတြင္း ျပႆနာလုိ႔ အလြယ္တကူ မွတ္ယူႏုိင္ေပမယ့္ ႏွလံုးက်န္းမာ ေရးျပႆနာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ဒီလုိနာက်င္မႈအမ်ဳိးအစားေတြကုိ လ်စ္ လ်ဴ႐ႈလုိ႔ မရပါဘူး။ ေအာက္ပါတုိ႔ဟာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားရင္ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္တဲ့ Referred Pain အမ်ဳိးအစားေတြပါ။

၁။ ႏွလံုး
ႏွလံုးေၾကာင့္ နာက်င္မႈေ၀ဒနာခံစားရရင္ ကုိင္တြယ္ရတာအလြန္ခက္ခဲပါတယ္။ ႏွလံုးတည္ရွိရာေနရာျဖစ္တဲ့ ရင္ဘတ္ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ေနရာမွာ နာက်င္ႏုိင္သလုိ ဘယ္ ဘက္လက္ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ေက်ာအေပၚပုိင္းေနရာေတြမွာလည္း နာက်င္မႈေ၀ဒနာ ခံစားရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္းေနရာ၊ သြားနဲ႔ေမး႐ုိးေနရာ ဒါမွ မဟုတ္ ေနာက္ေက်ာ႐ုိးအေပၚပုိင္းေနရာမွာ နာက်င္ေနတယ္ဆုိရင္ ႏွလံုးတုိက္ခုိက္ ခံရတာ ျဖစ္ႏုိင္တာမုိ႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားသင့္ပါဘူး။

၂။ အဆုတ္ႏွင့္ ၀မ္းဗုိက္ကန္႔လန္႔ကာ ႂကြက္သား
သင္ရဲ႕ လည္ကုပ္ေနရာမွာ နာက်င္ေနၿပီး အဲဒီနာက်င္တဲ့ေ၀ဒနာက ေတာ္႐ံုနဲ႔ မသက္သာဘူးျဖစ္ေနပါသလား။ ဇက္ေၾကာတက္တာေၾကာင့္လုိ႔ပဲ ထင္မေနပါနဲ႔။ သင္ ရဲ႕ အဆုတ္ ဒါမွမဟုတ္ ၀မ္းဗုိက္ကန္႔လန္႔ကာႂကြက္သားက်န္းမာေရးျပႆနာ ေကာင္း မေကာင္းဆုိတာ ဆရာ၀န္နဲ႔ စစ္ေဆးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။Phrenic Nerve ဆုိတဲ့ အာ ႐ံုေၾကာတစ္ခုဟာ ကန္႔လန္႔ကာ ႂကြက္သားကေန အဆုတ္ကုိျဖတ္ၿပီး ေနာက္ေက်ာ႐ုိး တစ္ေလွ်ာက္ရွိေနတဲ့အတြက္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းမွာျပႆနာျဖစ္ေနရင္ အသက္ ႐ွဴလုိက္တုိင္း လည္ကုပ္ေနရာမွာ နာက်င္မႈ ခံစားရတတ္ပါတယ္။

၃။ အသည္းႏွင့္ သည္းေျခအိတ္
အသည္း ဒါမွမဟုတ္ သည္းေျခအိတ္မွာ ျပႆနာရွိေနရင္ ပခံုး ဒါမွမဟုတ္ လည္ကုပ္ေနရာမွာ နာက်င္တဲ့ေ၀ဒနာ ခံစားရႏုိင္ပါတယ္။ ပခံုးနဲ႔ လည္ကုပ္ေနရာမွာ နာက်င္တာက ကြန္ပ်ဴတာၾကည့္ခ်ိန္မ်ားလြန္းတာနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈ နည္းလြန္းတာေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္ႏုိင္တာမုိ႔ နာက်င္မႈေ၀ဒနာ ေတာ္႐ံုနဲ႔မသက္သာခဲ့ရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ျပသသင့္ ပါတယ္။

၄။ အစာအိမ္ႏွင့္ မုန္႔ခ်ဳိအိတ္
မုန္႔ခ်ိဳအိတ္ အလြန္အမင္းေရာင္ရမ္းေနသူေတြရဲ႕ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ခါးေနာက္ ေက်ာနာက်င္မႈေ၀ဒနာကုိ ခံစားရတတ္ပါတယ္။

၅။ အူ
၀မ္းဗုိက္ေနရာမွာ အလြန္အမင္း နာက်င္ေနရင္ (အထူးသျဖင့္ ခ်က္တစ္၀ုိက္) အူက်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္းတာေၾကာင့္ ျဖစ္တာပါ။

၆။ အူအတက္ႏွင့္ အူမႀကီး
အူအတက္ေရာင္ေရာဂါ ဒါမွမဟုတ္ အူမႀကီးေရာင္ရမ္းေနရင္ ၀မ္းဗုိက္ညာဘက္ ေအာက္ပုိင္းေနရာနဲ႔ ၀မ္းဗုိက္အလယ္ေနရာမွာ နာက်င္ေနတတ္ပါတယ္။ အူအတက္ ေရာင္တာက အခ်ိန္မီကုသမႈမခံယူရင္ အႏၱရာယ္ရွိတာမုိ႔ အဲဒီေနရာမွာ နာက်င္ေနရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ခ်က္ခ်င္းျပသဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

၇။ ေက်ာက္ကပ္
ေက်ာက္ကပ္ျပႆနာျဖစ္ေနတာကုိ အလြယ္တကူ မသိႏုိင္ပါဘူး။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ေ၀ဒနာခံစားရရင္ ခါးေနာက္ေက်ာေအာက္ပုိင္း၊ ၀မ္းဗုိက္၊ ေပါင္ၿခံေနရာနဲ႔ ဆီးခံုေနရာမွာ နာက်င္ေနတတ္ပါတယ္။

၈။ ဆီးအိတ္
ဆီးအိတ္ျပႆနာျဖစ္ေနရင္ ဆီးစပ္အေရွ႕ဘက္ေနရာ ဒါမွမဟုတ္ ခါးေနာက္ ေက်ာေအာက္ပုိင္းေနရာမွာ နာက်င္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိေနရာမွာ နာက်င္တာ တာရွည္ ေနရင္လည္း ဆရာ၀န္နဲ႔ ျပသသင့္ပါတယ္။

၉။ မမ်ဳိးဥအိမ္
မိန္းမေတြမွာပဲျဖစ္တဲ့ျပႆနာပါ။ ၀မ္းဗုိက္ေအာက္ပုိင္း ဘယ္ဘက္ေရာ၊ ညာ ဘက္ပါ နာက်င္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဆုိးဆုိးရြားရြား နာက်င္ေနရင္လည္း ဆရာ ၀န္နဲ႔ ခ်က္ခ်င္းျပသသင့္ပါတယ္။

◘ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *