ပန္းေရာင္အရည္ေသာက္ပါ

တစ္ေန႔ကို ဝိုင္ တစ္ခြက္ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ခြက္ေသာက္တာက ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ သုံးပုံတစ္ပုံအထိ ကာကြယ္ႏိုင္တယ္လို႔ သုေတသီေတြကေဖာ္ထုတ္ထားပါတယ္။ ဝိုင္အနီနဲ႔ ႏွင္းဆီ ပန္းေရာင္ဝိုင္ေတြမွာ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ပစၥည္းပါဝင္မႈ အလြန္မ်ားျပားတဲ့အတြက္ ဝိုင္ျဖဴထက္ ပိုၿပီးအက်ိဳးရွိပါတယ္။

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published.