အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အယူအဆအမွားမ်ား

အယူအဆ (၁) ► သင္ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္လြန္းတာေၾကာင့္ အဆုတ္ကင္ဆာကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ ေနာက္က်ေနပါၿပီ။
အမွန္ ► ေဆးလိပ္ျဖတ္လုိက္တာက ခ်က္ခ်င္းအက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေသြးလွည့္ပတ္မႈေတြ ေကာင္းမြန္ႏုိင္ၿပီး အဆုတ္က ပုိမုိအလုပ္လုပ္ႏုိင္သြားပါတယ္။ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခကလည္း တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ၿပီး ၁၀

ႏွစ္အၾကာမွာ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခက ထက္၀က္အထိ က်ဆင္းသြားတတ္ပါတယ္။

အယူအဆ (၂) ► Light စီးကရက္ေတြက ပံုမွန္စီးကရက္ထက္ ပိုၿပီးအႏၲရာယ္ ကင္းႏုိင္ပါတယ္။
အမွန္ ► သူတုိ႔ကလည္း အႏၲရာယ္မ်ားတာပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီစီးကရက္ေတြမွာ ပါ၀င္တဲ့ မင္ေသာ္ေတြက ပုိမုိအႏၲရာယ္ရွိၿပီး ေဆးလိပ္ျဖတ္ဖုိ႔ ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္။ မင္ေသာ္ရဲ႕ ေအးတဲ့အရသာရွိတဲ့ feeling ေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ကုိ ပုိၿပီး႐ိႈက္မိသြားတတ္ပါတယ္။

အယူအဆ (၃) ► အုိးနဲ႔ ေဆးလိပ္ေသာက္တာက အုိေက ႏုိင္ပါတယ္။
အမွန္ ► မူးယစ္ေဆး၀ါးပါတဲ့ ေဆးလိပ္ေတြက အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိ ပုိမုိ ျမင့္မားေစတတ္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစဲြသူေတြက စီးကရက္ကုိလည္း ေသာက္သံုးတတ္ၾကပါတယ္။ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္အရ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ျပဳလုပ္သူေတြက အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခ ပုိမ်ားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အယူအဆ (၄) ► ဓာတ္တုိးဆန္႔က်င္ပစၥည္းပါ၀င္တဲ့ အားျဖည့္ေဆးေတြက အဆုတ္ကင္ဆာကို ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။
အမွန္ ► သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္အရ ဘီတာကယ္႐ုိတင္းအားျဖည့္ေဆးမွီ၀ဲတဲ့ေဆးလိပ္ေသာက္သူေတြက အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျချမင့္မားတယ္လုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ သစ္သီး၀လံက ရရွိတဲ့ ဓာတ္တုိးဆန္႔က်င္ပစၥည္းက ေတာ့ OK

ႏုိင္ပါတယ္။

အယူအဆ (၅) ► ေဆးျပင္းလိပ္နဲ႔ ေဆးတံေသာက္သူေတြက ျပႆနာမျဖစ္ႏုိင္ပါ။
အမွန္ ► သူတုိ႔ကလည္း စီးကရက္ေသာက္သံုးသူေတြလုိပါပဲ။ အဆုတ္၊ လည္ေခ်ာင္း၊ ခံတြင္းနဲ႔ အစာမ်ဳိႁပြန္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားပါတယ္။ ေဆးျပင္းလိပ္ေသာက္သူေတြက ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ အဆုတ္ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခ ပုိလို႔ေတာင္မ်ားပါေသးတယ္။

အယူအဆ (၆) ► ေဆးလိပ္ေသာက္တာကသာ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္နုိင္ပါတယ္။
အမွန္ ► ေဆးလိပ္ေသာက္တာက အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ေပမယ့္ ဒုတိယလုိက္တာက Radom ေခၚတဲ့ အနံ႔မရွိတဲ့ ဂက္စ္ေငြ႕ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားေတြမွာ ဟင္းခ်က္ဖုိ႔အတြက္ ဂက္စ္ေငြ႕ေတြကုိ ေျမေအာက္ကတစ္ဆင့္ လႊတ္

ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီဂက္စ္ေတြက ေပါက္သြားခဲ့ရင္ အိမ္တြင္း တျဖည္းျဖည္း စိမ့္၀င္လာရာကေန ထိေတြ႕မႈမ်ားၿပီး အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္တာပါ။

အယူအဆ (၇) ► ကုိယ္လိမ္းေပါင္ဒါေၾကာင့္ အဆုတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
အမွန္ ► သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္အရ အဆုတ္ကင္ဆာနဲ႔ ကုိယ္လိမ္းေပါင္ဒါၾကားမွာ ဆက္စပ္မႈမရွိဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။ ဖွီႏုိင္းနဲ႔ အဘက္စ္တုိ႔စ္လုိမ်ဳိး ဓာတုပစၥည္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕မႈမ်ားသူေတြကသာ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားပါတယ္။

အယူအဆ (၈) ► သင့္မွာ အဆုတ္ကင္ဆာရွိေနရင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္တာက အသံုးမ၀င္ေတာ့ပါဘူး။
အမွန္ ► ေဆးလိပ္ျဖတ္လုိက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကုသမႈက ပုိမုိထိေရာက္ႏုိင္ၿပီး ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားတတ္ပါတယ္။ ေလႁပြန္ကင္ဆာအတြက္ ဓာတ္ကင္ဖုိ႔ လုိအပ္သူေတြက ေဆးလိပ္ျဖတ္လုိက္တာေၾကာင့္ အသံအက္ႏုိင္ေျခ ေလ်ာ့နည္းသြားပါတယ္။

ခဲြစိတ္မႈခံယူရမယ့္သူေတြကလည္း ေဆးလိပ္ျဖတ္တာေၾကာင့္ အနာက်က္ျမန္သြားႏုိင္ပါတယ္။

အယူအဆ (၉) ► ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာက အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိပါဘူး။
အမွန္ ► ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သူေတြက အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းတယ္လုိ႔ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။

အယူအဆ (၁၀) ► ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အဆုတ္ကင္ဆာမျဖစ္ႏုိင္ပါ။
အမွန္ ► ေဆးလိပ္ေသာက္တာေၾကာင့္ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားသလုိ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားပါတယ္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈရွိတဲ့ ကားအသြားအလာမ်ားတဲ့ေနရာ၊ စက္မႈဇုန္ေနရာေတြမွာေနသူေတြက ေလထုသန္႔စင္တဲ့ေက်းလက္ေတြ

လုိမ်ဳိးမွာေနသူေတြထက္ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခ ပုိမ်ားပါတယ္။

#ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး
Good Health Journal 651

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *